In een land vol mogelijkheden... kies zorgvuldig

"Samengestelde rente is het achtste wereldwonder", zei Albert Einstein. In de afgelopen tien jaar konden beleggers in vastrentende waarden dit wonder niet volledig ervaren, omdat historisch lage en zelfs negatieve opbrengsten de kracht van samengestelde rente verduisterden. 

Gelukkig is sinds halverwege 2022 de yield opnieuw gestegen, waarbij rentetarieven stevig in positief gebied zijn verankerd en beleggers een kans van meerdere decennia en aantrekkelijke instappunten bieden. Wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties bieden rendementen die voor het laatst zijn gezien in 2011. 

Maar om echt te profiteren, zullen beleggers hun ogen moeten open houden. Hoewel externe zorgen zijn afgenomen, krijgen specifieke en idiosyncratische risico’s steeds meer aandacht binnen vastrentende activaklassen.

 

 

Mogelijkheden genoeg?

De rendementen op de geldmarkten die nu rond de 4% liggen[1], maken het parkeren van contanten aantrekkelijk en geven investeerders de tijd om te zoeken naar beleggingsmogelijkheden. Investeerders kunnen ook in deze laagrisico activaklasse beleggen om de volatiliteit van hun obligatieportefeuilles te beheren..

Euro Investment Grade krediet stelt investeerders nu in staat om zeer interessante rendementen van 4. vast te leggen, met een buitengewoon vlakke looptijdcurve. Investeerders kunnen historisch hoge rendementsniveaus vastleggen over een langere periode in een relatief hoogwaardige activaklasse, terwijl de aandelenmarkten terugkeren naar hun meer traditionele rol van lagere dividendrendementen en hogere volatiliteit.

De wereldwijde markten voor hoogrentende obligaties laten ook een heel ander scenario zien, met aantrekkelijke coupons tegenover nauwelijks 4% twee jaar geleden. En de kwaliteit van de markt voor hoogrentende obligaties is aanzienlijk verbeterd sinds deze percentages voor het laatst werden gezien, in 2011 (met Euro HY

Overheidsobligaties springen eruit. Investeerders zullen waarschijnlijk niet vergeten dat bijna de hele Duitse staatscurve slechts twee jaar geleden negatief was. De short-kant van de Europese safe-haven levert nu ongeveer terwijl zijn Amerikaanse tegenhanger op maar liefst staat, met een laag spreadrisico en zonder kredietrisico.  

Staatsobligaties van opkomende landen lopen voorop met coupons van meer dan 8,7Een niet te verwaarlozen deel van de markt bestaat uit mogelijk ondergewaardeerde schuldherstructureringsverhalen (landen die dicht met schuldeisers overeenkomsten staan), waarvan we schatten dat ze gemiddeld een rendement van meer dan 12% hebben.

 

Risico's: Van macro naar micro.

Terwijl de vastrentende markten bijzonder uitnodigend aanvoelen, geloven we dat het essentieel zal zijn om idiosyncratische risico's te identificeren. Rendementen zijn misschien terug, maar obligatierendementen blijven asymmetrisch. Bij gebrek aan steun van de centrale banken zijn de marktwaarden van bedrijfs- en staatsobligaties opnieuw afhankelijk van fundamentele factoren. Obligatiemarkten die recentelijk werden aangestuurd door centrale banken, worden nu meer beïnvloed door economische gegevens, balansen en bedrijfsmodellen. Hierbij komt nog het steeds groeiende belang van milieu-, sociale en bestuurlijke factoren steeds belangrijker worden voor het kredietrisico.

Bedrijven komen terecht in een omgeving waarin de kosten van de schuldendienst aanzienlijk zijn gestegen. Overigens zijn wij van mening dat in Euro Investment grade (145 bps2) en Global high yield (420 bps3) deze risico's niet nauwkeurig weerspiegelen. Binnen het high yield segment verwachten we ook dat de spreads ongeveer 500 basispunten zullen toenemen (maar met een aanzienlijke volatiliteit in 2024) en dat het aantal wanbetalingen matig zal stijgen naar meer dan 5%.

Digitalisering, automatisering en kunstmatige intelligentietrends hebben een sterke invloed op bedrijfsactiviteiten. Het aanpassingsvermogen van de emittent zal van cruciaal zijn. Het lijkt voor de hand te liggen dat grote bedrijven met sterk gediversifieerde activiteiten die niet gericht zijn op de eindconsument veel minder blootgesteld zijn aan een economische vertraging. De nieuwe omgeving is gunstig voor bedrijven met een lage hefboomwerking en zichtbare kasstromen. Bepaalde emittenten zullen gevoeliger zijn voor terugbetalingschema’s en onder druk staan om te herfinancieren tegen hogere tarieven. Hoewel het Investment Grade-segment als geheel waarschijnlijk niet zal worden beïnvloed door een "maturity wall", kan de high yield-sector een herfinancieringsdrempel kunnen tegenkomen in 2025 en 2026. 

