Fossiele brandstoffen voorbij: Waarom groene beleggingen nog steeds de toekomst hebben

Na een uitdagende periode voor groen beleggen, gekenmerkt door stijgende rentetarieven, problemen met de toeleveringsketen en overcapaciteit, kunnen bedrijven die zich inzetten voor een duurzame wereld een aantrekkelijke langetermijnoptie blijven voor beleggers die op zoek zijn naar zowel financieel rendement als een positieve impact

In de nasleep van recente conflicten zoals de oorlog in Oekraïne, wordt de wereld geconfronteerd met onzekerheden over de toekomst van energie en de rol van fossiele brandstoffen. Ondanks deze geopolitieke spanningen zijn de toenemende gevolgen van klimaatverandering onmiskenbaar, wat tot uiting komt in extreme weersomstandigheden zoals stormen, branden, overstromingen en droogte. Deze verhoogde milieudringendheid heeft de behoefte aan gezamenlijke actie onderstreept en een periode van wereldwijde onzekerheid ingeluid.

"Hoewel bedrijven in de zogenaamde vuile sector het de afgelopen jaren goed hebben gedaan, is de toekomst op de lange termijn groen", zegt David Czupryna, fondsbeheerder bij Candriam. "Groen beleggen is een blijvertje, want we hebben in verschillende groene sectoren een punt bereikt waarop, ongeacht toekomstige regelgeving, de aantrekkingskracht nu zowel economisch als ecologisch is."

 

De blijvende aantrekkingskracht van groen

De snelle daling van de kosten van hernieuwbare energietechnologieën en de groeiende economische levensvatbaarheid van duurzaamheidsinitiatieven vergroten de aantrekkingskracht van groene oplossingen. Ondanks marktschommelingen op de korte termijn is de trend op de lange termijn in het voordeel van hernieuwbare energie en oplossingen voor de circulaire economie, waardoor groene investeringen een belangrijke motor worden voor toekomstige groei en duurzaamheid.

"Als we kijken naar zonne-energie, zijn de kosten ingestort, waardoor het concurrerender is geworden met fossiele brandstoffen", zegt David Czupryna.

Onder de brede paraplu van overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) omvat groen beleggen een reeks oplossingen die gericht zijn op het koolstofvrij maken van de economie en het bevorderen van duurzame praktijken. De kern van deze beweging is het concept van de circulaire economie - een paradigmaverschuiving naar efficiënt gebruik van hulpbronnen en vermindering van afval.

 

Ontkoling en de circulaire economie

"De circulaire economie is een alternatief voor het huidige lineaire economische model ('ontginnen, produceren en weggooien') en heeft als doel de noodzaak om grondstoffen winnen te verminderen en tegelijkertijd de afvalproductie te verminderen," legt David Czupryna uit.

Bedrijven die circulariteit omarmen, pakken niet alleen milieuproblemen aan, maar stimuleren ook innovatie en marktexpansie. Ze helpen producten en hulpbronnen te recyclen, hergebruiken en rationaliseren op verschillende manieren die zijn afgestemd op hun specifieke bedrijfssectoren en uitdagingen op het gebied van circulariteit. Dit kan het integreren van biologisch afbreekbare of gerecycleerde materialen in productieprocessen omvatten, alsook het ontwikkelen van oplossingen voor afvalbeheer, het verlengen van de levensduur van producten en het vergemakkelijken van het delen van apparatuur om de behoefte aan nieuwe productie te verminderen.

Factoren zoals ongunstige marktomstandigheden voor kleinere bedrijven en de volatiliteit van opkomende sectoren hebben bijgedragen aan kortetermijnschommelingen. Groen beleggen biedt echter nog steeds potentieel voor de lange termijn, omdat de huidige zwakte van de markt kansen kan bieden voor strategische positionering. Door zich te richten op bedrijven met veerkrachtige bedrijfsmodellen en proactieve duurzaamheidsstrategieën kunnen beleggers profiteren van de blijvende aantrekkingskracht van groene oplossingen en tegelijkertijd de risico's beperken die gepaard gaan met de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

 

Kansen benutten

"De huidige zwakte van de markt in cleantech is een zeldzame kans om exposure te krijgen naar deze bedrijven, omdat hun aandelenkoersen op korte termijn zijn gedaald om redenen die geen invloed hebben op hun groeipotentieel op middellange termijn," zegt David Czupryna.

Voor investeerders die willen profiteren van de overgang naar een groene economie zijn strategische overwegingen van het grootste belang. Door portefeuilles te diversifiëren en daarin groene technologieën, hernieuwbare energieprojecten en oplossingen voor de circulaire economie op te nemen, kunnen beleggers hun financiële doelstellingen afstemmen op milieudoelstellingen.

Samenwerken met bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en actief eigenaarschap uitoefenen, vergroot het potentieel voor positieve impact en waardecreatie op lange termijn. Nu overheden, bedrijven en consumenten steeds meer prioriteit geven aan duurzaamheid, kunnen dergelijke investeringen een weg bieden naar potentiële welvaart en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor iedereen.

 

Naast de uitdagingen van geopolitiek en marktvolatiliteit is groen beleggen een baken van veerkracht en innovatie in de overgang naar een duurzame toekomst. Door hernieuwbare energie, principes van de circulaire economie en proactieve duurzaamheidsstrategieën te omarmen, kunnen investeerders een centrale rol spelen bij het vormgeven van een duurzamere en welvarendere wereld voor de komende generaties.

  • David Czupryna
    David Czupryna, CFA 
    Senior Portfolio Manager