Rendement en impact combineren

Een impactbelegging wordt gedaan met de bedoeling een positieve en meetbare sociale en milieu-impact te hebben, gekoppeld aan financiële prestaties. Dit concept van 'intentionaliteit' is fundamenteel.  Impactbeleggingen willen een grote positieve impact hebben op de samenleving of het milieu.

;
Wim Van Hyfte
Global Head of ESG Investments and Research
Wij geloven dat maatschappelijke impact en financiële prestaties met elkaar verweven moeten zijn. Deze nuance is uniek voor onze definitie van impact en vormt een belangrijk en origineel onderdeel van onze aanpak als verantwoordelijke beleggers.

Original.svg

Onderscheid tussen duurzaam beheer en impactibeleggingen

Duurzaam beheer houdt rekening met milieu-, sociale en governancefactoren in het analyse- en portefeuillesamenstellingsproces zonder dat de belegger enige zeggenschap heeft over het bestuur van het bedrijf, afgezien van een actief stem- en engagementbeleid. Onze oplossingen voor impactbeleggen proberen deze leemte op te vullen door te investeren in private-equityfondsen die duidelijke en meetbare doelstellingen voor sociale of milieueffecten hebben vastgesteld[1]. Of via ons obligatiebeheer door te kiezen voor beleggingen in duurzame bedrijfs- of overheidsprojecten[2].

Selectionner.svg

Impact meten

Wij willen dat het effect van elke investering die wij doen, meetbaar is en dat het management van de onderneming zijn verantwoordelijkheid neemt. Bijvoorbeeld het aantal liters water dat is bespaard of gezuiverd, het aantal banen dat is gecreëerd of het aantal nieuwe scholen dat is geopend. Deze specifieke maatregelen worden in kaart gebracht, gecontroleerd en op transparante en regelmatige wijze gerapporteerd als onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

SourcePerfMultiples.svg

Prestaties op elkaar afstemmen

Wij geloven dat bedrijven die duurzaamheidsuitdagingen omarmen, samen met hun financiële kansen en uitdagingen, toegevoegde waarde zullen creëren voor beleggers. Belangen die op elkaar afgestemd zijn, is een belangrijke factor voor ons: de impactbeheerders van Candriam krijgen alleen prestatievergoedingen als de sociaaleconomische en financiële prestatiedoelstellingen worden gehaald.

[1] Voornaamste risico's van de strategie: Risico's die inherent zijn aan alle private equity-beleggingen, Risico's die verband houden met de waardering van investeringen, Risico's die verband houden met de wanprestaties van investeerders, Risico's die verband houden met het gebrek aan investeringen, Risico's die verband houden met ESG-investeringen,

[2] Voornaamste risico's van de strategie: Risico van kapitaalverlies, ESG-beleggingsrisico, Renterisico, Kredietrisico

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

€78 mln

AuM

2

Strategieën

17

SDG in het hart van de beleggingsfilosofie

5

soorten instrumenten: groene obligaties, sociale obligaties, aan duurzaamheid gekoppelde obligaties, obligaties die voldoen aan de SDG's en Private Equity fondsen

Collectieve ervaring ten dienste van impactbeleggen

Impactfondsen moeten worden beoordeeld op hun intentionaliteit en impactdoelstellingen, en hun financiële prestaties. Met 25 jaar ESG-ervaring beschikken wij over de expertise om de impact en duurzaamheidsresultaten te kwantificeren die wij toepassen op al onze impactstrategieën. Dankzij onze expertise op het gebied van multimanagement hebben wij toegang tot vele beheerders over de hele wereld om de beste beheerders voor ons impactmanagement te vinden. Dankzij onze langjarige ervaring in obligatiebeheer hebben we ook een duurzaamheidsanalysemethodologie voor bedrijfs- en overheidsobligaties kunnen ontwikkelen en testen.  

impact-investing.svg

Ondernemingen, handelen met het hart

Wij streven naar directe controle over het beheer van de onderneming door te beleggen in private-equityfondsen die duidelijke en meetbare doelstellingen voor de sociale of milieu-impact hebben vastgesteld. Wij concentreren ons op een beperkt aantal strategieën die al verscheidene jaren ervaring hebben in bedrijven met een missie, en waarvoor het opgehaalde kapitaal van cruciaal belang is om die missie te realiseren. Onze impact is dus directer: hij is het gevolg van de creatie van de onderneming en van onze beslissing om erin te investeren.

Construction.svg

Impactobligaties, bijdragen aan de SDG's

Wij combineren ons ESG-expertisekader met obligatieanalysemethodes om ervoor te zorgen dat elke impactbelegging adequate kredietwaardigheidsniveaus en reële ESG-engagementen biedt in overeenstemming met de beste praktijken. Daartoe passen wij een streng proces toe dat ons een nauwkeurig kader biedt en ons in staat stelt greenwashing door emittenten te vermijden.

Coherence.svg

In de praktijk brengen

Onze multi-management impactstrategie biedt onze cliënten, via Europese private equity en durfkapitaalfondsen, blootstelling aan bedrijven waarvan de prestaties gekoppeld zijn aan meetbare sociale of milieufactoren. Via onze obligatie-impactstrategie kunnen onze cliënten bijdragen aan impactprojecten op lange termijn via effecten waarvan bekend is dat ze bijdragen tot de realisatie van één of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Een deel van onze inkomsten wordt gedoneerd aan het Candriam Institute for Sustainable Development dat projecten ondersteunt op het gebied van milieu en sociale integratie.

FUNDS

Looking for an Impact Investing fund?

Belangrijkste risico’s van impactstrategieën

 • Risico van kapitaalverlies
 • Aandelenrisico
 • Renterisico
 • Kredietrisico
 • High Yield risk
 • Valutarisico
 • Liquiditeitsrisico
 • Concentratierisico
 • Derivatenrisico
 • Tegenpartijrisico
 • Volatiliteitsrisico
 • Risico opkomende markten
 • Hefboomrisico

Meer weten

 • Al onze publicaties
 • Ontmoet onze experten
 • Candriam in de pers

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox