Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen berust op de analyse van bedrijven vanuit een extra-financieel standpunt. De beheerder analyseert dan niet meer enkel de resultaten van de onderneming, of de mogelijke winstgroei. Hij houdt ook een aantal andere elementen onder de loep, zoals de ecologische impact, de relatie die het bedrijf onderhoudt met zijn werknemers, of deugdelijk bestuur.

Die criteria, die de beheerder integreert in zijn analyse, of die zuiver bepalend zijn voor de beleggingsbeslissing die wordt genomen, worden opgedeeld in drie letters, die in de beleggingswereld en ook daarbuiten een heus begrip zijn geworden: E, S, G.

E: Environment (milieu)

De milieucriteria gaan kijken op welke manier bedrijven omgaan met de impact die ze hebben op de planeet, en hoe ze die zoveel mogelijk kunnen beperken. Enkele voorbeelden:

 • Klimaatverandering
 • Uitstoot van broeikasgassen
 • Uitputting van hulpbronnen (waaronder water)
 • Afvalbeheer en vervuiling
 • Ontbossing

S: Sociaal

Sociale criteria beoordelen op welke manier de bedrijven omgaan met hun werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschap waarin ze hun activiteiten ontplooien.

 • Arbeidsvoorwaarden, slavenarbeid en kinderarbeid
 • De lokale, met name inheemse bevolking
 • Oorlogszones
 • Gezondheid en veiligheid
 • Relaties met werknemers, diversiteit

G: Governance

Governancecriteria bekijken het management van de onderneming, de vergoeding van directieleden, de audits en interne controles en de rechten van aandeelhouders.

 • Beloning van directieleden
 • Corruptie
 • Lobbywerk en giften
 • Diversiteit en structuur van de raad van bestuur
 • Fiscaal beleid

Een duurzame impact creëren

We zijn ervan overtuigd dat beleggingsprestaties enkel duurzaam kunnen zijn indien beleggers rekening houden met de kansen die ontstaan door duurzame ontwikkeling, en de risico's die zij inhouden voor ondernemingen.

Onze aanpak sluit absoluut aan bij het kader dat in 2015 werd gecreëerd door de Verenigde Naties, en dat is uitgemond in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Die leggen de belangrijkste criteria vast waarmee de financiële sector rekening moet houden om armoede en ongelijkheid te verminderen. Ook de strijd tegen klimaatverandering en de verwaarlozing van het milieu speelt daarin een rol.

Wij willen beleggers duurzame en hoogstaande beleggingsoplossingen aanbieden waarin ESG-knowhow een belangrijke rol speelt, en dat voor de voornaamste activaklassen op wereldschaal.

 

RESEARCH STAAT CENTRAAL IN WAT WE DOEN

Ons team dat gespecialiseerd is in verantwoord beleggen bestaat uit 30 experts, en is daarmee een van de grootste van het Europese vasteland. Onze ESG-research is onafhankelijk en werkt nauw samen met de beheerteams. Dat creëert toegevoegde waarde en innovatie voor u. We blijven continu investeren in ESG-research. Dat is voor u een garantie dat wij met alle kansen rekening houden en dat we de langetermijnrisico's beter kunnen inschatten.

De ambitie van onze research is de volgende:

 • De meest geavanceerde bedrijven identificeren die baanbrekende oplossingen aanreiken voor de grote duurzame ontwikkelingsuitdagingen (klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke rijkdommen, de demografische evolutie, enz.).
 • De bijdrage en impact van deze investeringen opmeten, zowel individueel als op een geaggregeerde wijze, en dat binnen elke SRI-portefeuille.
 • Bedrijven helpen, zodat we beter kunnen begrijpen op welke manier ze omgaan met deze problematiek. We willen ze via een betrokkenheidsbeleid aanmoedigen om een strategie op punt te stellen die best practices op operationeel en beheervlak stimuleert. Ze moeten zich daarbij bewust zijn van de belangrijke rol die ze spelen om de economie te verduurzamen.

esg_nl.png

BEDRIJVEN BEÏNVLOEDEN

Elk jaar nemen wij deel aan 1.200 algemene vergaderingen en stemmen we voor ongeveer 16.000 resoluties. De afgelopen jaren besteedden we vooral aandacht aan de vergoeding en verkiezing van bestuurders, en aan menselijk kapitaal. Faire arbeidsomstandigheden, de energieomslag en ethisch zakendoen staan centraal in onze discussies en ons betrokkenheidsbeleid. Candriam werkt eveneens samen met zo'n vijftigtal initiatieven die de krachten van beleggers bundelen om de duurzame ontwikkelingsstrategie van bedrijven ten goede te beïnvloeden.ONZE OVERTUIGINGEN WORDEN BEVESTIGD

Voor al onze beleggingen gaan wij activiteiten uitsluiten die gelieerd zijn aan steenkool, tabak, chemische en biologische wapens en wapens op basis van witte fosfor. Bij Candriam mag u er zeker van zijn dat u belegt op een manier die aansluit bij uw eigen waarden.

Verantwoord beleggen bij Candriam

IN CIJFERS

 • 1996: lancering van onze eerste duurzame fondsen
 • 77% van de activa onder beheer via duurzame en verantwoorde investeringen
 • 35 fondsen
 • 25 volledig toegewijde medewerkers
 • 16.000 resoluties gestemd 
 • 10% van onze eigen beheervergoedingen wordt teruggestort aan initiatieven met een sociale impact

Meer info over de fondsen beheerd door Candriam

Belangrijke informatie
Door op te klikken op ["Meer info"], erkent u dat u de website van Candriam verlaat en gaat u ermee akkoord dat u doorgestuurd wordt naar de website van onze partner Belfius Bank. Candriam is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de website van Belfius Bank.


Leer meer over verantwoord beleggen

De roots van verantwoord beleggen gaan terug tot de religieuze ordes van de Angelsaksische landen in de 18de eeuw. Maar het zijn de milieubewegingen van begin jaren 1970 en vervolgens de mensenrechtenbewegingen en de verenigingen voor het dierenwelzijn die de moderne benadering vorm hebben gegeven.

 

Vandaag kent verantwoord beleggen een enorme groei. Elke dag krijgt het meer en meer erkenning. Dat komt niet alleen door zijn positieve impact op de wereld, maar ook door het feit dat verantwoord beleggen op lange termijn superieure rendementen biedt. 


Verantwoord beleggen en uzelf

 • 86% van de mensen zegt 'veel interesse' of 'interesse' te hebben in verantwoord beleggen;
 • 75% van de mensen denkt dat zijn beleggingen een invloed kunnen uitoefenen op de klimaatverandering;
 • 84% van de mensen denkt dat zijn beleggingen armoede kunnen bestrijden.