Een bericht in een fles…

2023 begon goed voor beleggers in financiële activa, want de algemene prestaties van aandelen en obligaties waren goed. Een aanzienlijk deel van de financiële gemeenschap is echter verblind door de kracht van de opleving. Als een boodschap in een fles verloren op zee, lijken beleggers de Fed te horen, maar niet te luisteren naar wat ze zeggen. De tijd zal het leren, maar voorlopig viert het optimisme hoogtij.

Alt_NL.PNGNa een zeer moeilijke 2022 begon januari sterk voor de meeste aandelenmarkten, die in de loop van de maand positieve rendementen met hoge tot lage dubbele cijfers boekten. De belangrijkste verliezers van 2022 behoren tot de grootste outperformers sinds het begin van het jaar. Technologie en consumptiegoederen reageerden zeer positief op de afkoeling van de inflatie en de afnemende verwachtingen van het scenario van een harde landing.

Staats- en bedrijfsobligaties presteerden in de loop van de maand goed. De langetermijnrente op staatsobligaties is gedaald, wat erop lijkt te wijzen dat de beleggers geloven dat de centrale banken de korte rente zullen kunnen verlagen om de economische activiteit te ondersteunen. Ook de lagere spreads op bedrijfobligaties hebben positief bijgedragen tot de prestaties, met een grotere impact van de meer risicovolle emissies.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR leverde afgelopen maand een rendement op van +1,43%.

 

Long-Short Aandelen

Gemiddeld presteerden Long-Short Equity long biased fondsen goed gedurende de maand. Qua stijl deden de directionele strategieën het beter dan de strategieën die profiteerden van de rugwind van de marktrally. Marktneutrale strategieën presteerden over het algemeen minder goed dan collega's die leden onder de outperformance van hun shortposities. De koersen van aandelen van slechte kwaliteit zijn agressief opgeveerd nu het marktsentiment verbetert en de opwaartse trend wordt versterkt door beheerders die een deel van hun shortposities willen afdekken. Volgens prime brokers hebben de sterke marktprestaties in januari en de verbeterende vooruitzichten het startsein gegeven voor een actief afbouwproces van hedgefondsen in de loop van de maand, dat doorging in februari. Het was een van de meest extreme bewegingen van het afgelopen half decennium en was bijzonder nadelig voor houders van shorts in risicovolle aandelen. Regionaal gezien houden beheerders met een focus op Europa en de VS hun nettoposities dicht bij het laagste niveau van de afgelopen 18 maanden, terwijl fondsen die in Azië beleggen hun nettoposities blijven verhogen. De positieve bijdrage van shortposities tijdens de herprijzing van het aandelenrisico vorig jaar ligt waarschijnlijk achter ons. Het klimaat blijft echter gunstig voor Long-Short aandelenstrategieën. Factoren zoals de stijgende kosten van schuld, een mogelijke vertraging van de economische activiteit en een actieve risicoprijsstelling door beleggers zullen de constructies van aandelenportefeuilles vanuit een long-short perspectief ten goede komen door de winnaars en verliezers in het huidige marktklimaat te kiezen.

 

Global Macro

De prestaties van de wereldwijde macro-indices waren in de loop van de maand vlak tot licht positief, waarbij de dispersie in vergelijking met andere strategieën vrij beperkt was. Veel fundamenteel gedreven beheerders blijven sceptisch tegenover het optimistische scenario dat de markt momenteel inprijst. Hun basisscenario is niet dat we een economische zachte landing krijgen. Zij schatten de bedrijfswinsten veel te hoog in en de kredietspreads liggen onder wat men zou verwachten in een recessieomgeving met stijgende wanbetalingsniveaus. Bearish managers zitten meestal short in specifieke landen, sectoren of bedrijfstakken die volgens hen gevaar lopen door een vertraging, maar dekken zich tactisch in met long indexfutures. In 2023 zal de amplitude van de koersbewegingen van financiële activa doorgaans kleiner zijn dan in het afgelopen jaar, wat een betere omgeving kan zijn voor strategieën met een relatieve-waardebenadering.

 

Quant-strategieën

De rendementen van de kwantitatieve strategieën waren verspreid over de maand. Trendvolgende strategieën zijn het jaar moeilijk begonnen. Winsten uit trendvolgende kortetermijnmodellen in aandelen werden negatief gecompenseerd door negatieve bijdragen van vooral shortposities in rente en technologie-indexfutures. De prestaties van de beheerders van kwantitatieve multistrategieën waren meer gespreid omdat zij profiteren van een grotere diversificatie van strategieën en modellen.

 

Fixed Income Arbitrage

Na een geweldig jaar voor vastrentende arbitragestrategieën is de volatiliteit van de rentemarkt zowel in Europa als in de VS gedaald. De inflatieverwachtingen zijn optimistischer dan ze waren, waardoor de rente lager en binnen een vrij smalle bandbreedte wordt gedrukt. Aan het begin van 2023 zal de aandacht vooral uitgaan naar deze nieuwe trend. Het is echter verre van vanzelfsprekend dat de inflatiezorgen achter de rug zijn en er blijven veel onzekerheden bestaan (oorlog Oekraïne-Rusland, tempo van de economische vertraging, dynamiek van de energieprijzen, ...In dat klimaat zouden Relatieve Waarde traders nog steeds moeten profiteren van een gezonde omgeving, terwijl directionele fondsen het moeilijker zullen krijgen om directionele weddenschappen aan te gaan in vergelijking met 2022.

 

Risicoarbitrage – Event-driven

Event Driven-strategieën genereerden gemiddeld positieve rendementen gedurende de maand. Binnen de multistrategiefondsen waren special situations en bedrijfsobligaties de belangrijkste positieve factoren voor het resultaat. Special situations zijn beleggingen waarvan de thesis is gebaseerd op zachte aanjagers en zijn doorgaans meer directioneel en positief gecorreleerd aan de marktrichting. Bovendien is de marktverwachting dat de rente minder snel zal stijgen een positieve factor voor situaties die financiering nodig hebben om hun bedrijf te herstructureren. De prestaties van de strategieën voor fusiearbitrage liepen in januari sterker uiteen, voornamelijk als gevolg van het afspringen van een deal die gevolgen had voor de beheerders die die specifieke transactie arbitreerden. De kansen op fusiearbitrage worden momenteel bepaald door tegengestelde drijvende krachten die een zekere volatiliteit in de fusiespreads veroorzaken. De stijgende kosten van schulden, een dynamische houding van Amerikaanse toezichthouders om de aangekondigde grote transacties aan te vechten en de mate van economische onzekerheid zijn factoren die ertoe bijdragen dat de spreads groter worden en breed blijven. Tegelijkertijd biedt de strategie momenteel een aantrekkelijke spread boven historische gemiddelden, wat meer belangstelling zou moeten wekken van arbitrageanten die bijdragen tot het innemen van de spread. De huidige nervositeit op de aandelen- en kredietmarkten noopt tot meer voorzichtigheid bij beleggingen in Event-Driven strategieën, omdat de kans op mislukte breaks groter is. Anderzijds biedt fusiearbitrage een interessant instrument met een structureel korte duration, waarbij de spread tussen transacties positief gecorreleerd is met een stijging van de rente.

 

Distressed

Faillissementen hebben de krantenkoppen gehaald door de implosie van hedgefondsstrategieën en financiële tussenpersonen die actief zijn in digitale activa. De dramatische waardedaling van cryptovaluta heeft de schijnwerpers gericht op een specifiek aantal cryptobeleggers en crypto-kredietverstrekkers. Gelukkig betreft deze slechts een zeer klein deel van het hedgefondsuniversum. Momenteel blijven de wanbetalingspercentages van overheids- en bedrijfsemittenten relatief laag. De kredietspreads zijn sinds hun hoogtepunt in oktober 2022 aanzienlijk ingenomen onder invloed van de verwachtingen van een minder ernstige economische neergang. We staan nog maar aan het begin van de economische vertraging en de meeste bedrijven konden hun schuldverplichtingen na de COVID-crisis herfinancieren tegen betere tarieven. Dit zal helpen om het aantal wanbetalingen verder terug te dringen of misschien zelfs te verminderen.

 

Long Short Credit

Long short credit beheerders hebben het goed gedaan in vergelijking met traditionele creditfondsen. Hun shortposities en afdekkingen hebben geholpen om het effect van de toenemende spreads op hun longportefeuilles te temperen. Sommige beheerders zijn van mening dat de situatie er niet rooskleurig uitziet, maar dat aandacht moet worden besteed aan het kiezen van de juiste onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de schuldgraad van de bedrijven en de convenanten. Aangezien de markten verwachten dat de rente verder zal stijgen en de economische groei zal vertragen, blijven de beste beheerders gediversifieerd, beleggen zij in hoogstaande longposities en leggen zij de nadruk op sectoren met meer prijsz

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox