Engagement: De "Onvoltooide Symfonie", zo mooi als die van Schubert

Sophie Deleuze
Lead ESG Analyst, Stewardship

Schubert begon aan zijn Achtste symfonie in 1822. Zijn Onvoltooide Symfonie staat ook bekend als de eerste Romantische symfonie en luidde een nieuw muziektype in. Ze wordt gebruikt in hedendaagse films en is 200 jaar later nog steeds actueel. Engagement is de permanente uiting van duurzaam beleggen. Dat ze nog lang mag duren.

 

'Onvoltooid', of slechts het begin?

Soms kan "onvoltooid" de tijd betekenen, waar we staan, de resterende tijd, de tijd die ons nog rest. Maar op de een of andere manier doet het ook denken aan 'frustratie'. Hoewel engagement zeker zijn tijd vergt, is het gelukkig niet altijd frustrerend.

Integendeel. Achter succesvol engagement schuilt een gemeenschappelijk doel. Succesvol engagement is voortdurend, complex en georganiseerd, waarbij de groep evolueert en kracht oproept. Engagement is geen frustratie, maar een motiverende en nooit aflatende handeling. 

 

ESG: een evoluerende symfonie

Engagement is niets zonder ESG-analyse en een goede beoordeling van ESG-risico's en kansen die emittenten moeten aanpakken of onderzoeken. Engagement bouwt voort op deze beoordeling en voedt op zijn beurt de ESG-analyse ... de "opwaartse spiraal".

ESG-adviezen zijn levende, evoluerende zaken. We moeten ze niet als eindpunten beschouwen, want onze standpunten mogen nooit definitief zijn. Dankzij engagement kunnen meningen leven, extra nuances krijgen en in de loop van de tijd groeien. Zoals bij elk advies geldt: hoe beter geïnformeerd een ESG-visie, hoe beter deze is.

  • Gebeurtenissen en trends evolueren voortdurend. Sommige hebben een grotere impact op bedrijven en zouden de manier waarop wij naar deze emittenten kijken moeten veranderen -- wanneer de fundamentele bedrijfsfactoren veranderen, passen de maatstaven die wij gebruiken om bedrijven te analyseren zich aan.

    Covid is een dramatisch voorbeeld. De campagne die we in 2021 lanceerden is heel representatief voor hoe engagement en de evolutie van de analyse met elkaar verweven zijn -- we onderzochten hoe de relaties met stakeholders veranderden, en deze zijn nu geïntegreerd als de "nieuwe normale" gang van zaken voor de ondernemingen waarin Candriam belegt.
     
  • De Candriam-analyse gaat in op dubbele materialiteit. Wij beschouwen ESG-beleggen namelijk al 25 jaar als een kwestie van waarden en waarde, de verbetering van zowel duurzaamheid als financieel rendement.

    Dit soort voortdurende vooruitgang vereist een engagement dat verder gaat dan uitwisselingen met individuele emittenten. Het is van fundamenteel belang dat wij voortdurend een preciezer en nauwkeuriger beeld krijgen van de gevolgen van de keuzes van emittenten voor de belanghebbenden en de daarmee samenhangende verwachtingen. Vooral in onze thematische engagementscampagnes nemen wij contact op met meerdere belanghebbenden die materieel en van primair belang zijn. Toezichthouders, sectororganisaties, vakbonden, middenveldorganisaties en consumenten behoren tot de belanghebbenden met wie wij de afgelopen twee jaar contact hebben opgenomen voor onze campagnes, zoals voor nutsbedrijven en de rechtvaardige energietransitie, ons werk op het gebied van pesticiden en voor het samenwerkingsinitiatief dat wij vorig jaar hebben gelanceerd over gezichtsherkenningstechnologie en de gevolgen daarvan voor de mensenrechten.

 

Uitgroeien tot een klassieker.

Engagement wordt ook aangepast aan de beleggingsstrategieën. De manier waarop wij engagementcampagnes met privé-emittenten van hoogrentende obligaties aanpakken, verschilt bijvoorbeeld van een engagement gericht op de kwaliteit van groene of sociale emissies. Engagement wordt volwassener naarmate beleggers een grotere verscheidenheid aan facetten aannemen.

Deze toenemende maturiteit weerspiegelt de uitbreiding van de engagementsdoelstellingen Twintig jaar geleden bleef engagement beperkt tot het eisen van toegang tot de meest elementaire ESG-gegevens. Engagement is uitgebreid tot het aansporen van emittenten tot een koolstofarme economie op basis van wetenschappelijk erkende trajecten van 1,5 graden.

Als langetermijnbeleggers is het onze taak de ondernemingen waarin we beleggen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Zolang wij beleggen in de aandelen of de obligaties van een emittent, betekent dit dat wij geloven in het vermogen van zijn management om de uitdagingen waarvoor zij staan aan te pakken, zowel op micro- als op macroniveau. Als convictie vermogensbeheerder begeleiden wij hen echter op hun traject. Wij zullen ook onze verwachtingen ten aanzien van de ondernemingen waarin wordt belegd beschrijven, en de wezenlijke uitdagingen bespreken om ervoor te zorgen dat de gekozen strategie aan onze zorgen tegemoet komt en tegelijk waarde creëert. Een voorbeeld van dit partnerschap is onze betrokkenheid bij kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van menselijk kapitaal. Het is afgestemd op de boekhoudkundige beperkingen van kleinere ondernemingen en biedt onze doelondernemingen de mogelijkheid hun praktijken te vergelijken met ondernemingen van vergelijkbare omvang. Aangezien wij de meer gedetailleerde resultaten delen met dialoogondernemingen (het zeer gedetailleerde deel van onze engagement dat wij niet openbaar maken), krijgen deze ondernemingen op hun beurt nuttige input voor hun strategieën.

 

De volgende stap wordt niet de laatste.

In recente Europese regelgeving zoals SFDR staat engagement centraal. De toezichthouders worden steeds veeleisender, met name wat betreft de rapportage over de resultaten van onze opdrachten. Hoewel deze verzoeken een uitdaging vormen, versterken zij de processen op een aantal manieren. Op een hoog niveau dagen deze vereisten alle beleggers uit om de transparantie en het engagement te verbeteren. Op bedrijfsniveau vergemakkelijken deze nieuwe eisen het engagement en interactie van de verschillende teams in het bedrijf, en dat is hoe wij bij Candriam geloven dat engagement het beste werkt.

Misschien heeft engagement vooral bedrijven betrokken bij de openingsbewegingen van de symfonie. De afgelopen twee jaar heeft de engagement'brug' met overheden aan belang gewonnen. In de volgende fasen zal blijken hoeveel er nog moet gebeuren, waaronder het bepalen van de juiste aanpak en het definiëren van gesprekspartners voor een efficiënt en impactvol engagement.

Laten we samen onze9e symfonie schrijven!