Kroniek van een voorspelde recessie

Ook dit jaar bieden de financiële markten een boeiend perspectief, vol uitdagingen. 

Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden blijven een grote invloed uitoefenen op de wereldwijde markten. Daar komen nog de niet minder kritische uitdagingen van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit bij. Deze uitdagingen zijn urgenter dan ooit, voor 2024 en voor de generaties die komen. Deze kwesties zijn nauw met elkaar verbonden en vereisen de aandacht en gezamenlijke actie van beleggers, bedrijven en overheden. 

In deze volatiele omstandigheden is een grondig begrip van de onderliggende factoren die de wereldeconomie vormen, belangrijker dan ooit om overtuigende beleggingsopportuniteiten te identificeren. Bovendien, in een verkiezingsjaar met veel obstakels, waarin de populistische verleiding helaas weer op de voorgrond zal staan, is het volgens ons de beste manier om waarde te creëren voor onze beleggers en tegelijkertijd te werken aan een duurzamere toekomst. Dit is een noodzaak in een steeds onzekerdere wereld en ons engagement ten opzichte van onze cliënten.. 

 

Van jaar tot jaar: de wereldeconomie in overlevingsmodus 

2023 heeft veel Cassandra's en financiële wetten tegengesproken die we als onveranderlijk beschouwden. Ondanks een monetaire verkrapping van ongekende snelheid en omvang, een omgekeerde rentecurve en een bankcrisis, heeft de meest voorspelde recessie in de geschiedenis... niet plaatsgevonden. De afgelopen twaalf maanden zijn echter bijzonder tumultueus en uitdagend geweest voor convulsieve markten, die heen en weer geslingerd werden van geopolitieke conflicten naar economische onzekerheden, met inbegrip van bewegingen van centrale banken die meer werden gevolgd dan die van Taylor Swift. 

In feite is de volatiliteit op de obligatiemarkten teruggekeerd. En zoals vaak het geval is, is de verrassing daar waar hij het minst werd verwacht: als we een positieve groei en een vertraging van de inflatie verwachtten, dwingt eerlijkheid ons toe te erkennen dat de kracht van de Amerikaanse economie ons verraste: de koopkracht van huishoudens bleek veel sterker dan verwacht, ondersteund door loonstijgingen en een comfortabel spaarpotje, opgeblazen sinds de Covid-crisis.. 

Een jaar later, nu het cyclus verder gevorderd is en de financiële omstandigheden zijn verstrakt, klopt het spook van de recessie weer aan de deur, en het lijkt belangrijker dan ooit om de investeringsperspectieven te bekijken in het licht van het nieuwe obligatieparadigma. Op het moment van het opbouwen van de toewijzingen, behandelen we deze uitdaging en de gevolgen ervan door middel van een reeks van tien vragen waarop onze experts hun antwoorden en overtuigingen zullen geven, gedurende de hele maand december. Hier is een overzicht. 

 

Een nieuw obligatieparadigma  

"Higher for long? Hoewel de centrale banken tot nu toe hun best hebben gedaan om de inflatie te beteugelen, is dit de vraag die velen van ons, ikzelf inbegrepen, voorop stellen. Zullen ze in 2024 minder restrictief zijn? In een omgeving waarin de rentetarieven op obligaties weer aantrekkelijk zijn geworden, is het dan ook het moment om de duration te verhogen en te blijven inzetten op de kredietmarkt, die meer dan één verrast heeft door zijn veerkracht? 

Op dezelfde manier heeft de renteverhoging de dynamiek van de overheidsschuld beïnvloed. In een omgeving van afgenomen groei en reductie van de aankoopprogramma's door de centrale banken, zou de vraag naar de houdbaarheid van de schuld zich in 2024 opnieuw kunnen stellen? Het heeft ook gevolgen gehad voor de vastgoedmarkten, met een daling van de bouw en de verkoop. Hoewel de prijsdaling tot nu toe beperkt is gebleven, moeten we ons dan zorgen maken over een versnelling of is het juist een geweldige kans om te herpositioneren? 

