Opluchtingsrally naar het einde van het jaar toe

202211-Alt-NL-1.PNGHoewel de economie blijft vertragen, veerden aandelen in oktober sterk op. De outperformance van cyclische versus defensieve sectoren kan wijzen op een markt die anticipeert op een minder ernstige recessie dan verwacht of op een succesvolle zachte landing, maar in werkelijkheid is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen bijdragen van stieren en cyclische shortposities die worden teruggekocht door beren die het risico verminderen.

De aandelenindexen presteerden over het algemeen sterk gedurende de maand, afgezien van de correctie die werd waargenomen in Aziatische aandelen. Ook de aanzienlijke underperformance van de Nasdaq ten opzichte van de Dow Jones en small-midcap aandelenindices is opmerkelijk. Grote techbedrijven hebben teleurstellende bedrijfsresultaten bekendgemaakt, omdat beleggers meer efficiëntie en kostenbesparingen hadden verwacht.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties bleef in de loop van de maand stijgen. De 10-jarige Note eindigde de maand op 4,07%, een niveau dat voor het laatst werd bereikt in mei 2008. De Europese rentevoeten waren volatieler. Hoewel de inflatie sterk is, is de economie minder krachtig om een hoge rente te dragen. Bedrijfsobligaties konden rekenen op de belangstelling van beleggers, waardoor de spreads op aanzienlijk zijn ingenomen.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR leverde afgelopen maand een rendement op van -0,13%.

 

Long-Short Aandelen

Long-Short aandelenstrategieën presteerden in de loop van de maand relatief goed, hoewel de upside capture ratio's bescheiden waren. Dat kan gedeeltelijk worden verklaard door het lage risiconiveau dat de beheerders momenteel hebben. Strategieën gericht op Noord-Amerika en Europa presteerden beter dan beheerders die in Azië beleggen dankzij een positieve bètawind. In het algemeen deden de directionele strategieën het beter dan de fondsen met een matige tot lage nettoblootstelling. De prestaties van strategieën met een voorkeur voor groei waren echter bescheiden door de negatieve bijdrage van longposities in large cap technologiebedrijven. Sinds het begin van het jaar zijn de gemiddelde prestaties van Long-Short Equity fondsen teleurstellend en was het niet gemakkelijk om alfa te genereren, maar goed gediversifieerde allocaties aan het Long-Short Equity universum hebben betere resultaten opgeleverd. Zoals eerder vermeld, verwachten wij niet dat de fondsen momenteel veel risico zullen toevoegen, maar eerder selectief zullen investeren in longposiites en hun shortpositien zullen opfrissen. De uitdagingen voor ondernemingen blijven zich opstapelen, en de wereld na Covid, na de oorlog en na QE zal waarschijnlijk heel anders zijn dan die waarin we leefden na de Grote Financiële Crisis.

 

Global Macro

Global Macro-beheerders presteerden uiteenlopend afgelopen maand, met indices die gemiddeld iets boven of onder nul presteerden. De aandelenmarkt veranderde abrupt van richting en stelde de overtuigingen van beheerders op de proef. Na zo'n pak slaag voor aandelen en obligaties sinds het begin van het jaar is de bearish positionering minder eensgezind in het universum. Beheerders die menen dat aandelenmultiples of winstverwachtingen te optimistisch zijn, hebben gedurende de maand minder goed gepresteerd en geld verloren op hun short aandelenposities. Vanuit tactisch oogpunt hanteerden discretionaire beheerders lagere risiconiveaus, uit vrees voor richtingloze volatiele markten op korte termijn of short squeezes in oververkochte marktsegmenten. De kansen voor Global Macro-strategieën zijn verbeterd en dat zal naar verwachting in de nabije toekomst zo blijven. De Fed haalt liquiditeiten uit het systeem en is vastbesloten om de inflatie een slag toe te brengen, ook al leidt dit tot moeilijkere economische omstandigheden. De risicopremies voor activa bewegen fel, en macrobeheerders profiteren van deze marktbewegingen. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten.

 

Quant-strategieën

De kwantitatieve strategieën presteerden over het algemeen positief gedurende de maand. De rendementen van de Trendvolgende strategieën waren bescheidener, maar over het geheel genomen nog steeds positief. De aandelenrally in oktober was over het algemeen negatief voor trendvolgers, omdat zij vooral shortposities aanhielden. Deze werden positief gecompenseerd door winsten op obligaties en valuta's. Multistrategie quant beheerders presteerden over het algemeen sterk over de hele linie. Sinds het begin van het jaar hebben de kwantitatieve strategieën voor een sterke diversificatie gezorgd, en behoren zij tot de best presterende hedgefondsen.

 

Fixed Income Arbitrage

Centrale banken in de hele wereld, met uitzondering van Japan, houden vast aan hun bereidheid om de inflatie aan te pakken, wat in september tot een nieuwe aandelenverkoopgolf leidde, terwijl de korte rente een nieuw hoogtepunt bereikte. Het lange eind van de curve gedroeg zich echter grilliger. Hoewel de meeste macrobeheerders deze bewegingen konden opvangen, was het belangrijkste hoogtepunt van het einde van de maand een aanzienlijke risicovermindering. De volatiliteit bleef hoog en beheerders van vastrentende relatieve waarde fondsen profiteerden van mooie kansen in zowel Europa (Frankrijk, Duitsland) als de VS.

 

Emerging Markets

De prestaties waren verdeeld voor strategieën met een focus op opkomende markten. Beheerders met een grotere focus op Azië bleven gemiddeld achter bij strategieën met een meer gediversifieerde beleggingsblootstelling. De sterke dollar en de verwachting van verdere monetaire verkrapping door de Fed stroken doorgaans niet met een positief sentiment voor de regio. De sterke grondstofprijzen hebben Latijns-Amerika en andere exportgerichte landen sterk ondersteund. De prestaties variëren per beheerder afhankelijk van hun segment. Weinig hedgefondsen volgen opkomende markten. Zij zijn meestal gespecialiseerd in kleinere geografische regio's. Deze strategie biedt selectieve beleggingskansen, maar wij blijven vooralsnog voorzichtig omdat de dalende groeiverwachtingen en de stijgende rentevoeten in de ontwikkelde markten waarschuwingssignalen zijn voor de regio.

 

Risicoarbitrage – Event-driven

De Merger Arbitrage strategieën presteerden afgelopen maand positief. Dat het ministerie van Justitie vorige maand de overname van Change Healthcare door United Health niet blokkeerde, was een positief signaal voor de markt. Merger Arbitrage-strategieën zijn relatief goed immuun voor stijgende rentevoeten, aangezien de risicopremies van de deal spread doorgaans een hogere risicovrije rente omvatten dan die van overheidsemissies om arbitrageanten te compenseren voor het aanhouden van deze aandelen tot de deal is gesloten. De transactievolumes voor 2022 zijn lager dan vorig jaar. Dit kan worden gekarakteriseerd als een normale reactie van het bedrijfsmanageemnt in een periode van grotere onzekerheid en stijgende financieringskosten. Niettemin zit er nog steeds vlees aan de botten en worden er nog steeds strategische overnames aangekondigd in sectoren zoals gezondheidszorg, gaming of technologie. De huidige deal spreads zijn groot en kunnen een laag dubbelcijferig rendement opleveren, wat ver boven het gemiddelde langetermijnrendement van dit type strategie ligt. Er is echter geen gratis lunch. Er is een groter risico dat de toezichthouder ingrijpt, dat ondernemingen proberen weg te lopen van een deal of dat een overnamebod wordt afgewezen door een stemming van de aandeelhouders. De huidige nervositeit op de aandelen- en kredietmarkten noopt tot meer voorzichtigheid bij beleggingen in Event-Driven strategieën, omdat de kans op mislukte breaks groter is. Anderzijds biedt fusiearbitrage een interessant instrument met een structureel korte duration, waarbij de spread tussen transacties positief gecorreleerd is met een stijging van de rente.

 

Distressed

Faillissementen hebben de krantenkoppen gehaald door de implosie van hedgefondsstrategieën en financiële tussenpersonen die actief zijn in digitale activa. De dramatische waardedaling van cryptovaluta heeft de schijnwerpers gericht op een specifiek aantal cryptobeleggers en crypto-kredietverstrekkers. Gelukkig betreft deze slechts een zeer klein deel van het hedgefondsuniversum. Momenteel blijven de wanbetalingspercentages van overheids- en bedrijfsemittenten relatief laag, maar de snelle toename van de kredietspreads en de verslechtering van de economische basisvoorwaarden zullen leiden tot een toename van het aantal bedrijven dat in de problemen komt. Vooraanstaande beheerders wachten nog steeds op verdere ontwrichtingen alvorens voluit te gaan.

 

Long short credit & High yield

Long short credit beheerders hebben het goed gedaan in vergelijking met traditionele creditfondsen. Hun shortposities en afdekkingen hebben geholpen om het effect van de toenemende spreads op hun longportefeuilles te temperen. Sommige beheerders zijn van mening dat de situatie er niet rooskleurig uitziet, maar dat aandacht moet worden besteed aan het kiezen van de juiste onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de schuldgraad van de bedrijven en de convenanten. Aangezien de markten verwachten dat de rente verder zal stijgen en de economische groei zal vertragen, blijven de beste beheerders gediversifieerd, beleggen zij in hoogstaande longposities en leggen zij de nadruk op sectoren met meer prijszettingsvermogen.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox