Is biodiversiteit een beleggingsuitdaging?

Biodiversiteit: de nieuwe beleggingsgrens

Beleggers hebben milieuduurzaamheid omarmd. Met name regelgevers en beleggers hebben zich achter de strijd tegen klimaatverandering geschaard. Veel portefeuilles bevatten nu doelstellingen voor koolstofemissiereducties of voor afstemming op temperatuurscenario's. Andere milieu-uitdagingen worden nauwgezet onderzocht als een financiële kwestie

Beleggers die in hun portefeuilles geen rekening houden met biodiversiteit vergroten het wereldwijde probleem nog meer, waardoor het groeipotentieel afneemt en het risico voor hun eigen beleggingen toeneemt. Deze twee nauw met elkaar verbonden systemen achtervolgen elkaar in een neerwaartse spiraal.

Door andere soorten te laten uitsterven, is de mensheid bezig de tak af te zagen waarop ze rust.

- Paul Ehrlich

In tegenstelling tot koolstofuitstoot beschikken we nog niet over de instrumenten om het biodiversiteitsprobleem te meten en te monitoren. Koolstofkaderwerken zijn jong en onnauwkeurig, maar de consensus groeit. De complexiteit van biodiversiteit maakt het moeilijk te meten en lastig te integreren in het beleggingsproces.

Voorlopig moeten we ons niet beperken tot gepubliceerde gegevens of tot de huidige beleggingsbenaderingen. We moeten ruimdenkend zijn. Niet alles bij beleggen kan worden gekwantificeerd ... vraag uzelf af: "Hoe verwerk ik biodiversiteit in mijn beleggingsbeslissingen?"

Figure_3_NL.jpg

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox