Na de sterke opleving van de financiële markten in november en december hebben de activa die het sterkst gecorreleerd zijn met de rentevoeten hun uitzonderlijke prestaties aan het einde van het jaar gedeeltelijk tenietgedaan.

2024 zoekt richting

Worden de excessen verteerd?

Na de sterke opleving van de financiële markten in november en december hebben de activa die het sterkst gecorreleerd zijn met de rentevoeten hun uitzonderlijke prestaties aan het einde van het jaar gedeeltelijk tenietgedaan. Sommige excessen lijken te zijn gecorrigeerd. De rente in de VS keerde dus terug naar het niveau van de FOMC-vergadering van 13 december.

Sinds begin 2024 wordt de markt opnieuw gedreven door grote caps in de technologiesector, waardoor de S&P500 het opnieuw beter doet dan de S&P equal weighted [1]. Daarentegen boekten de kleinste bedrijven en sectoren die nauw verbonden zijn met de rente, zoals vastgoed, negatieve rendementen. 

 

Veel kortetermijnruis, maar relatief beperkte volatiliteit

De markten zullen echter sterk afhankelijk blijven van de verwachtingen over renteverlagingen door centrale banken, met name de Fed, die naar verwachting deze nieuwe monetaire cyclus zal openen. Elke publicatie van een economische indicator met een mogelijke impact op het inflatietraject wordt nauwlettend gevolgd. De verwachtingen van de Fed voor renteverlagingen schommelen tussen 5 en 6 verlagingen dit jaar, ruim boven de "dots plots" van de Fed en boven wat wij nodig achten in ons "zachte landing"-scenario. Ook de datum van de eerste renteverlaging is een heikel punt. De waarschijnlijkheid van een eerste daling in maart 2024 evolueert snel. Vandaag is het ongeveer 40%, lager dan eind 2023.

De evolutie van deze verwachtingen en anticipaties is een van de belangrijkste factoren die de marktbewegingen sinds het begin van het jaar verklaren en zou ruis moeten blijven genereren, zonder een duidelijke visie of richting voor 2024 aan te geven.

 

Kan de geschiedenis worden gebruikt als leidraad om te anticiperen op de richting van de markten in 2024?

Een van de zekerheden die we vandaag hebben, is dat de renteverhogingscyclus vorig jaar eindigde en dat de volgende beslissing van de Fed en de ECB een renteverlaging zou moeten zijn.

De 10 renteverlagingen van de Fed sinds 1984 werden 8 van de 10 keer gevolgd door een positieve prestatie van de aandelenmarkten in de daaropvolgende 12 maanden, en in 100% van de gevallen waarin de economie niet in een recessie terechtkwam. We komen net uit een fase van "normalisering" waarin de correctie op de financiële markten (aandelen en obligaties) werd veroorzaakt door de renteverhogingscyclus. In gevallen van "normalisering" zijn aandelenmarkten historisch gezien (3 keer sinds 1984) positief geweest vóór de eerste renteverlaging en zijn ze daarna positief. Aan de obligatiekant vond een groot deel van de renteverlaging plaats vóór de eerste effectieve verlaging door de centrale bank, en ging daarna in mindere mate door.

Als de Verenigde Staten erin slagen een zachte landing te maken, lijken deze historische observaties eerder positief voor aandelen en obligaties in 2024. Toch blijven we voorlopig wat defensiever, aangezien dit scenario van een zachte landing nu grotendeels is verwerkt. De Fed zal de rente naar verwachting met 160 bp verlagen, wat overeenkomt met een ISM-opleving naar 57/58.  Op dezelfde manier komt de verwachte winststijging in 2024 (iets meer dan 10% in de VS) ook overeen met een opleving van de ISM tot ongeveer 55.

Als gevolg daarvan zullen de financiële markten waarschijnlijk wat langer de tijd nemen om het bewijs van deze zachte landing voor de economie en een mogelijke opleving van de voorlopende indicatoren (zonder een opleving van de inflatie) te verwerken. We zullen dus wat geduld moeten hebben of de kans op een beter instapmoment op de aandelen- en obligatiemarkten moeten grijpen om weer op een positief spoor te komen voor 2024.

[1] Bron : Bloomberg, per 23/01/2024
SP500: +1.99%
SP500 equal-weighted: -0.71%

  • Nadège Dufossé, CFA
    Nadège Dufossé, CFA
    Global Head of Multi-Asset, Member of the Executive Committee

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox