De Sustainable Finance Disclosure Regulation (of SFDR) is een van de resultaten van het in 2018 gelanceerde EU-actieplan om meer kapitaal te laten vloeien naar duurzamere activiteiten. De SFDR vereist dat financiële marktdeelnemers en financiële adviseursaan eindbeleggersinformatie verstrekken over de integratie van duurzaamheidsrisico's, het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten, duurzame beleggingsdoelstellingen of het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken in hunbesluitvorming overbeleggingenen in adviesprocessen.

De SFDR bevat de regels die de aard en de vorm bepalen van de duurzaamheidsinformatie die met betrekking tot een bepaald financieel product openbaar moet worden gemaakt.

De SFDR definieert niet wat een duurzaam financieel product is. De verordening moet ervoor zorgen dat elk product dat als "duurzaam" wordt gecommercialiseerd, specifieke informatie verschaft over de milieu-, sociale en governanceaspecten ervan.

De SFDR creëert twee categorieën duurzame financiële producten, omschreven in de artikelen 8 en 9 van de verordening, met specifieke informatie die daarop van toepassing is.

Duurzaamheid staat centraal in de beleggingsaanpak van Candriam. Een aantal door Candriam beheerde financiële producten is aangemerkt als artikel 8- of artikel 9-producten. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de verordening en de manier waarop deze door Candriam is uitgevoerd.

 

Informatieverschaffing en beleid van de entiteit

SFDR2.png

Beleid inzake duurzaamheidsrisicobeheer (Art 3 SFDR) - Februari 2021
EN | FR | NL

Verklaring over de belangrijkste negatieve gevolgen van investeringsbeslissingen voor duurzaamheidsfactoren (Art 4 SFDR) - Juni 2023
EN | FR | NL

Verklaring over de Principal Adverse Impacts – PAI – van beleggingsadvies op duurzaamheidsfactoren (Art 4 SFDR) - Juni 2023
EN | FR | NL

Candriam – Beleidsverklaring Omtrent Verloning (Art 5 SFDR) - April 2023
EN | FR | NL

Candriam Uitsluitingsbeleid - December 2023
EN | FR | NL | DE

Candriam Stemmen bij volmacht - Januari 2024
EN | FR | NL

Candriam Engagementbeleid - December 2020
EN | FR | NL​

Definities en methoden

ESG- en impactindicatoren - Definities en methodologie - Mei 2023
EN | FR | NL

Overweging “geen significante schade toebrengen” binnen Candriam's ESG-analyse - December 2022
EN | FR | NL

Definitie van duurzaam beleggen onder Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) - December 2022
EN | FR | NL

PAI Overweging op productniveau - December 2022
EN | FR | NL

 

SFDR1.png

Productinformatie

SFDR3.png

SFDR Disclosures high level
EN | FR | NL

Sustainability-related disclosures Article 8 Funds (Art 10 SFDR)
EN | FR | NL | DE | IT | ES

Sustainability-related disclosures Article 9 Funds (Art 10 SFDR)
EN | FR | NL | DE | IT | ES

Sustainability-related disclosures – Article 8 & 9 Discretionary Portfolio Mandates and Dedicated funds (Art 10 SFDR)
EN | FR | NL | DE | IT | ES

Pre-contractual disclosure (PCD) - Article 8 - Discretionary Portfolio Mandates and Dedicated funds
EN | FR | NL | DE | IT

Pre-contractual disclosure (PCD) - Article 8 with inclusion - Discretionary Portfolio Mandates and Dedicated funds
EN | FR | NL | DE | IT

Pre-contractual disclosure (PCD) - Article 9 - Discretionary Portfolio Mandates and Dedicated funds
EN | FR | DE | IT

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox