Een ongewoon "koele" zomer op de financiële markten

imagezwkbnl.png

Het is niet ongebruikelijk dat het rustige zomerseizoen waarin beleggingsprofessionals even weggaan van hun schermen samenvalt met nerveuze en volatiele markten. Dit jaar brak met de traditie. De markten werden vooral gedreven door een stroom van positief macronieuws en data die het bijna geloofwaardig maakten dat Jay Powell de onmogelijke truc zal kunnen uithalen om de inflatie omlaag te brengen zonder de economie in een recessie te storten.  

Een grote meerderheid van de aandelenindices leverde in de maand hoge enkelcijferige rendementen op. De rendementen werden ondersteund door de verbeterde macro-economische cijfers, beter dan verwachte bedrijfsresultaten en een positieve dynamiek veroorzaakt door het AI-thema.

Er waren bijna geen verrassingen op het gebied van vastrentende waarden. De Amerikaanse front-end yields pasten zich aan de Fed-verhoging van 25 bp aan, terwijl de langeretermijnrente volatiel was, maar de maand op een vergelijkbaar niveau eindigde. De spreads op Amerikaanse bedrijfsobligaties zijn in de loop van de maand afgenomen, met name voor risicovollere emissies.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR leverde afgelopen maand een rendement op van +0,38%.

 

Long-Short Aandelen

Gemiddeld waren de Long-Short Equity strategieën positief gedurende de maand. De prestaties werden voornamelijk gedreven door de factor bèta, vandaar dat directionele strategieën de neiging hadden om beter te presteren dan strategieën met weinig tot geen netto blootstelling aan de markt. De shortposities wogen negatief op de prestaties omdat de beheerders sneller hun shortposities afbouwden. Dit was vooral pijnlijk voor marktneutrale strategieën. Sinds het begin van het jaar zijn de prestaties van directionele strategieën en strategieën met een variabele nettoblootstelling wijdverspreid met een duidelijk positieve focus. Aan de andere kant zijn marktneutrale strategieën ook verspreid met een gelijkmatige verdeling rond een afvlakkend gemiddelde prestatie. In 2023 zijn we getuige geweest van een weinig brede markt die gedreven werd door large cap technologie en halfgeleiders, wat niet ideaal is voor de implementatie van een gediversifieerd long-short aandelenprogramma. Na perioden als deze heeft de markthandel de neiging zich te normaliseren en een groter spectrum aan long en short kansen te bieden op basis van de fundamentals van bedrijven.

 

Global Macro

De Global Macro-strategieën waren de afgelopen maand vlak tot licht positief, waarbij het rendement werd ondersteund door beleggingen in valuta's en aandelen. De rendementen van macrostrategieën zijn sinds het begin van het jaar uiteenlopend. Bearish managers werden niet beloond voor hun posities, omdat de economie veerkrachtig blijft, vooral in de VS. De meeste van hen zijn pragmatisch geweest en hebben hun risico's beperkt door te wachten tot ze weer konden toeslaan. Hoewel de rendementen van macrostrategieën sinds het begin van het jaar achterbleven bij de verwachtingen, zullen de huidige en verwachte omstandigheden naar verwachting interessante beleggingskansen bieden. In dit soort omgeving met grote onzekerheden zullen strategieën met een relatieve waardebenadering, sterk onderzoek en sterk risicobeheer doorgaans beter presteren.

 

Quantstrategieën

Juli was een uitdagende maand voor Trend Following strategieën. Aandelen bleven een hogere trend vertonen, maar specifieke activa en markten veranderden van koers als gevolg van sterke economische cijfers of verwachtingen van overheidsingrijpen. De grootste verliezen werden veroorzaakt door posities in valuta. De Japanse yen daalde aanzienlijk nadat de Bank of Japan aankondigde meer flexibiliteit te zullen tonen bij het sturen van de rentecurve. Shortposities in de Chinese renminbi en in Chinese en Hongkongse aandelen hadden een negatieve invloed op de prestaties, omdat beleggers deze activa kochten in de verwachting van meer overheidsmaatregelen om de groei te stimuleren. Sinds het begin van het jaar waren Multi-Strategy Quantitative-strategieën veerkrachtiger dan CTA's, waarbij negatieve bijdragen van trendmodellen werden afgewogen tegen positieve bijdragen van niet-directionele arbitragemodellen. Na in 2022 een van de best presterende strategieën te zijn geweest, blijven CTA's sinds het begin van het jaar achter, deels als gevolg van trendbreuken in de activaprijzen, maar ook door lagere signaal-ruisverhoudingen.

