Is dit het begin van een wilde rit?

Alt_NL.PNG2022 was een zeer uitdagend jaar voor traditionele asset allocaties. Vooral de risicopremies werden danig herprijsd. Hoewel de instapmogelijkheden voor activa nu duidelijk gunstiger zijn, worstelen beleggers nog steeds met de aanpassing aan een nieuwe marktomgeving waarin het bepalen van een toekomstperspectief objectief gezien onzekerder is door de toenemende economische en politieke risico's. Toch lijkt iedereen het eens over één zaak: beleggers willen de veerkracht van hun beleggingen verhogen door diversifiërende strategieën op te nemen.

Gemiddeld gaven de aandelenmarkten in de maand december iets terug van de winsten die in het laatste kwartaal van het jaar werden geboekt. Aandelen uit China en Hongkong presteerden beter dan de meeste regio- en landenindices dankzij het economische reveil van China. De Chinese regering heeft de Covid-regels versoepeld, wat heeft geleid tot een sterke verbetering van het vertrouwen en de verwachtingen voor groei in China. Europese indexen deden het goed ten opzichte van Amerikaanse aandelen, dankzij het zachte weer en de dalende energieprijzen.

De rente op Europese staatsobligaties is langs de gehele rentecurve opgelopen als gevolg van een verkrappende Europese Centrale Bank. De rente op Amerikaanse Treasuries was volatiel, maar stabiliseerde op de niveaus van eind november.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR leverde afgelopen maand een rendement op van -0,32%.

 

Long-Short Aandelen

December was een goede maand voor Long-Short Equity-strategieën in vergelijking met long only aandelenindexen die slechts een klein deel van de neerwaartse trend van aandelenindexen volgden. De alfga-generatie was gedurende de maand zeer positief met positieve bijdragen van zowel long- als shortposities. Dit resultaat verbeterde de totale alfageneratie voor het jaar, maar 2022 was geen geweldig jaar qua alfa. Gemiddeld daalden de wereldwijde en Amerikaanse strategieën in de maand met bijna 1%. De gemiddelde prestaties voor op Europa en Azië gerichte strategieën waren echter positief afgelopen maand. De gemiddelde absolute prestaties over het hele jaar waren in alle regio's negatief. De Europese beheerders deden het echter beter dan hun collega's en vingen 20% van de neerwaartse aandelenkoers op, terwijl Amerikaanse en Aziatische Long-Short Equity fondsen respectievelijk ongeveer 50% en 60% van de neerwaartse trend van hun respectieve indexen volgden. Het is belangrijk op te merken dat de spreiding binnen de Long-Short Equity fondsen aanzienlijk was in termen van type, stijl, regio en sector. Goed gediversifieerde allocaties in Long-Short Equity konden de storm doorstaan door kapitaalbescherming en het genereren van absolute return. Nu het stof is neergedaald na een uitdagend 2022, is Long-Short Equity een goede benadering om alfa te halen uit de selectie van de winnaars en verliezers in een wereld waar de fundamentals aan kracht winnen.

 

Global Macro

Wereldwijde macrobeheerders presteerden gemiddeld positief over de maand december. De prestatieaanjagers waren divers en verschilden van beheerder tot beheerder. Shortposities in aandelenfutures leverden een zeer aanzienlijke bijdrage tot het rendement sinds sommige fondsen tijdens de aandelenrally in het vierde kwartaal opnieuw shortposities in hun boeken hebben opgenomen. 2022 was een goed jaar voor wereldwijde macrofondsen, omdat zij de herprijzing van risicopremies in aandelen, rente, valuta's en grondstoffen te gelde konden maken. De kansen voor Global Macro-strategieën zijn verbeterd en dat zal naar verwachting in de nabije toekomst zo blijven.

 

Quant-strategieë

In het algemeen waren de resultaten van de kwantitatieve strategieën in december positief. De prestaties van pure trendvolgende strategieën, met name modellen voor de korte tot middellange termijn, vormden een grotere uitdaging door de verandering van de trendrichting in de aandelenindices. Tegen het einde van de maand verraste de Bank of Japan de markt met de aankondiging van een aanpassing van het beleid ter beheersing van de rentecurve. Dit zou een tail event kunnen zijn geweest voor sommige kwantitatieve fondsen die de yen gebruiken als financieringsbron voor carry trades. Het effect op de prestaties lijkt vrij beperkt te zijn geweest. Dit zou kunnen worden verklaard door een beter risicobeheer door de fondsbeheerders om fouten uit het verleden te vermijden, maar ook door een betere diversificatie omdat er meer kansen waren. Sinds het begin van het jaar waren trendvolgers sinds het begin van het jaar uitstekende diversificatie-instrumenten die positief bijdroegen aan portefeuilles die marktbewegingen in alle belangrijke activaklassen te gelde maakten.

