Steady as She Goes

Waarom wij (voorzichtig) optimistisch zijn over Emerging Markets aandelen

 

Het jaar 2022 bleek een van de meest uitdagende en volatiele voor Emerging Markets aandelen (EM). Halverwege 2022 was het duidelijk geworden dat een combinatie van stijgende inflatie, een vertragende vraag bij stijgende rentevoeten en verhoogde geopolitieke risico's de belangrijkste thema’s waren die de gedachten van beleggers wereldwijd beheersten. Begin 2023 bleven de markten volatiel en zeer top-down gedreven, met een focus op factoren rond inflatie, het beleid van de centrale banken, de oorlog in Oekraïne en de gespannen betrekkingen tussen de VS en China. Naarmate de markten echter meer gedreven worden door fundamentele factoren, denken wij dat het geduld van stockpickers beloond kan worden.

 

Tijdens de perfecte marktstorm van vorig jaar werden beleggers geconfronteerd met een samenloop van macro-economische en specifieke Emerging Markets  factoren die hun rendement beïnvloedden. De markten hadden grote veranderingen ingeprijsd toen het doek viel voor het klimaat van lage rente, hoge waarderingen, beter presterende groei en het zo belangrijke optreden van de centrale banken. 2022 luidde een dramatisch ander marktklimaat in met stijgende rentevoeten, hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, outperformance van valueaandelen, vertragende economische groei en de veelheid aan negatieve factoren die de correctie van Chinese aandelen teweegbrachten.

Te midden van een algemeen risicoloos klimaat steeg de Amerikaanse dollar, waardoor de aandelenwaarderingen in de opkomende markten onder druk kwamen te staan en de activaklasse het slechtste jaar sinds de wereldwijde financiële crisis beleefde[1].

Terwijl China werd geconfronteerd met een spervuur van negatieve factoren, toonden slechts enkele opkomende economieën enige weerstand tegen externe druk. Zoals Mexico en India bijvoorbeeld, beide hoofdzakelijk defensieve en op de binnenlandse vraag gerichte economieën, die onlangs ook hebben geprofiteerd van diversificatie-inspanningen in de toeleveringsketen. Andere veerkrachtigere economieën werden geholpen door hogere grondstoffenprijzen, zoals Indonesië in de ASEAN, Brazilië en Zuid-Afrika.

 

Vergeet de wereldwijde druk niet

Wij denken dat de opkomende markten er vandaag veel beter voorstaan dan vorig jaar. Hun aantrekkingskracht op beleggers wordt ondersteund door aantrekkelijke waarderingen, vooral in vergelijking met hun concurrenten op de ontwikkelde markten. Na verscheidene jaren van relatieve underperformance[2] menen wij dat de verbeterende vooruitzichten voor de opkomende markten worden gevoed door verschillende belangrijke factoren. Een daarvan is het tempo en de omvang van het economisch herstel van China dat volgde op de beëindiging van het strikte zero COVID-beleid van de regering. Goed economisch nieuws uit China en India zou het groeiverschil tussen de opkomende markten en de ontwikkelde markten voor 2023 aanzienlijk kunnen vergroten.

Een andere positieve factor is de afnemende inflatiedruk in de meeste opkomende markten, terwijl de vertraging van de vraag op de eindmarkten voor technologie en halfgeleiders in de VS minder groot lijkt te zijn dan gevreesd. Dit zou de vooruitzichten voor de exportgerichte markten zoals Zuid-Korea en Taiwan kunnen ondersteunen, indien een recessie in de VS uitblijft.

Er zijn andere ondersteunende trends zoals diversificatie van de toeleveringsketen en nearshoring, waarvan bijvoorbeeld India en Mexico kunnen profiteren, terwijl Thailand de belangrijkste begunstigde zou kunnen zijn van een toestroom van toeristen na een volledige heropening van China na de COVID.

Dit gezegd hebbende, een waarschuwing: beleggers zullen de moeilijke betrekkingen tussen de VS en China op de voet moeten volgen, vooral rond de houding van Peking tegenover Taiwan. Het is ook van het grootste belang meer duidelijkheid te hebben over de richting van de inflatie in de VS, en bijgevolg over de Amerikaanse dollar, want we lijken nog niet uit de problemen te zijn. Monetaire signalen wijzen op een vermindering van het liquiditeitsoverschot in de komende maanden. Meer recent heeft de herprijzing van de rentecurve op basis van Amerikaanse gegevens het einde van de verkrappingscyclus uitgesteld, waardoor de Amerikaanse dollar hoger en bijgevolg aandelen uit Azië en de opkomende markten lager kwamen te liggen. Ten slotte is een zwakkere Amerikaanse dollar een voorwaarde voor een duurzame rally van aandelen uit de opkomende markten.

 

Risico's

Dit document wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve en educatieve doeleinden en kan de mening en eigendomsinformatie van Candriam bevatten; het vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch vormt het een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enige transactie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. De bruto prestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, honoraria en andere kosten. Prestaties die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve invloed op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.

De belegger draagt het risico op verlies van het kapitaal.

Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten in dit document is beschikbaar op de website van Candriam Sustainable Finance Disclosures.

 

[1] Stock and bond markets shed more than $30tn in ‘brutal’ 2022
[2] Why the outlook for emerging markets is improving after years of underperformance

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox