Obligaties

Obligatiebeheer verwijst naar beleggingen op de wereldwijde markten in overheids- en bedrijfspapier.

Net zoals u ontlenen ondernemingen en overheden geld om hun projecten te financieren. Wanneer u een obligatie koopt van een onderneming of overheid, leent u geld uit. Dat moet worden terugbetaald na een afgesproken termijn. In ruil voor het feit dat u uw geld uitleent, krijgt u interesten, die dus het ‘huurgeld’ zijn voor uw geld. Obligatiebeheer omvat beleggingen in de wereldwijde obligatie- en kredietmarkten.

Een collectieve aanpak van obligatiebeleggingen

Het obligatiebeheer bij Candriam is in de eerste plaats teamwork. Onze experts, die gespecialiseerd zijn in verschillende segmenten van deze buitengewoon grote activacategorie, staan voortdurend in contact met elkaar, zowel formeel als informeel. Ze wisselen constant ideeën uit, wat zorgt voor kruisbestuiving en een wederzijdse verrijking.

Een volledige dekking van de obligatiemarkt

Onze research bestrijkt de volledige obligatiemarkt, en maakt gebruik van een brede waaier aan tools om de fundamentele factoren van een bedrijf te analyseren en om elke waarde in portefeuille te identificeren.

Een ervaren team, 4 expertisecentra

Onze experts hebben gemiddeld meer dan 15 jaar ervaring. Ze zijn georganiseerd in expertisecentra: bedrijfsobligaties, wereldwijde obligaties, groeilandenobligaties en converteerbare obligaties.

Een methodisch proces

Ons beleggingsproces berust op een fundamentele analyse en intern ontwikkelde kwantitatieve modellen om de verschillende kansen op te sporen.

Inspelen op uw behoeften

We breiden regelmatig ons gamma van beheeroplossingen uit. Op die manier bieden we u nieuwe manieren aan om in te spelen op de kansen die de obligatiemarkten scheppen.

51

bn euros

43

managers and analysts

16

years’ expertise in fixed income management

Cijfers per 30 juni 2023. Bron: Candriam

Een ruim gamma aan obligatiefondsen

Onze obligatiebeheerders besteden veel zorg aan de uitwerking en ontwikkeling van onze strategieën. Zo voldoen ze het beste aan de doelstellingen die ze moeten invullen.

We kunnen het obligatiegamma van Candriam onderverdelen in drie grote fondsenfamilies:

 • Traditionele strategieën, die een referentie-index willen kloppen aan de hand van een actief beheer van de effecten in portefeuille.
 • Absolute-returnstrategieën, die positieve rendementen willen bieden,ongeacht de evolutie van de markten.
 • Duurzame strategieën, waarvan het beleggingsuniversum de emittenten uitsluit op basis van interne ESG-criteria.
Our portfolios benefit from the proprietary analysis models that we have been developing for almost 25 years now, and which were designed to support our investment philosophy, which is based as much on risk management as it is on the search for returns.
Nicolas Forest Global Head of Fixed Income

Een benadering die steunt op drie pijlers

 • Een actief beheer gestoeld op research
  We richten ons op een gedetailleerde analyse van de emissies, bedrijven en hun balansen. Dankzij die benadering kunnen we snel inspelen op marktgebeurtenissen om kansen te grijpen.
 • ESG staat centraal binnen de beleggingsfilosofie
  Al onze obligatieportefeuilles sluiten controversiële bedrijven uit. Met onze intern ontwikkelde tools analyseren we de bedrijven in detail en kiezen we de obligaties van marktleiders in hun sector. We kijken hiervoor naar ecologische, sociale en governancecriteria.
 • Risicobeheer in elke fase
  Ons beleggingsuniversum wordt gefilterd op basis van liquiditeitsrisico's, aan de hand van tools die specifiek bedoeld zijn voor deze activaklasse en die onze analisten hebben ontwikkeld. We doen steeds een juridische en zeer grondige analyse van de uitgiftevoorwaarden van de obligaties, de overeenkomsten, de juridisch-technische aspecten, de cashflowsituatie en de uitgiftes binnen de structuur van het bedrijf ...

Drie redenen om te kiezen voor het obligatiebeheer van Candriam

 • Een multidisciplinair team. Het team van Candriam bestaat uit traders die in de obligatiemarkten gespecialiseerd zijn, verantwoordelijken voor research, financiële ingenieurs, ESG-analisten en gespecialiseerde risicobeheerders.
 • Het nastreven van geoptimaliseerde rendementen. Dit is één van onze belangrijkste doelstellingen: u portefeuilles aanbieden met een voor risico gecorrigeerd rendement.
 • Strategieën à la carte. Traditionele, absolute-return- of duurzame strategieën.

 

Meer info over de fondsen beheerd door Candriam

Belangrijke informatie
Door op te klikken op ["Meer info over de fondsen beheerd oor Candriam"], erkent u dat u de website van Candriam verlaat en gaat u ermee akkoord dat u doorgestuurd wordt naar de website van onze partner Belfius Bank. Candriam is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de website van Belfius Bank.