 

Fixed Income Arbitrage

Het grootste nieuws in december was het besluit van de centrale bank van Japan om het rendement op zijn 10-jarige obligaties binnen een bandbreedte van plus of min 0,5 procent te laten bewegen, waardoor de bandbreedte van 0,25 procent wordt verruimd en de weg wordt vrijgemaakt voor een mogelijke normalisatie van de rente. Ondertussen zijn de inflatieverwachtingen optimistischer dan voordien, waardoor de rendementen dalen. Daardoor lijkt het tempo en de omvang waarin de centrale banken zullen optreden minder spectaculair en drastisch dan het was (verdere renteverhogingen in de VS zullen waarschijnlijk eerder 25 dan 75 basispunten bedragen). Daarom zou de volatiliteit op de rentemarkt moeten afnemen. Aangezien er echter veel onzekerheden blijven, zouden RV traders nog steeds moeten profiteren van een gezonde omgeving, terwijl directionele fondsen het moeilijker zullen krijgen om directionele posities in te nemen in vergelijking met 2022, dat zeker een van de beste jaren zal blijven in de macro & RV vastrentende strategie.

 

Risicoarbitrage – Event-driven

Event driven strategieën presteerden gemiddeld positief gedurende de maand. Fusiearbitrageposities leverden de grootste bijdrage aan het resultaat doordat er fusietransacties werden afgesloten en de spreads innamen. Dat staat los van de trend van de aandelenmarkt. De posities in speciale situaties waren iets lastiger vanwege hun hogere bètagevoeligheid. De prestaties van Event Driven voor het hele jaar waren gemiddeld vlak tot licht negatief, wat zeer lage downside capture ratio's opleverde. Ondanks de grote economische onzekerheid en een meer dynamische houding van de Amerikaanse toezichthouders om aangekondigde deals aan te vechten, werden er relatief weinig transacties afgebroken. Verwacht wordt dat de transactievolumes in het eerste deel van het jaar bescheidener zullen zijn, maar vervolgens in de tweede helft van het jaar geleidelijk zullen toenemen. Merger Arbitrage-strategieën zijn relatief goed immuun voor stijgende rentevoeten, aangezien de risicopremies van de deal spread doorgaans een hogere risicovrije rente omvatten dan die van overheidsemissies om arbitrageanten te compenseren voor het aanhouden van deze aandelen tot de deal is gesloten. De huidige nervositeit op de aandelen- en kredietmarkten noopt tot meer voorzichtigheid bij beleggingen in Event-Driven strategieën, omdat de kans op mislukte breaks groter is. Anderzijds biedt fusiearbitrage een interessant instrument met een structureel korte duration, waarbij de spread tussen transacties positief gecorreleerd is met een stijging van de rente.

 

Distressed

Faillissementen hebben de krantenkoppen gehaald door de implosie van hedgefondsstrategieën en financiële tussenpersonen die actief zijn in digitale activa. De dramatische waardedaling van cryptovaluta heeft de schijnwerpers gericht op een specifiek aantal cryptobeleggers en crypto-kredietverstrekkers. Gelukkig betreft deze slechts een zeer klein deel van het hedgefondsuniversum. Momenteel blijven de wanbetalingspercentages van overheids- en bedrijfsemittenten relatief laag, maar de snelle toename van de kredietspreads en de verslechtering van de economische basisvoorwaarden zullen leiden tot een toename van het aantal bedrijven dat in de problemen komt.

 

Long Short Credit

Long short credit beheerders hebben het goed gedaan in vergelijking met traditionele creditfondsen. Hun shortposities en afdekkingen hebben geholpen om het effect van de toenemende spreads op hun longportefeuilles te temperen. Sommige beheerders zijn van mening dat de situatie er niet rooskleurig uitziet, maar dat aandacht moet worden besteed aan het kiezen van de juiste onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de schuldgraad van de bedrijven en de convenanten. Aangezien de markten verwachten dat de rente verder zal stijgen en de economische groei zal vertragen, blijven de beste beheerders gediversifieerd, beleggen zij in hoogstaande longposities en leggen zij de nadruk op sectoren met meer prijszettingsvermogen.  

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox