Bouwen aan een duurzame en efficiënte werkomgeving waarin iedereen kan tonen wie hij is.

Candriam is opgebouwd rond gemeenschappelijke waarden - respect, engagement, proactiviteit en teamgeest - die vertrouwen creëren en de wil om samen succesvol te zijn.

Om succesvol te zijn, is het essentieel om je goed te voelen over je werk. Het geringe personeelsverloop van onze teams is een grote bron van trots en het management waakt voortdurend over dit welzijn.

Groeikansen maken deel uit van dit verhaal. Er zijn er heel wat bij Candriam, om onze medewerkers meer perspectief te geven en hun motivatie intact te houden.

Uzelf kennen
U ontmoet een lid van het Human Resources-team, dat u meer informatie zal geven over de onderneming, haar geschiedenis en de werking van het team waarbij u zich wenst aan te sluiten. Het gaat erom u beter te leren kennen, uw persoonlijkheid, uw gedrag en ambities in kaart te brengen, en na te gaan hoe die aansluiten bij de vacature en de waarden van Candriam.
De functie begrijpen
Naast uw HR-gesprek hebt u een ontmoeting met de manager die verantwoordelijk is voor de aanwerving om de vacante functie te bespreken: de opdrachten, de vereiste vaardigheden en wat wij van u verwachten. Na dit gesprek kan u worden gevraagd een test af te leggen om inzicht te krijgen in uw logica, uw vaardigheden beter te begrijpen en na te gaan hoe dit past bij onze methodes.
Communiceren
U op de hoogte houden van het verloop van het proces en de uitkomst ervan, uw vragen beantwoorden en aandacht hebben voor uw gevoelens maken deel uit van onze aanpak. Tijdens het volledige parcours zorgen wij voor permanente vooruitgang en blijven we voortdurend met u communiceren.

Process_recrutement_NL.jpg

Welkom op Candriams "Carrière" website

Wenst u Candriam te vervoegen?
WERKEN BIJ CANDRIAM

Het leven bij Candriam

 

Vertrouwen is essentieel.

Onze bedrijfscultuur moedigt autonomie en empowerment aan. Vertrouwen en respect voor anderen vormen de kern van onze waarden en bedrijfsvoering.

Wij streven naar uitmuntendheid op lange termijn in alles wat wij doen: in de prestaties van ons beheer en onze dienstverlening, in de expertise van onze teams of in de relatie met onze cliënten. Candriam is erg menselijk; dit is onze ware rijkdom.

 

 

Wat ons drijft

Dat onze werknemers hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen. In teamverband natuurlijk, maar ook binnen onze communities waar u kan deelnemen aan vernieuwende en interdisciplinaire initiatieven. Wij moedigen iedereen aan zijn overtuigingen te uiten en zijn gevoelens te delen, zodat wij onze activiteiten en bedrijfspraktijken kunnen blijven verbeteren.

Diversiteit en inclusie

Een internationaal team, een inclusieve cultuur, een gewaardeerde diversiteit

Wij geloven dat diverse teams en een inclusieve werkomgeving essentieel zijn voor ons succes en onze groei, en de basis vormen van onze cultuur, waarden en identiteit.

Als specialisten in duurzaam beleggen zet Candriam zich ten volle in voor diversiteit en inclusie binnen de bedrijven waarin onze beheerders beleggen. Deze waarden voortdurend integreren en stimuleren is een van onze prioriteiten.

Comité Diversiteit & Inclusie

Het Comité, dat is samengesteld uit leden die de diversiteit van onze organisatie weerspiegelen, is verantwoordelijk voor de uitvoering van een specifieke strategie in overeenstemming met onze CSR-routekaart. Heel concreet definieert, bevordert en ondersteunt het comité de uitvoering vantransversale en innovatieve initiatieven op het gebied van inclusie. Het ziet ook toe op de doelstellingen die het Uitvoerend Comité heeft bepaald om diversiteit en inclusie in al onze entiteiten mainstream te maken.

Diversity & Inclusion Brochure

Correspondent Diversiteit

Hij werkt nauw samen met het Comité Diversiteit en Inclusie en met Human Resources om benchmarking en feedback te verstrekken, en zo nodig doelstellingen en realisaties ter discussie te stellen.

Diversity & Inclusion Charter

Inclusieve communities

Het vormen van interne netwerken en inclusie wordt bevorderd via "gemeenschappen" die de diversiteit van onze organisatie vertegenwoordigen. Deze transversale initiatieven bieden de leden een extra mogelijkheid om bij te dragen tot de innovatie bij Candriam.

Beleid inzake niet-discriminatie en pesterijen

Bij Candriam streven we naar een werkomgeving waarin iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld. Iedereen heeft het recht te werken in een werksfeer die gelijke werkgelegenheidskansen bevordert en onwettige discriminerende praktijken verbiedt, waaronder intimidatie, pesten, represailles, expliciete vooroordelen en discriminatie.

Beleid inzake niet-discriminatie en pesterijen