Race naar de bodem

202210-Alt-NL-1.PNGSeptember was nog steeds een zeer moeilijke maand voor beleggers. De markt is nog steeds zeer onzeker, en het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Sommige marktdeelnemers denken dat de bodem voor aandelen stilaan bereikt is, maar aarzelen om in te stappen omdat de economie nog sterk kan verslechteren als de Fed vastberaden blijft om de inflatie koste wat het kost de kop in te drukken.

De aandelenindices daalden in de loop van de maand met enkelvoudige tot dubbele cijfers. Technologierijke indices in Azië zoals Taiwan, Kospi of Hang Seng index bleven achter bij andere geografische regio's. Op sectorniveau presteerden defensieve sectoren zoals Basisconsumptiegoederen en Gezondheidszorg beter dan de overige sectoren. 

De rente op staatsobligaties en de kredietspreads namen in de loop van de maand fors toe, waardoor de Amerikaanse 10-jarige Treasuries bijna 4% bereikten, een niveau dat sinds 2008 niet meer is bereikt. Vooral Britse Gilts werden getroffen door de verkoopgolf, waardoor de Bank of England moest ingrijpen om de markt te stabiliseren en te voorkomen dat beleggers obligaties zouden verkopen om cash op te halen.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR verloor in de loop van de maand -1,23%.  

 

Long-Short Aandelen

Gemiddeld waren de absolute rendementen gedurende de maand negatief voor Long-Short Aandelenstrategieën. De strategieën hadden een lage bruto blootstelling en waren goed afgedekt. De beheerders hadden een goede downside capture ratio en boekten slechts een klein percentage van de aandelenindices een negatief rendement. Marktneutrale strategieën profiteerden van hun shortposities en boekten gemiddeld positieve rendementen voor de maand. Wat de risicobereidheid betreft, bevinden de bruto- en nettoblootstellingen van de Long-Short Equity-strategieën zich nog steeds op het lage niveau van hun gemiddelde marges. Over het algemeen blijven beheerders voorzichtig en wachten zij op meer duidelijkheid in het macroklimaat en meer datapunten alvorens hun risicopositie te verhogen. Het genereren van Alpha was moeilijk gedurende het jaar, maar goed gediversifieerde allocaties aan het Long-Short Equity universum hebben betere resultaten gegenereerd. Zoals eerder vermeld, verwachten wij niet dat de fondsen momenteel veel risico zullen toevoegen, maar eerder selectief zullen investeren in longposities en hun shortposities zullen opfrissen. De uitdagingen blijven zich opstapelen voor bedrijven en de wereld na de Grote Financiële Crisis, na de oorlog en na de QE zal waarschijnlijk heel anders zijn dan die waarin we leefden. 

 

Global Macro

Wereldwijde macrostrategieën hebben in september sterk gepresteerd dankzij sterke koersbewegingen in aandelen, rente en valuta. Gemiddeld deden systematische strategieën het in deze periode beter dan discretionaire macrobeheerders. De rendementen van discretionaire beheerders waren meer verspreid en bedroegen eerder lagere enkele cijfers. Vanuit tactisch oogpunt hanteerden discretionaire beheerders lagere risiconiveaus uit vrees voor richtingloze volatiele markten op korte termijn of short squeezes in oververkochte marktsegmenten. De kansen voor Global Macro-strategieën zijn verbeterd en dat zal naar verwachting in de nabije toekomst zo blijven. De Fed haalt liquiditeiten uit het systeem en is vastbesloten om de inflatie een slag toe te brengen, ook al leidt dit tot moeilijkere economische omstandigheden. De risicopremies voor activa bewegen fel, en Macrobeheerders profiteren van deze marktbewegingen. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten.

 

Quant-strategieën

September was een van de beste maanden van het jaar voor de prestaties voor kwantitatieve strategieën. Hoge inflatiecijfers verrasten de markt en de verwachting dat de centrale banken nog verder zouden verkrappen, leidde tot een verkoopgolf van aandelen en obligaties. De belangrijkste aanjagers van het resultaat waren shortposities in aandelen en obligatiefutures, long dollar valuta en short Brits pond. Trendvolgende modellen deden het meestal beter dan kwantitatieve multi-strategie modellen. Sinds het begin van het jaar hebben de kwantitatieve strategieën sterke gediversifieerd en behoren zij tot de best presterende hedgefondsen.

 

Fixed Income Arbitrage

Ondanks haar hawkish retoriek over de alomtegenwoordige inflatie, loopt de Fed nog steeds ver achter op de curve. Zo moest de Amerikaanse centrale bank opnieuw bevestigen dat zij bereid is de Amerikaanse inflatie aan te pakken, wat een nieuwe verkoopgolf bij aandelen uitlokte. Ook al is de richting van de kortetermijnrente wereldwijd duidelijk, de richting op lange termijn is verre van duidelijk. Als de volatiliteit hoog blijft als gevolg van brede handelsvorken, wat een meer uitdagende omgeving creëert voor directionele macrobeheerders (die hun risico hebben afgebouwd en nu meer tactisch zijn), profiteren vastrentende RV-beheerders nog steeds van mooie kansen in zowel Europa (Frankrijk, Duitsland) als de VS.

 

Groeilanden

Het was een moeilijke maand voor groeilandenactiva. De sterke dollar en de verwachting van verdere monetaire verkrapping door de Fed stroken doorgaans niet met een positief sentiment voor de regio. De sterke grondstofprijzen hebben de kansen in Latijns-Amerika en andere exportgerichte landen sterk ondersteund. De beheerders tekenen uiteenlopende prestaties, afhankelijk van het segment. Er zijn maar weinig hedgefondsen die de groeilanden bestrijken. Zij zijn meestal gespecialiseerd in kleinere geografische regio's. Deze strategie biedt selectieve beleggingskansen, maar wij blijven vooralsnog voorzichtig omdat de dalende groeiverwachtingen en de stijgende rentevoeten in de ontwikkelde markten waarschuwingssignalen zijn voor de regio.

 

Risicoarbitrage – Event-driven

Het rendement van de Fusie Arbitrage-strategieën was vlak tot licht negatief tijdens de maand en hield goed stand in een sterk dalende markt. Het onvermogen van het ministerie van Justitie om de overname van Change Healthcare door United Health te blokkeren was een positief signaal voor de markt. Aan de andere kant leidde de stress op de markten ertoe dat de spreads van andere transacties wat verruimden. Niettemin zijn strategieën voor fusiearbitrage relatief goed immuun voor stijgende rentevoeten, omdat de risicopremies voor dealspreads doorgaans hogere risicovrije rentevoeten omvatten om arbitrageanten te compenseren voor het aanhouden van deze aandelen tot de deal is gesloten in plaats van overheidsemissies. De transactievolumes voor 2022 liggen lager dan vorig jaar. Dit kan worden gekarakteriseerd als een normale reactie van het bedrijfsmanageemnt in een periode van grotere onzekerheid en stijgende financieringskosten. Niettemin zit er nog steeds vlees aan de botten en worden er nog steeds strategische overnames aangekondigd in sectoren zoals gezondheidszorg, gaming of technologie. De huidige deal spreads zijn groot en kunnen een laag dubbelcijferig rendement opleveren, wat ver boven het gemiddelde langetermijnrendement van dit type strategie ligt. Er is echter geen gratis lunch. Er is een groter risico dat de toezichthouder ingrijpt, dat ondernemingen proberen weg te lopen van een deal of dat een overnamebod wordt afgewezen door een stemming van de aandeelhouders. De huidige nervositeit op de aandelen- en kredietmarkten noopt tot meer voorzichtigheid bij beleggingen in Event-Driven strategieën, omdat de kans op mislukte breaks groter is. Anderzijds biedt fusiearbitrage een interessant instrument met een structureel korte duration, waarbij de spread tussen transacties positief gecorreleerd is met een stijging van de rente.

 

Distressed

Faillissementen hebben de krantenkoppen gehaald door de implosie van hedgefondsstrategieën en financiële tussenpersonen die actief zijn in digitale activa. De dramatische waardedaling van cryptovaluta heeft de schijnwerpers gericht op een specifiek aantal cryptobeleggers en crypto-kredietverstrekkers. Gelukkig betreft dat slechts een zeer klein deel van het hedgefondsuniversum. Momenteel blijven de wanbetalingspercentages van overheids- en bedrijfsemittenten relatief laag, maar de snelle toename van de kredietspreads en de verslechtering van de economische basisvoorwaarden zullen leiden tot een toename van het aantal bedrijven dat in de problemen komt. Vooraanstaande beheerders wachten nog steeds op verdere ontwrichtingen alvorens voluit te gaan.

 

Long short credit & High yield

Long short credit beheerders hebben het goed gedaan in vergelijking met traditionele creditfondsen. Hun shortposities en afdekkingen hebben geholpen om het effect van de toenemende spreads op hun longportefeuilles te temperen. Sommige beheerders zijn van mening dat de situatie er niet rooskleurig uitziet, maar dat aandacht moet worden besteed aan het kiezen van de juiste onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de schuldgraad van de bedrijven en de convenanten. Aangezien de markten verwachten dat de rente verder zal stijgen en de economische groei zal vertragen, blijven de beste beheerders gediversifieerd, beleggen zij in hoogstaande longposities en leggen zij de nadruk op sectoren met meer prijszettingsvermogen. 

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox