Engagement verslag 2022: En nu?

Candriam's jaarlijkse Engagement rapport
staat vol met feiten, cijfers en case studies.
Hoe verbinden we de punten?

 

Sophie, 'Engagement' is het grote modewoord bij verantwoord beleggen. Je bent er al heel lang. Wat is het grote geheel vandaag?

Bij Candriam zijn we zowel actiever als veeleisender in onze engagementactiviteiten, een houding die gedeeld wordt door verschillende andere investeerders, meestal Europese.
Beleggingsteams worden steeds meer betrokken bij zowel de praktische uitwisselingen met emittenten als bij het bepalen van de engagementprioriteiten en -aanpak.
Vorig jaar, 2022, was eerder een evolutie dan een scherpe koerswijziging. Klimaat en energietransitie blijven op ieders dashboard staan, met biodiversiteit vlak daarachter - en in wezen een onderdeel van het brede onderwerp.

 

Kun je ons wat kleur geven?

Meestal geven we de voorkeur aan samenwerkingsverbanden. Op dit punt hebben investeerders-eigenaren een hefboomwerking nodig om emittenten op één lijn te krijgen met het 1,5°C-pad van het Akkoord van Parijs met weinig of geen overschrijding. Als onderdeel van ons engagement voor het Net Zero Asset Management Initiative, begon Candriam in 2022 met onze eigen Net Zero Direct engagement campagne, gericht op de 50 van onze bedrijven waarin we beleggen die de grootste bijdrage leveren aan de koolstofuitstoot van onze portefeuille.

De centrale rol van jaarlijkse vergaderingen werd aangetoond door een toename van het aantal Say-on-Climate resoluties gesponsord door directies, terwijl de verschijning van de klimaatstrategie op de agenda's van jaarlijkse vergaderingen de legitimiteit van het onderwerp bevestigt. Het algemene steunniveau voor deze door het management gesponsorde resoluties blijft ongelooflijk hoog, waardoor sommigen zich afvragen of de meerderheid van de eigenaars wel in staat is om de transitieplannen waarover ze geacht worden te stemmen, effectief te beoordelen. Naar onze mening bieden veel van deze door het management gesponsorde klimaatplannen onvoldoende informatie en zijn ze te breed om de versnellende veranderingen aan te pakken.

Arbeids- en mensenrechtengerelateerde engagement zetten hun stijgende trend voort, verder aangewakkerd door de gespannen geopolitieke context. Transparantie over de impact van nieuwe technologieën op de mensenrechten, preventie van dwangarbeid en de noodzakelijke implementatie van nog meer due diligence op het gebied van mensenrechten houden ons bezig.

Corporate Governance maakt nog steeds een groot deel uit van onze een-op-een opdrachten. Het management van bedrijven wordt steeds meer uitgedaagd om ESGrisico's
te overzien en belangenconflicten te voorkomen. Er blijven vragen bestaan over een aantal duidelijke
verbanden tussen de beloning van topmanagers op en de prestaties van het bedrijf, evenals over de kloof tussen de beloning van het topmanagement en de beloning van alle andere werknemers. Om dit in de praktijk te zien, kunt u het commentaar van onze ESG-analist lezen op governance
in de banksector, gepubliceerd in de nasleep van de aankondigingen van maart 2023 van SVB en CSFB.

 

Hoe gaat u om met de toename van rapportage verzoeken?

De vraag naar meer gedetailleerde communicatie en rapportering stroomt dagelijks binnen van regelgevers, klanten, de maatschappij... en natuurlijk van onzeinterne stakeholders zelf! Deze verzoeken zijn legitiem en transparante verslaglegging maakt deel uit van de
verantwoordelijkheid van Candriam.

Voor meer gedetailleerde rapportages zijn systemen nodig. Bij Candriam heeft ons ESG-team een eigen database voor de coördinatie en opvolging van engagementactiviteiten. Onze database is geïntegreerd met de holdingsystemen van Candriam en wordt ook gevoed door de input van ESG-analisten en onze beleggingsteams. We houden de engagementgeschiedenis bij voor elke uitgevende instelling,
inclusief details van stemmingen en gerelateerde motiveringen; details van elke engagement zoals aanleiding, doelstellingen, onderwerpen, mijlpalen, gerelateerde
niveaus van verwezenlijking, verwachte tijdlijn; en de impact van het engagement op ons ESG-advies en onze investeringen.

Het invoeren van deze gegevens vereist een nauwgezet team. Maar het betaalt zich terug in een betere organisatie en betere informatie om onze eindige middelen toe te wijzen. Dit jaar hielp het ons om een nauwkeuriger beeld te geven van de koppeling tussen engagement en kaders,
in het bijzonder de VN Sustainable Development Goals en SFDR Principal Adverse Impacts, wat een sterke vraag naar rapportage was van al onze belanghebbenden.

 

En een vooruitblik?

In de eerste helft van 2023, het stemseizoen voor de meeste bedrijven, vroegen beleggers om meer transparantie en toezeggingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, diversiteit onder werknemers en eerlijke beloningen....terwijl we een sterke daling zien in door het management gesteunde Say-on-Climate-voorstellen. Natuurlijk gaan de gebruikelijke Governance-kwesties gewoon door. In die
context steunt Candriam initiatieven om de uitoefening van aandeelhoudersrechten op AVA's te vergemakkelijken, met name de vereenvoudiging van co-filing procedures of de oproep tot standaardisatie van Say-on-Climate voorstellen. Geïnformeerd stemmen houdt in dat
aandeelhouders toegang hebben tot voldoende, duidelijke en gedetailleerde informatie over de belangrijkste ESGuitdagingen en de manier waarop bedrijven hiermee omgaan.

In de hele vermogensbeheersector zien we ook 'groeipijnen'. Het enthousiasme voor samenwerking heeft geleid tot een explosie van samenwerkingsinitiatieven. Vanuit het perspectief van een investeerder moeten we voorzichtig zijn bij het kiezen van initiatieven die waarschijnlijk goed georganiseerd en efficiënt zijn - misschien een grote groep die wordt erkend door een ervaren en gerespecteerde
entiteit, of misschien een kleine groep waarvan alle partijen elkaar goed kennen. Initiatieven die gewoon wegkwijnen zonder de geplande mijlpalen op te volgen, verspillen ook de tijd van de vertegenwoordigers van het bedrijf, die steeds meer rapportageverzoeken hebben. Iedereen in de beleggingssector moet de groepsopdrachten zorgvuldig overwegen in het belang van alle vermogensbezitters. We moeten balayer devant notre porte - onze eigen achtertuin opruimen.

Soms roept engagement om, met name over het klimaat, roepen veel spanning op tussen emittenten en beleggers. We zien ook een toenemende spanning in de interacties tussen bedrijven en andere belanghebbenden. Er komen steeds meer rechtszaken, vaak van non-profitorganisaties,
over energietransitieplannen of plasticbeheer.

Waarom verkoop je niet in plaats van je in te zetten?

We zijn actieve aandeelhouders en obligatiehouders..We oefenen onze rechten uit wanneer we geloven dat actie nodig is om de waarde op lange termijn voor onze klanten en uiteindelijke begunstigden te vergroten en om duurzame voordelen voor de maatschappij in het algemeen te genereren. Soms is afstoting inderdaad het antwoord.
Maar laten we duidelijk zijn. We zijn liever partners en begeleiden emittenten op hun weg naar verbetering van de ESG-transparantie en -praktijk. Als we blijven investeren
en actie ondernemen, is dat omdat we geloven in hun vermogen om duurzame prestaties te leveren.
Wil je meer weten over onze Engagement programma’s?
Lees ons rapport 2022 Engagement.

 

  • Sophie Deleuze
    Lead ESG Analyst, Engagement and Voting