Green Innovations: Biofuels

Groene innovaties: Biobrandstoffen

Terwijl elektrificatie aantoonbaar de beste groene optie is voor lichte voertuigen op de langere termijn, kunnen biobrandstoffen een koolstofarme oplossing bieden voor zware vrachtwagens, schepen en vliegtuigen - - die op de middellange termijn minder haalbare opties hebben om koolstofarm te worden

Wist je dat de eerste dieselmotor, in 1892, was ontworpen om op pindaolie te lopen? Of dat in het begin van de 20e eeuw ethanol werd toegevoegd aan benzine om de 'motor knock' te verminderen en het vermogen te verbeteren? Toen aardolie opkwam, werden biobrandstoffen grotendeels genegeerd. Misschien omdat olie goedkoop en overvloedig was? Misschien omdat de oliebelangen de biobrandstoffen uit de weg hielpen?

De brandstof van de toekomst zal komen van ... onkruid, zaagsel - bijna alles."
Henry Ford, 1919

En nu de comeback. Biobrandstoffen worden al op grote schaal gebruikt. Als je tankt bij een benzinestation, koop je waarschijnlijk een mengsel van diesel en biodiesel, of van benzine en ethanol. Biobrandstoffen vertegenwoordigen meer dan 7% van de brandstof voor het Europese wegtransport en zullen volgens het IEA binnen 5 jaar waarschijnlijk 20% van het brandstofverbruik uitmaken.

Wat kan dit betekenen voor de uitstoot van broeikasgassen? Kijk naar de grafiek van de koolstofintensiteit. Ethanol (gemaakt van maïs) vermindert de uitstoot met 75% ten opzichte van diesel - terwijl afgewerkte bakolie de uitstoot met 80% vermindert.

 

Grondstof koolstofintensiteit

Figure-3-NL.jpg

Bron: Diamond Green Diesel/Group Valero, Copyright © Valero Marketing and Supply Company 2001-2002. Alle rechten voorbehouden.

Neemt brandstof uit maïs en sojabonen geen voedsel weg uit de monden van baby's? Mogelijk wel. Dat is waar de technologie van de tweede generatie om de hoek komt kijken - brandstof uit afval.