Laatste Inzichten

24 resultaten gevonden
  • Artikel
Toon mij
  • Topic
  • Thema
  • Publicaties
  • Auteur
Toon mij
  • Topic
  • Thema
  • Publicaties
van
  • Auteur
24 resultaten gevonden
  • Artikel
Artikel

Geen uitvluchten alsjeblieft... wapenproductie is niet duurzaam. Punt.

Met de opkomst van ESG-beleggen zijn beleggers de afgelopen jaren de defensiesector steeds meer uit hun strategieën gaan weren. De oorlog in Oekraïne wakkert nu het debat over duurzaamheid en beleggen in wapens opnieuw aan. Moeten we de uitsluiting van de sector herbekijken? Daar heeft onze partner Candriam een uitgesproken en heldere mening over.
Artikel

Volgende halte: Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit is een grote zorg geworden. De feiten zijn alarmerend: de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten stort in, wat uiteindelijk het voortbestaan van de mens in gevaar brengt.
Artikel

Kanker: een kwestie van leven en dood voor de volksgezondheid

Onder impuls van wetenschappelijke en technologische vooruitgang is de genezing van bepaalde vormen van kanker niet langer een utopie. Naast betere ziektebestrijding zal een interdisciplinaire aanpak een van de belangrijkste hefbomen zijn. Zoals vaak het geval is, zal de financiering allesbepalend zijn voor de toekomst.
Artikel

Stoppen met roken: een investering in solidariteit!

Tabak wordt beschouwd als dé belangrijkste risicofactor voor talrijke chronische aandoeningen. Het ligt aan de basis van één derde van alle kankers. Bij gebrek aan een radicale behandeling blijft stoppen met roken de meest doeltreffende manier om grotendeels vermijdbare sterfte terug te dringen.
Artikel

Een eenvoudige klik, een groot probleem?

Hoe kunnen we de ecologische kostprijs van deze opmars van e-commerce correct inschatten? Vandaag, op een moment waarop elke sector wil stilstaan bij zijn ecologische voetafdruk en maatregelen neemt om deze te beperken, lijkt het ons meer dan ooit aangewezen om dit onderwerp te analyseren vanuit de specifieke invalshoek van zijn impact op klimaatverandering.
Artikel

Artificiële intelligentie: de revolutie staat voor de deur!

Artificiële intelligentie zal voor een revolutie zorgen bij de diagnose, opvolging en behandeling van talrijke aandoeningen. Onder invloed van de technologische ontwikkelingen en vooruitgang rond onderzoek zal de groei van de AI-markt de komende decennia letterlijk exploderen. Laten we dit uitleggen.