 

Fixed Income Arbitrage

Specialisten op het gebied van vastrentende arbitrage zijn erin geslaagd een lastig jaar voor deze strategie te doorstaan en hebben behoorlijke resultaten behaald. Aan de andere kant zijn strategieën die pure prijsarbitrage combineren met fundamentele relatieve waardeposities meer op de proef gesteld sinds het begin van het jaar. Aan de directionele kant, als marktdeelnemers kiezen voor hogere rentes, kunnen ze worden uitgestopt door een forse correctie. Relative value traders profiteren nog steeds van een gezonde omgeving, terwijl het voor directionele fondsen moeilijker zal blijven om in te zetten in vergelijking met 2022.

 

Risk arbitrage – Event-driven

In juli presteerden Event-Driven strategieën goed dankzij positieve bijdragen van Special Situations en Merger Arbitrage posities. In 2023 is er veel ophef geweest over de Event-Driven strategie. Hoewel economische onzekerheid en marktvolatiliteit de belangrijkste factoren waren die het aantal transactievolumes en de spreads beïnvloedden, was sinds het begin van het jaar de impact van regelgevingsrisico's de belangrijkste oorzaak van de slechte prestaties. De CMA en FTC hebben verschillende belangrijke deals aangevochten door juridische stappen aan te kondigen voor de rechtbank of door te eisen dat de deal verder wordt verbeterd om het fusieproces te versnellen. Onder de deals die de prestaties beïnvloedden, waren de meest beruchte de overname van Activision Blizzard door Microsoft, de overname van Horizon Therapeutics door Amgen en het bod van United Healthcare op EMIS. De dealarbitragegemeenschap heeft zich al enige tijd aangepast aan het offensievere Amerikaanse toezicht op grotere deals door de omvang van deals die als meer risicovol worden beschouwd te verkleinen of het aandeel van de dealafdekking te vergroten. Veel beheerders verklaren echter verrast te zijn door de inspanningen die worden geleverd om de succesvolle afronding van fusies te blokkeren of te bemoeilijken. De opportuniteitenset blijft zeer interessant in termen van verwachte rendementen. De grotere nadruk op fundamentele analyse die nodig is om een portefeuille van fusietransacties op te bouwen, zal ten goede komen aan de managers en strategieën met een sterkere staat van dienst op het gebied van risicobeheer en beheersing van de drawdown.  

 

Distressed

De distressed beleggers kregen in maart een adrenalinestoot door de ondergang van verschillende Amerikaanse financiële instellingen en Credit Suisse. Het onverwachte faillissement van Silicon Valley Bank veroorzaakte paniek en leidde tot een ongedifferentieerde uitverkoop van financiële aandelen die geleidelijk omsloeg voor de meeste activa. Dit was een grote gebeurtenis vanwege de omvang van de failliete banken, maar beperkt tot een beperkt aantal instellingen blootgesteld aan een groot percentage onverzekerde bankdeposito's. Hoewel het aantal onrendabele leningen, wanbetalingen en faillissementen relatief laag blijft, zijn beleggers veel alerter op het risico van scheuren in de markt omdat de fundamenten van de economie zouden kunnen blijven verslechteren. Een gebied van bijzondere aandacht is commercieel vastgoed en het percentage dat de financiering van deze activa vertegenwoordigt in de regionale banken van de VS.

 

Long Short Credit

Long-Short kredietstrategieën lijken aantrekkelijker te worden. Een klimaat van hogere rente voor langere tijd zou een ruggensteun kunnen zijn voor het genereren van alfa op zowel long- als shortposities, aangezien fundamenteel onderzoek belangrijker wordt bij het samenstellen van portefeuilles. Absolute return of afgedekte beleggingsbenaderingen hebben aan belang gewonnen, aangezien posities in AT1-emissies de beleggingsgemeenschap aanzienlijke volatiliteit en marktverliezen hebben opgeleverd. Het is een feit dat de rendementen zijn gestegen, waardoor vastrentende producten weer een plaats krijgen in de Asset Allocation. Zoals recente gebeurtenissen hebben aangetoond, is risicospreiding echter zeer belangrijk en moet het een integraal onderdeel zijn van het asset allocatie proces.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox