Het jaar van de beer

202207-alt-nl.PNGTerwijl de beleggersgemeenschap zich langzaam opmaakte voor een welverdiende zomervakantie, deed een hoger dan verwachte Amerikaanse CPI-uitslag de recessievrees opnieuw oplaaien. De galopperende inflatie zet de centrale bankiers ertoe aan de kapitaalkosten te blijven verhogen, wat de Fed tijdens haar vergadering van juni heeft gedaan.  

De aandelenmarkten corrigeerden over de hele lijn en daalden in de loop van de maand met meer dan 5 procent. Indexen met een grotere blootstelling aan cyclische sectoren presteerden ondermaats omdat zij in de frontlinie van een wereldwijde recessie zouden staan. Chinese aandelen behoorden tot de weinige uitzonderingen die de maand positief afsloten. Lokale experts menen dat de centrale regering aanwijzingen geeft dat de onderzoeken en sancties tegen bedrijven binnenkort voorbij zouden kunnen zijn, aangezien de regering de economie en de schepping van werkgelegenheid wil stimuleren.

De rente op overheidsobligaties en kredietspreads zijn over het algemeen ruimer omdat beleggers een nog niet gestreden strijd om de inflatie inprijzen, maar ook hogere idiosyncratische risico's voor kwetsbare bedrijven en sectoren inprijzen.

De meeste grondstoffentermijncontracten vielen afgelopen maand terug, maar energie en zachte grondstoffen zijn sinds het begin van het jaar nog steeds met dubbele cijfers gestegen. Het lijdt geen twijfel dat, gezien de krappe aanbodsituatie waarmee wij thans worden geconfronteerd, de grondstoffenprijzen volatiel zullen blijven. De dollar is aanzienlijk in waarde gestegen ten opzichte van de belangrijkste valuta's, waardoor het voor de Europeanen nog moeilijker wordt om de inflatie te bestrijden, aangezien veel import, zoals energieproducten, in dollar worden afgerekend.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR verloor in de loop van de maand -2,01%.

 

Long-Short Aandelen

Het was een uitdagende maand voor Long-Short Aandelen omdat de aandelenmarkten zeer agressief en relatief gecorreleerd daalden. Zoals een beheerder opmerkte, is er in een risk-off beweging zelden een onderscheid tussen hoge kwaliteit en lage kwaliteit. Hoewel Long-Short beheerders gemiddeld negatieve absolute rendementen boekten, boden zij bescherming tegen neerwaartse risico's door positieve bijdragen uit hun short-portefeuilles. Long-Short fondsen hebben slechts een fractie van de neerwaartse trend van de aandelenindexen gevolgd. Directionele strategieën presteerden doorgaans minder goed dan marktneutrale fondsen en beheerders met een gematigde nettoblootstelling. Het risiconiveau blijft momenteel laag omdat de zomerperiodes gewoonlijk volatieler zijn als gevolg van lagere liquiditeitsniveaus. De huidige economische situatie zal het er niet gemakkelijker op maken. In de loop van de maand deden Long-Short aandelenfondsen met een focus op China het beter dan hun Amerikaanse en Europese sectorgenoten, dankzij betere vooruitzichten in sectoren met een hoog groeipotentieel, zoals e-commerce, groene mobiliteit en hernieuwbare energiebronnen. Gemiddeld hebben sinds het begin van het jaar de rendementen op shortposities de negatieve alfa op longbeleggingen niet kunnen compenseren. Dit is vooral het geval geweest voor agressieve strategieën met geconcentreerde beleggingen in groeisectoren. De krantenkoppen gaan vooral over de slechte resultaten van grote sterrenfondsbeheerders. Dit beeld is een nauw beeld van de dispersie binnen het universum in 2022. Goed gediversifieerde allocaties in het Long-Short aandelenuniversum hebben goede resultaten opgeleverd en positieve alfa en positieve rendementen gegenereerd. Zoals eerder gezegd, verwachten wij dat de fondsen hun risico's op dit moment niet sterk zullen verhogen, maar eerder selectief in longposities zullen beleggen en hun shortposities zullen opfrissen en versterken. Op korte termijn verwachten wij dat goede Long-Short aandelenstrategieën het kapitaal van hun beleggers zullen beschermen door hun bruto- en nettoblootstellingen aan de onderkant van hun vork te houden. De huidige oorlog verergert bepaalde uitdagingen waarmee wereldwijde bedrijven worden geconfronteerd. Het kiezen van de juiste aandelen zal belangrijk zijn, maar wie daarin slaagt met een long-short oogpunt kan zich sterk onderscheiden van long-only aandelenoplossingen. 

 

Global Macro

Uit de indices blijkt dat de Macro-strategieën in de maand juni over het algemeen een negatief rendement hebben behaald. De spreiding over het universum was echter groot. Systematische strategieën hebben het gemiddeld beter gedaan dan discretionaire beheerders, die profiteerden van sterke trends in aandelen, rentevoeten en valuta's. Systematische beheerders leverden sterke bijdragen met short aandelenindices, short overheidsobligaties en long dollarposities. Lange energiefutures deden afbreuk aan het resultaat van zowel systematische als discretionaire beheerders. In eerdere edities hebben zeiden we al dat Global Macro een betere omgeving zou genieten om kapitaal in te zetten, aangezien de centrale banken de liquiditeitsinjecties begonnen te verminderen en renteverhogingen planden. Deze beruchte oorlog heeft de marktvolatiliteit die wij hadden verwacht, op gang gebracht als gevolg van minder begrotings- en monetaire steun. De risicopremies voor activa bewegen fel, en Macrobeheerders profiteren van deze marktbewegingen. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten.

Quant-strategieë

Het was een zeer sterke maand voor kwantitatieve beheerders. Directionele strategieën hebben vooral via shortposities in aandelen tot het resultaat bijgedragen. De trendfutures op korte termijn hebben bijgedragen tot het rendement in bijna alle activaklassen. Ook de statistische arbitragemodellen voor aandelen leverden een sterke bijdrage aan het rendement. Multimodel kwantitatieve strategieën deden het gemiddeld goed en profiteerden van een aanhoudend volatiliteitsregime. Sinds het begin van het jaar hebben de kwantitatieve strategieën sterke gediversifieerd en behoren zij tot de best presterende hedgefondsen.

 

Fixed Income Arbitrage

Ondanks de harde toon die de Fed aansloeg over de alomtegenwoordige inflatie loopt ze nog steeds ver achter op de curve, in de hoop dat de forse aandelencorrectie zal helpen om de inflatiedruk te beteugelen. Terwijl de 10-jaarsrente de grens van 3% overschreed, nam de aandelenverkoop toe, wat leidde tot een vlucht naar kwaliteit, waardoor de rente daalde van 3,15% naar 2,75%. De markt blijft angstig en volatiel. De renteverhoging door de Fed deed de 10-jarige rente weer stijgen naar 3,50% om de maand onder de 3% te eindigen. Op dit moment blijft de volatiliteit hoog als gevolg van brede trading ranges, waardoor een meer uitdagende omgeving ontstaat voor directionele macrobeheerders. Beheerders van vastrentende RV's profiteren echter nog steeds van gezonde kansen, terwijl directionele beheerders eind mei hun risico's verminderden.

 

Groeilanden

Groeilandenstrategieën n hadden te lijden onder twee belangrijke idiosyncratische gebeurtenissen, een oorlog in Oost-Europa en het zero-Covidbeleid van China, maar ook onder een algemeen risk-off sentiment. Aan de andere kant hebben sterke grondstoffen voor heel wat kansen gezorgd in Latijns-Amerika en andere exportgedreven landen. De beheerders tekenen uiteenlopende prestaties, afhankelijk van het segment. Er zijn maar weinig hedgefondsen die de groeilanden bestrijken. Zij zijn meestal gespecialiseerd in kleinere geografische regio's. Deze strategie biedt selectieve beleggingskansen, maar wij blijven vooralsnog voorzichtig omdat de dalende groeiverwachtingen en de stijgende rentevoeten in de ontwikkelde markten waarschuwingssignalen zijn voor de regio.

 

Risicoarbitrage – Event-driven

De indexen voor Event Driven strategieën tekenden in juni verlies op. Fusiearbitrage had te lijden onder oplopende deal spreads, die een hogere mate van onzekerheid in de economische basisgegevens weerspiegelen, maar ook een lagere waarschijnlijkheid dat deals worden gesloten. De oplopende spreads worden ook gevoed door kapitaal dat uit noodzaak wordt weggetrokken uit fusie-arbitragefondsen. Bepaalde beheerders van fusie-arbitragefondsen worden gedwongen het risico te verminderen wanneer zij bepaalde drawdown- of volatiliteitsdrempels bereiken. Volgens de beheerders met wie wij spreken en die wij volgen, blijven er talrijke kansen met ruimere spreads die een dubbelcijferig jaarrendement mogelijk maken. De pijplijn van transacties die op de markt komen, blijft toereikend voor de inzet van kapitaal en, wat belangrijk is, er is nog steeds financiering beschikbaar voor ondernemingen om besluiten van de raad van bestuur uit te voeren. Een interessant element is dat het aandeel van de financiering door niet-bancaire instellingen aanzienlijk toeneemt. Aangezien beleggers op zoek zijn naar diversificatie, biedt fusiearbitrage een interessant instrument met een structureel korte duration, waarbij de deal spreads positief gecorreleerd zijn met stijgende rentevoeten.

 

Distressed

Faillissementen hebben de krantenkoppen gehaald door de implosie van hedgefondsstrategieën en financiële tussenpersonen die actief zijn in digitale activa. De dramatische waardedaling van cryptovaluta heeft de schijnwerpers gericht op een specifiek aantal cryptobeleggers en crypto-kredietverstrekkers. Gelukkig betreft dat slechts een zeer klein deel van het hedgefondsuniversum. Momenteel blijven de wanbetalingspercentages van overheids- en bedrijfsemittenten relatief laag, maar de snelle toename van de kredietspreads en de verslechtering van de economische basisvoorwaarden zullen leiden tot een toename van het aantal bedrijven dat in de problemen komt. Vooraanstaande beheerders wachten nog steeds op verdere ontwrichtingen alvorens voluit te gaan.

 

Long short credit & High yield

Long short credit beheerders hebben het goed gedaan in vergelijking met traditionele creditfondsen. Hun shortposities en afdekkingen hebben geholpen om het effect van de toenemende spreads op hun longportefeuilles te temperen. Sommige beheerders zijn van mening dat de situatie er niet rooskleurig uitziet, maar dat aandacht moet worden besteed aan het kiezen van de juiste onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de schuldgraad van de bedrijven en de convenanten. Aangezien de markten verwachten dat de rente verder zal stijgen en de economische groei zal vertragen, blijven de beste beheerders gediversifieerd, beleggen zij in hoogstaande longposities en leggen zij de nadruk op sectoren met meer prijszettingsvermogen. 

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox