Klimaatverandering: een unieke beleggingskans?

Grote cijfers. Grote, grote cijfers. Ook voor beleggers.

Iemand zal producten, infrastructuur en softwarediensten maken om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken. Laten we die bedrijven zoeken!

In 2013 schatte McKinsey dat er voor 530 miljard EUR per jaar initiële investeringen moeten worden gedaan tegen 2020 om klimaatverandering tegen te gaan.[1] In oktober 2019 citeerde Forbes een verslag van een belangrijk brokerhuis dat er 50 biljoen USD nodig zal zijn op vijf technologische domeinen[2] tegen 2050…een investering die driemaal zo hoog is als de schatting van McKinsey zeven jaar geleden.

Het bepalen van een specifiek cijfer is niet wat van belang is. Wanneer het Intergovernmental Panel on Climate Change, het IPCC, vooruitzichten publiceert, dan benadrukken de auteurs dat talrijke veronderstellingen aan de basis liggen van hun schattingen. De consensus stelt niet enkel dat het investeringsbedrag dat nodig is om klimaatverandering aan te pakken groot is; de consensus stelt ook dat hoe langer de investeringen worden uitgesteld, hoe groter de investeringen zullen zijn.

"Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van ons tijdperk"[3], zeiden de G20-leiders in een gezamenlijk communiqué uit november 2015.

Voor beleggers kan klimaatverandering een van de grootste opportuniteiten van ons tijdperk zijn.

Klimaatmaatregelen kunnen twee vormen aannemen – de mitigatie (of vermindering) van toekomstige klimaatverandering, en de adaptatie van klimaatveranderingsproblemen die al zijn opgedoken. De omvang van deze markten is onderling samenhangend. Hoe meer de overheden wetgeving en investeringen inzake klimaatmitigatie uitstellen, hoe meer de uitgaven voor de adaptatie toenemen, en hoe sneller die markt groeit.


outlook2020_1212.jpg

We denken dan al gauw aan bepaalde mitigatie-activiteiten. Het reduceren van de uitstoot via zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen, en beter openbaar vervoer. Nieuwe technologieën, zoals nieuwe batterijen en andere opslagtechnologieën om zonne-, wind- en turbo-gegenereerde energie op te slaan wanneer de zon niet schijnt. Landbouwtechnieken die minder water verbruiken en minder broeikasgassen uitstoten. Groenere gebouwen. Sommige bedrijven bieden diensten aan, zoals het verzamelen van gegevens over verkeersstromen in steden, en deze aanpassen om de files te verminderen, wat de uitstoot van broeikasgassen tijdens het proces vermindert.

Klimaatadaptatie is de tweede enorme opportuniteit die beleggers hebben. Klimaatverandering is nu al een feit. Het aantal weergerelateerde rampen is verdubbeld tussen 1990 en 2018, volgens verzekeraar Munich Re. Wanneer we uitgaan van een ordentelijke energieomslag, moeten we ons nog steeds aanpassen.

Extreme weersgebeurtenissen doen zich vaker voor
Aantal extreme weersgebeurtenissen per type, van 1980 tot 2016


outlook2020_1212_1.jpg

De adaptatie is nu al aan de gang. Er is meer isolatie en er zijn meer 'groene' plantendaken in gebieden waar de temperatuur minder comfortabel is dan voordien. De bouwvoorschriften leggen meer energie-efficiënte huizen en kantoren op, en zelfs de terugkeer van eenvoudige oplossingen zoals rolluiken voor ramen. Zaadbedrijven ontwikkelen nieuwe soorten droogtebestendige gewassen voor landen waar er een tekort is aan water. Steden zoals Kopenhagen en Tokio zijn 'sponzen' of andere overstromingscontrolesystemen aan het bouwen, of stadions op poten wanneer de overstromingsrisico's toenemen. Die kosten kunnen mogelijk worden gedragen door de overheidsfinanciën, maar vaak ontwerpt en bouwt een bedrijf deze infrastructuur.

We hebben het gehad over adaptatie in de veronderstelling van een ordentelijke energieomslag. Op 5 november 2019 hebben de Verenigde Staten formeel te kennen gegeven dat ze zich uit het Klimaatakkoord van 2015 terugtrekken. Dat is de eerst mogelijke dag krachtens de overeenkomst. Wat gebeurt er indien de wereldwijde energieomslag chaotisch wordt? Een jammerlijke zaak, maar die kan leiden leiden tot een zelfs nog grotere beleggingskans in klimaatadaptatie?

Onder een chaotische energieomslag zou er immers meer worden geïnvesteerd in adaptatie, en ook sneller. Er kunnen mogelijk bijkomende negatieve gevolgen zijn voor ontwikkelingslanden, doordat oogsten mislukken en er problemen komen met de watertoevoer. In rijkere landen wordt van huizeneigenaars mogelijk verwacht dat ze meer investeren in overstromingsbeheersing, opnieuw bouwen met betere materialen, airconditioning of isolatie toevoegen, hun landschapsarchitectuur aanpassen indien water te duur is, en irrigatie toevoegen aan landbouwgronden die voordien op natuurlijke wijze werden voorzien van water.

Beleggingskansen vandaag

Het klopt dat de overheden de doelstellingen van het IPCC niet hebben gehaald. Maar de grootste cijfers die worden vermeld, lijken steeds 2030, 2040 of 2050 te zijn. Dat neemt niet weg dat de huidige markt omvangrijk is. Volgens één scenario om de doelstelling van 2°C te bereiken[4], zou meer dan 40% van de reductie van broeikasgassen afkomstig zijn van verbeteringen van de energieproductie, 20% van transportverbeteringen, en 10% van minder uitstoot van gebouwen.

Vandaag wordt 26% van de wereldwijde energieopwekking geproduceerd door hernieuwbare bronnen. Dat zal naar verwachting toenemen met 1.200 gigawatt, of 50%, binnen vijf jaar – het equivalent van de totale energiecapaciteit van de Verenigde Staten in 2018[5]. Dat is een aanzienlijke groei van een reeds aanzienlijke markt. Dat zijn heel wat zonnepanelen, windturbines, ontwerpkosten... en beleggingskansen.

Vandaag zijn er zowat 5,2 miljoen elektrische wagens in omloop op wereldschaal (per eind 2018)[, en dat aantal zal de komende tien jaar op een samengestelde groei van 20% op jaarbasis kunnen rekenen. Zo is in het VK bijvoorbeeld de verkoop van elektrische en hybride voertuigen, zowat 7% van de markt, in de eerste 7 maanden van 2019 met 28% gegroeid. Het bereiken van de ecologische doelstellingen is mogelijk nog veraf, maar de markt voor deze voertuigen is er en groeit[7].

Vandaag worden er nieuwe bouwvoorschriften in gebruik genomen. Nieuwe gebouwen kijken aan tegen nieuwe vereisten, en dit vanaf vandaag. Vanaf 2020 vereist de EU-regelgeving dat nieuwe gebouwen 'bijna nul energie mogen verbruiken'. Het VK stelt momenteel nieuwe bouwvoorschriften voor, en sommige zullen er naar verluidt komen tegen eind 2020[8]

Vandaag is de steun van financiële markten voor bedrijven die koolstof uitstoten aan het afbrokkelen. In november 2019 kondigde de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ze niet langer fossiele brandstofprojecten zal financieren, wat op jaarbasis de financiering voor zulke projecten met 2,2 miljard USD vermindert. Net zoals in de geschiedenis worden oudere technologieën vervangen door nieuwere.

De toekomst ligt nu voor ons. Klimaatactie kan een unieke beleggingskans bieden.


[1] " Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve; McKinsey & Company", September 2013. https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/pathways-to-a-low-carbon-economy 
[2]  "Stopping Global Warming Will Cost $50 Trillion: Morgan Stanley Report", Forbes, 25 October, 2019, https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2019/10/24/stopping-global-warming-will-cost-50-trillion-morgan-stanley-report/#498bb5b851e2, accessed 12 November, 2019.
[3] "G20 Leaders' Communiqué", Antalya Summit, 15-16 November 2015. https://www.consilium.europa.eu/media/23729/g20-antalya-leaders-summit-communique.pdf
[4] IEA World Energy Outlook 2017, Candriam Climate Action Fund Review analysis.
[5] "Market Report Series: Renewables 2019": October 2019, IEA / International Energy Agency, https://www.iea.org/newsroom/news/2019/october/global-solar-pv-market-set-for-spectacular-growth-over-next-5-years.html, accessed 19 November, 2019.
[6] "Global EV Outlook 2019", IEA, https://www.iea.org/gevo2019/, accessed 20 November, 2019
[7] "New car market declines in July but pure EV registrations almost triple", August 2019, SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, https://www.smmt.co.uk/2019/08/new-car-market-declines-in-july-but-pure-ev-registrations-almost-triple/, accessed 19 November 2019, and Candriam analysis.
[8] "Government reveals plans for emission-reduced homes to reach climate targets", October 2019, Climate Action, climateaction.org, accessed 19 November 2019.