 

In het theater van de aandelenmarkten: meerdere tijden, meerdere plaatsen... meerdere acties 

Ondanks de hoge reële rentestanden hebben de aandelenindices goed stand gehouden. Dit is echter een misleidende stijging, gekenmerkt door een sterke selectiviteit in het voordeel van de Amerikaanse mega-kapitalisaties en een discontering van de kleine en middelgrote kapitalisaties. Welke sectoren en regio's moeten we dan morgen vooropstellen? 

Zullen defensieve groeiaandelen, nadat ze in 2023 zijn afgestraft door de stijgende rente, weer wat van hun glans terugkrijgen en in 2024 beter presteren? Deze bedrijven, met name in de gezondheidszorgsector, die zijn afgewaardeerd ondanks een solide balans en een laag schuldniveau, zullen ze opnieuw profiteren van de demografische ontwikkeling en hun sterke innovatievermogen? 

En wat te denken van de sector van hernieuwbare energie, die wordt geteisterd door de renteverhoging, de stijging van de grondstofprijzen en een lagere winstgevendheid? De gevolgen van de klimaatverandering zijn onmiskenbaar en herinneren ons eraan dat de energietransitie noodzakelijk is, zelfs als deze op korte termijn voor uitdagingen staat. De investeringen zijn nog steeds onvoldoende om de klimaatneutraliteitsdoelstellingen te bereiken. De thema's zullen vandaag en morgen onvermijdelijk zijn, maar welke plaats moeten we eraan geven en welke tactiek moeten we toepassen? 

Ten slotte, wat te denken van het groeimodel van China? Is het op zijn einde, en bevindt het land zich aan de vooravond van een Japanisering van zijn economie? Bieden andere opkomende economieën een groei- en innovatiepotentieel dat in staat is met het Midden-Keizerrijk te concurreren? Wat zijn de alternatieven? 

 

2024, een jaar van verkiezingen en uitdagingen 

Naast de Europese verkiezingen, waar veel op het spel staat - niet in de laatste plaats de absoluut cruciale kwestie van de energietransitie - zullen alle ogen in de herfst gericht zijn op de Verenigde Staten. Ondanks een gevoel van déjà vu, hoe zouden deze verkiezingen ons scenario kunnen beïnvloeden?  

Uiteindelijk, in een instabiel geopolitiek klimaat en een kwetsbare economie waar de snelheid van de informatie primeert, zullen beleggers aan de lippen hangen van politieke en economische actoren en zullen ze hun signalen blijven interpreteren om hun portefeuilles te bouwen: moeten we altijd obligaties boven aandelen verkiezen?  

Een zekerheid: een arbeidsmarkt die nog steeds krap blijft, zou een scenario van sterkere inflatie ondersteunen en dus mogelijke nieuwe monetaire restricties. De terugkeer van een Trump 1.2 op de stoel van het Oval Office zou de spanningen met Peking opnieuw aanwakkeren. Ten slotte zou een escalatie in het Midden-Oosten of buiten de Oekraïense grenzen de kaarten van de economische scenario's omgooien. 

Gelukkig zijn we niet immuun voor goed (of minder slecht) nieuws: een ommekeer van de grote geldschieters zou het langverwachte "draaipunt" markeren en de meest risicovolle beleggingsklassen ondersteunen. Een massaal steunpakket in China zou ook zeer gewaardeerd worden, vooral in Europa. Ten slotte - en zelfs als het op dit moment een vrome wens lijkt - zou het einde van het Russisch-Oekraïense conflict het geopolitieke risico in Europa aanzienlijk verminderen. 

Op deze positieve noot wensen alle beleggingsteams van Candriam en ikzelf u het allerbeste voor een voorspoedig 2024. Samen blijven we volledig toegewijd om met u samen te werken om de uitdagingen en kansen aan te gaan die ons te wachten staan.  

Geniet van het lezen!