Op dezelfde manier zullen soevereine emittenten steeds afhankelijker worden van hun economische en schuldprofielen, en zullen specifieke risico’s ook essentieel zijn in deze sector. Fiscaal beleid en politieke risico’s zullen terugkeren naar de voorgrond. De markten besteden inderdaad meer aandacht aan  begrotingen en aan de impact van hogere rentevoeten op de houdbaarheid van de schuld. In het verleden werd vooral onderscheid gemaakt tussen kern- en perifere markten, maar we verwachten een heel andere toekomst. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van Portugal - na zijn fiscale hervormingen worden zijn obligaties nu verhandeld tegen lagere spreads dan die van Frankrijk. We verwachten ook een aanzienlijke volatiliteit in een jaar waarin verschillende grote landen naar de stembus gaan, met algemene verkiezingen in de VS, het VK, India en Indonesië.

Een toenemend aantal opkomende landen zal zeker hulp nodig hebben van het IMF, dat waarschijnlijk zijn hulp zal baseren op fundamentele factoren en politieke wil. Sommige landen, zoals Ghana, Zambia en Sri Lanka, zijn al ver gevorderd in hun herstructurering, terwijl andere kwetsbare landen dat niet zijn.

Duurzaamheidsmaatstaven zijn nu essentieel bij het beoordelen van de soevereine kredietwaardigheid, omdat klimaatverandering een wezenlijke invloed heeft op economieën. Zo heeft India, een sterk groeiverhaal, toch te maken met de gevolgen van vervuiling. Scholen en overheidsinstellingen waren onlangs gedurende enkele dagen gesloten in bepaalde steden, en de langetermijneffecten op de gezondheid zijn al merkbaar. Deze elementen zullen op de lange termijn van invloed zijn op het algehele schuldprofiel van een land.

 

Investeren: Haast je.... Langzaam

De vastrentende markten bieden nu een overvloed aan rendementskansen. Het belang van ‘carry’ in obligaties is niet alleen inkomen, maar ook de sterke buffer die het biedt tegen ongunstige marktomstandigheden. Als de spreads voor een bepaald vastrentend segment groter worden, kan de ‘carry’ beleggers beschermen door de daling van de marktwaarde gedeeltelijk te compenseren. Het nieuwe rentelandschap - of zullen we zeggen, de terugkeer van een normaal rentelandschap - begunstigt een gediversifieerde allocatie van vastrentende waarden, waarbij elk segment zowel inkomsten genereert als een specifieke rol vervult in de portefeuille.

Om deze kansen te benutten, moeten beleggers de risico's rond individuele emittenten begrijpen en analyseren. Deze obligatiemarkt vereist een zorgvuldige selectie van emittenten en emissies om een voor risico gecorrigeerd rendement te behalen. Rigoureus en gedisciplineerd bottom-up onderzoek zal meer dan ooit nodig zijn voor zowel overheids- als bedrijfsemittenten, om de kredietwaardigheid te peilen en inzicht te krijgen in de specifieke risico's van elke emissie.

Het opnemen van ESG-analyses in vastrentende markten is een eerste vereiste om een volledig begrip te ontwikkelen van de houdbaarheid van schulden, die in de toekomst een essentieel onderdeel zullen vormen van obligatieportefeuilles.

Einsteins observatie ging verder: "samengestelde interest is het achtste wereldwonder. Wie het begrijpt, verdient het... Wie het niet begrijpt, betaalt het...

 

 

 

Dit is een marketingmededeling. Raadpleeg het prospectus van de fondsen en het document met essentiële beleggingen voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Deze marketingcommunicatie vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch vormt het een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enigerlei transactie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Waarschuwing: In het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument of index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten, of voorspellingen van toekomstige resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen. Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere onkosten. Rendementen uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de winsten. Als in dit document wordt verwezen naar een specifieke fiscale behandeling, is deze informatie afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan deze veranderen.

Het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de belegger.

 

 

 

[1] €ster: 3,902% per 24.11.2023 - Bron: Bloomberg
[2] ICE BofA Euro Corporate Index per 24.11.2023 - Bron: Bloomberg
[3] ICE BofA Global High Yield Index per 24.11.2023 - Bron: Bloomberg
[4] ICE BofA Euro High Yield Index per 24.11.2023 - Bron: Bloomberg
[5] ICE BofA US High Yield Index per 24.11.2023 - Bron: Bloomberg
[6] Duitse 12-maands rente, per 24.11.2023 - Bron: Bloomberg
[7] Amerikaanse 12-maandsrente per 24.11.2023 - Bron: Bloomberg
[8] JPM EMBI Global Diversified Index per 24.11.2023 - Bron: Bloomberg

 

  • Philippe Noyard
    Global Head of Fixed Income, Member of the Executive Committee
  • Charudatta Shende
    Head of Client Portfolio Management Fixed Income