De markt moet financiële veiligheid en FOMO verzoenen

Alt_en.PNG

Het marktnarratief blijft zeer voorzichtig en verdeeld over het te volgen pad in de komende kwartalen. Terwijl sommige beleggers liever kijken naar de bemoedigende waarneembare datapunten die worden gepubliceerd over resultaten en inflatie, houden velen liever een slag om de arm die wijzen op een onvermijdelijke verslechtering van de consumentenbestedingen en de liquiditeit die banken verstrekken om de economie te financieren.

Na het herstel van de bankstress van vorige maand eindigden de meeste aandelenmarkten de maand april vlak tot licht positief. De indexen voor kleine kapitalisaties behoorden tot de achterblijvers omdat beleggers vrezen dat kleinere bedrijven het meest te lijden zullen hebben onder de verslechterende liquiditeit van de banken. Qua sectoren deden defensieve aandelen het beter dan cyclische. 

De Amerikaanse schatkistrente voor looptijden korter dan 2 jaar heeft zich grotendeels hersteld van de vlucht naar veiligheid van vorige maand, waarbij het scenario dat de Fed de rente langer hoog zal houden om de inflatie te drukken, werd geïntegreerd. De Europese staatsrentes volgden hetzelfde traject, waarbij de 1-jaars obligaties met ongeveer +50 basispunten stegen en de langere looptijden dicht bij hetzelfde niveau eindigden als eind maart.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR leverde afgelopen maand een rendement op van +0,23%.

 

Long-Short Aandelen

De prestaties van Long-Short Equity liepen in de loop van de maand uiteen, waarbij de indices gemiddeld positieve maar beperkte rendementen behaalden. Gemiddeld blijven de fondsen vrij voorzichtig met bruto- en nettoposities in de buurt van de onderkant van de vork van de afgelopen jaren. Volgens Morgan Stanley prime brokerage services werden de strategieën in het eerste kwartaal in het algemeen minder gericht op defensieve sectoren, large cap technologie en aandelen van hoge kwaliteit, ten gunste van industrie, materialen en energie. Long-Short Equity-strategieën zullen in dit klimaat profiteren door long te gaan in goede bedrijven die er sterker uit zullen komen en door short te gaan in structureel afnemende bedrijfsmodellen of bedrijven waarvan de waardering niet de huidige economische omgeving van lagere liquiditeit, hogere rente en afnemende groei weerspiegelt. 

   

Global Macro

De prestaties van wereldwijde macrostrategieën waren in april relatief bescheiden. De prestaties van discretionaire beheerders sinds het begin van het jaar zijn moeilijk geweest, vooral die van beheerders met meer geconcentreerde portefeuilles. Sommige wereldwijde macrofondsen waren van mening dat de waarderingen van financiële activa te hoog waren om een recessie aan te kunnen. Zij waren erop voorbereid dat de Fed de rente boven verwachting zou moeten verhogen om de aanhoudende inflatie te bestrijden. Hun portefeuilles bevatten dus netto shortposities in aandelen en obligaties. Dat kostte veel rendement, vooral in maart, gezien de vlucht naar veiligheid na de bankencrisis. In dit soort omgeving met grote onzekerheden zullen strategieën met een relatieve waardebenadering, sterke research en sterk risicobeheer doorgaans beter presteren. 

 

Quant-strategieën

In de loop van de maand genereerden de kwantitatieve strategieën gemiddeld een laag ééncijferig positief rendement. Sinds het begin van het jaar waren Multi-Strategy Quantitative-strategieën veerkrachtiger dan CTA's, waarbij negatieve bijdragen van trendmodellen werden afgewogen tegen positieve bijdragen van niet-directionele arbitragemodellen. Na in 2022 een van de best presterende strategieën te zijn geweest, blijven CTA's sinds het begin van het jaar achter, deels als gevolg van trendbreuken in de activaprijzen, maar ook door lagere signaal-ruisverhoudingen.

 

Fixed Income Arbitrage

De belangrijkste vraag die alle arbitrageurs zich stellen, is wat er nu zal gebeuren na deze eenmalige beweging van 50 jaar in de 2-jaars Amerikaanse Treasuries. Het antwoord lijkt een afname van de volatiliteit van de Amerikaanse rentemarkt op het huidige niveau, waarbij de marktdeelnemers wachten op economische gegevens die een duidelijkere trend zullen opleveren. Wat de richting betreft, kiezen de marktdeelnemers voor een meer uitgesproken stijging van de rentecurve, zowel op korte als op lange termijn. De aanwezigheid van bijkomende bankproblemen zou de inversie van de rentecurve echter kunnen verergeren. In een dergelijke omgeving zouden handelaars in relatieve waarde, die de afgelopen maanden zeer veerkrachtig waren, nog steeds moeten profiteren van een gezonde omgeving, terwijl directionele fondsen het waarschijnlijk moeilijker zullen krijgen om directionele weddenschappen aan te gaan in vergelijking met 2022.

image65mjv.png

 

Risicoarbitrage – Event-driven

In de maand april behaalden de strategieën voor fusiearbitrage gemiddeld een licht negatief rendement. Een vrij breed gedragen deal, Microsoft koopt Activision, werd geblokkeerd door de Engelse toezichthouder CMA. Sinds het begin van het jaar is deze deal spread relatief volatiel door het veranderende standpunt van de toezichthouder over de goedkeuring van de deal. Event-driven multi-strategieën behaalden gemiddeld positieve rendementen voor de maand en zijn consistenter sinds het begin van het jaar. De stijgende kosten van schulden, een dynamische houding van Amerikaanse toezichthouders om de aangekondigde grote transacties aan te vechten en de mate van economische onzekerheid zijn factoren die ertoe bijdragen dat de spreads groter worden en breed blijven. Tegelijkertijd biedt de strategie momenteel een aantrekkelijke spread boven historische gemiddelden, wat meer belangstelling zou moeten wekken van arbitrageanten die bijdragen tot het innemen van de spread. Volgens beheerders is het lager dan gemiddelde aantal aangekondigde deals sinds het begin van het jaar niet verrassend. De CEO's en directiekamers van bedrijven hebben liever meer economische zichtbaarheid voordat zij een nieuwe overname doen.


Distressed

De distressed community kreeg vorige maand een adrenalineshot met de ondergang van verschillende Amerikaanse financiële instellingen en Credit Suisse. Het verrassende faillissement van Silicon Valley Bank veroorzaakte paniek, wat leidde tot een ongedifferentieerde verkoopgolf van financiële aandelen, die tegen het einde van de maand geleidelijk uit de meeste activa verdween. Dit was een belangrijke gebeurtenis vanwege de omvang van de failliete banken, maar het beperkte aantal instellingen bevatte een groot percentage niet-verzekerde bankdeposito's. Hoewel het aantal onrendabele leningen, wanbetalingen en faillissementen relatief laag blijft, zijn beleggers veel alerter  voor  het risico van scheuren in de markt omdat de fundamenten van de economie zouden kunnen blijven verslechteren. Een gebied van bijzondere aandacht is commercieel vastgoed en het percentage dat de financiering van deze activa vertegenwoordigt in de regionale banken van de VS.

 

Long Short Credit

Long short credit beheerders hebben het sinds begin 2022 goed gedaan in vergelijking met traditionele creditfondsen. Hun shortposities en afdekkingen hebben geholpen om het effect van de toenemende spreads op hun longportefeuilles te temperen. Long-Short kredietstrategieën lijken aantrekkelijker te worden. Een klimaat van hogere rente voor langere tijd zou een ruggensteun kunnen zijn voor het genereren van alfa op zowel long- als shortposities, aangezien fundamenteel onderzoek belangrijker wordt bij het samenstellen van portefeuilles. Absolute return of afgedekte beleggingsbenaderingen hebben aan belang gewonnen, aangezien posities in AT1-emissies de beleggingsgemeenschap aanzienlijke volatiliteit en marktverliezen hebben opgeleverd. Het is een feit dat de rendementen zijn gestegen, waardoor vastrentende producten weer een plaats krijgen in de Asset Allocation. Zoals de recente gebeurtenissen hebben aangetoond, moet de belegger echter ook risicomijdende beslissingen nemen.

 

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox