Een voorbeeldige toewijding

Unilever, marktleider in huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten, is ook een van de vijf grootste producenten van verpakte voedingsmiddelen ter wereld.

 

Het bedrijf heeft werknemers in 100 landen en verkoopt zijn producten in 190 landen. Regeringen over de hele wereld proberen zwaarlijvigheid te bestrijden, die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sinds 1975 bijna verdrievoudigd is[1]. Het regelgevend kader bevordert gezonder eten, net als consumententrends.
Unilever, een van de vijf grootste producenten van verpakte voedingsmiddelen ter wereld, speelt een rol bij het vaststellen van wereldwijde standaarden en best practices voor de verpakte voedingsmiddelenindustrie.

Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van voedingstransparantie, maar Candriam en andere investeerders zijn van mening dat de industrie als geheel traag is met het verbeteren van haar producten en rapportagepraktijken.
Unilever heeft doelstellingen gepubliceerd en gecontroleerd, zoals voor zout en suiker, met behulp van haar eigen model voor voedingswaardeprofielen, maar het is niet zeker dat dit voldoet aan door de overheid goedgekeurde normen en regelgeving. Candriam en andere investeerders waren bezorgd dat Unilevers voorgestelde rapporten niet de informatie gaven die nodig was om onafhankelijk te kunnen beoordelen of Unilever voldeed aan de overheidsnormen en -voorschriften. Het Access to Nutrition Initiative (ATNI) berekende dat slechts 17% van Unilevers voedingsmiddelen en dranken wereldwijd als 'gezonder' kunnen worden beschouwd[2]. Unilever stond op de tweede plaats in zijn sector.

Sinds 2018 is Candriam lid van een ATNI-werkgroep, die samenwerkt met Unilever om de voedingspraktijken en transparantie van het bedrijf te verbeteren. We zijn sinds 2019 ook een individuele verbintenis aangegaan met Unilever over suiker in voedingsproducten. Voeding is gekoppeld aan gezondheid, met economische gevolgen in termen van productiviteit en budgettaire kosten, waardoor landen regelgeving en belastingen invoeren om gezonder eten te stimuleren, ondersteund door de verwachtingen van de consument ten aanzien van voedingstransparantie.

In 2021 hebben we onze krachten gebundeld met de coalitie van beleggers voor gezonde markten, onder leiding van ShareAction, om een aandeelhoudersresolutie in te dienen over voedingsdoelen en voedseltransparantie, die  gepland was voor de algemene vergadering van aandeelhouders in 2022. We hebben Unilever onder andere gekozen vanwege haar invloed in een concurrentiële sector, haar omvang, de lengte van haar toeleveringsketen en het belang dat zij in haar missie hecht aan positieve voeding, gezondheid en welzijn.

In maart 2022 kondigde Unilever haar besluit aan om de prestaties van haar productportfolio en zestien specifieke markten openbaar te maken. Het is het eerste voedingsbedrijf dat een dergelijke verbintenis aangaat. De aandeelhoudersgroep trok zijn resolutie in.

In oktober 2022 bracht Unilever dit in de praktijk.

Een groot succes! Unilever heeft samengewerkt met haar aandeelhouders en "de lat hoger gelegd". Daarnaast, en zoals verwacht door actieve beleggers, hebben twee andere wereldwijde bedrijven in de top vijf sindsdien hun voorbeeld gevolgd, waardoor de kwaliteitsnormen waarop de sector wordt beoordeeld zijn verhoogd.
Nestlé: hoewel het bedrijf de wereldwijde ATNI-index van 2018 tot 2021 aanvoert en zich inzet voor meer transparantie, blijven we met Nestlé in gesprek over zijn herformuleringen en strategieën om het aandeel van gezonde producten in zijn omzet te verbeteren.
Danone: terwijl het bedrijf zijn voedingsdoelen en voedingsinformatieverslagen heeft herzien (alleen voor het VK en Ierland), zetten we onze samenwerking voort om het bedrijf aan te moedigen de uitbreiding van zijn voedingsdoelen binnen het hele bedrijf te ondersteunen.

Andere bedrijven in de voedingssector, waaronder de Amerikaanse bedrijven Kraft Heinz en Kellogg, publiceren hun voedingsinformatie op basis van hun eigen criteria. We zouden liever zien dat ze rapporteren volgens standaarden die aandeelhouders en belanghebbenden gemakkelijk kunnen vergelijken.

 

Wat is de volgende stap?

We blijven individueel en collectief samenwerken met bedrijven in verpakte voedingsmiddelen. We zijn liever partners die bedrijven helpen hun praktijken en transparantie te verbeteren. Door samen te werken met Unilever en haar collega's en door best practices van een marktleider te verspreiden naar anderen in de sector, ontstaat een opwaartse spiraal die invloed heeft op de hele markt en toeleveringsketen.
In plaats van een definitieve norm te stellen, willen we onszelf, onze investeerders en de maatschappij als geheel verplichten tot een langetermijnproces van verbetering.

 

 

Disclaimer

Dit marketingdocument wordt louter ter informatie gepubliceerd en houdt geen aanbod in om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch een beleggingsadvies, en bevestigt geen enkele transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Candriam raadt beleggers aan haar website www.candriam.com te raadplegen voor essentiële beleggersinformatie, het prospectus en alle andere relevante informatie alvorens te beleggen in een van haar fondsen, inclusief de intrinsieke waarde van de fondsen. Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een nationale taal voor elk land waar het fonds op de markt mag worden gebracht.

 

[1] WHO, 9 juni 2021. Obesitas en overgewicht (who.int).
[2] ATNI, rapport over Unilever, 2021. Unilever - Toegang tot voeding.

  • Sophie Deleuze
    Lead ESG Analyst, Engagement and Voting