Net Zero met opkomende markten: voor de klok luidt

Galina Besedina
Senior Emerging Markets Equity Research Analyst and Portfolio Manager

Paulo Salazar

Head of Emerging Markets Equity

 

Net Zero is een beslissend moment voor de wereldeconomie en beleggers kunnen de groeilanden helpen om ten volle deel te nemen aan de energietransitie.

Assepoester had zoveel plezier op het bal dat ze de trap af moest rennen om weg te komen in haar koets voordat deze met de laatste klokslag van middernacht in een pompoen veranderde. Het geliefde sprookje van Charles Perrault groeide uit tot een ballet en verschillende opera's, waarvan zowel kinderen als volwassenen konden genieten, zoals Jules Massenets Cendrillon, dat in première ginn in 1899 in Parijs. Maar wij betwijfelen of de mensheid, als een Assepoester, de energietransitie aan zich voorbij kan laten gaan.

Groeilanden: wereldwijde voortrekkers in de financiering van nieuwe schone-energieactiva

2022_graph_Global-new-build-ruby.jpg

2022_graph_Key-clean-technologies-ruby.jpg

Zonder de groeilanden zal het onmogelijk zijn om de cruciale wereldwijde netto nuldoelstellingen te bereiken. Met meer dan 62% van de wereldbevolking en 48% van de wereldwijde emissies[1] zouden de groeilanden een belangrijk aandachtspunt moeten zijn voor beleggers met een duurzame impact. De omvang van de uitdaging is enorm: de groeilanden moeten 94,8 biljoen dollar extra vinden om tegen 2060 over te schakelen op netto zero[2]. En toch lijken internationale beleggers over het algemeen niet mee te willen, afgeschrikt door potentiële geopolitieke risico's en onzekerheid.

Dus, hoe kunnen verantwoordelijke beleggers de energietransitie van opkomende markten ondersteunen zonder hun principes in gevaar te brengen?

Focus op kansen voor klimaatverandering

Sommige groeilandenbedrijven zullen tot de belangrijkste voortrekkers van de energietransitie behoren, niet alleen in de opkomende markten zelf maar ook in de rest van de wereld.

In de tien jaar van 2020 tot 2030 zal bijvoorbeeld de capaciteit voor de opwekking van fotovoltaïsche en windenergie wereldwijd verviervoudigen. De meeste producenten van zonnepanelen zijn gevestigd in Azië. In dezelfde periode zal de verkoop van elektrische auto's naar verwachting met een factor 18 toenemen. Zonne-energie is nu een van de goedkoopste energieopties wereldwijd[3] en China en de rest van Azië zullen tot 2028 het leeuwendeel van de uitbreiding van de opwekking van zonne-energie voor hun rekening nemen. Zelfs een jaar geleden, aan het eind van 2021, had China 300 GWt aan geïnstalleerde zonnecapaciteit[4] vergeleken met 160 GWt voor de Europese Unie (EU)[5]. En de, natuurlijk, elektrische voertuigen.

Gaan voor elektrisch

Wat elektrische voertuigen betreft, is de geplande verschuiving naar emissievrije mobiliteit in de ontwikkelde economieën niet mogelijk zonder de groeilanden. Zo heeft de EU onlangs besloten dat alle nieuwe auto's en bestelwagens die in Europa worden geregistreerd tegen 2035 niets meer mogen uitstoten. Als tussenstap naar een zero uitstoot zullen de nieuwe CO2-normen ook vereisen dat de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto's tegen 2030 met 55% en die van nieuwe bestelwagens tegen 2030 met 50% daalt[6].

Aangezien de batterij goed is voor het leeuwendeel van de prijs van een elektrische auto, zal Azië de batterijfabriek van de wereld worden, mede dankzij de collectieve dominantie van het hele aanbod.

Volgens Benchmark Minerals zal China tegen 2031 in Europa 322 gigawattuur (GWh) aan productiecapaciteit hebben, met Zuid-Korea op de tweede plaats met 192 GWh, gevolgd door Frankrijk en Zweden. De Verenigde Staten staan op de vijfde plaats, dankzij de fabriek van Tesla in Berlijn, gevolgd door Duitsland en Noorwegen. Het VK staat achtste met slechts 20GWh[7].

En andere greenablers...

Greenablers zijn producenten van bouwstenen van een meer circulaire, energie-efficiëntere wereldeconomie. We denken aan belangrijke leveranciers van koper en lithium - metalen die essentieel zijn voor de decarbonisering. Een ander voorbeeld zijn de producenten van halfgeleiders, die meestal in Azië worden vervaardigd en een cruciale rol spelen bij de vermindering van het elektriciteitsverbruik - en de vraag daarnaar zit in de lift.

Knowhow

Om specifieke beleggingskansen te identificeren, moeten beleggers volgens ons een uitgebreid universum samenstellen van bedrijven in opkomende markten die een positieve rol spelen bij het leveren van klimaatoplossingen. De aanpak van Candriam bestaat erin om deze bedrijven vervolgens te 'clusteren' rond verschillende thema's, zoals elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, software, recycling of het slimme netwerk[8].

Onze ervaring is dat er in opkomende bedrijven veel "verborgen pareltjes" zijn, waarvan de activiteiten op het eerste gezicht weinig te maken hebben met de energietransitie, maar in realiteit een belangrijke bijdrage blijken te leveren. De Taiwanese financiële dienstverlener Chailease bijvoorbeeld is niet alleen gespecialiseerd in leasing, verkoop op afbetaling, import en export en directe financiering, maar is ook een van de grootste eigenaren van zonne-energiecentrales in het land.

WEG SA is een bekende internationale Braziliaanse producent van elektromotoren, generatoren, transformatoren, versnellingsbakken en motorreductoren Minder bekend is dat het bedrijf heel actief is op het vlak van hernieuwbare energiebronnen, e-mobiliteit en industriële automatisering[9].

Siemens ervaart in India een sterke vraag naar industriële decarboniseringsoplossingen[10] in de vorm van systemen voor de terugwinning van afvalwarmte, biomassa-oplossingen en modernisering en upgrades met energie-efficiëntie-oplossingen zoals eco-design transformatoren[11].

Yadea is de grootste speler op de Chinese markt voor elektrische tweewielers[12], met bijna een derde van de binnenlandse markt. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt elektrische scooters, elektrische fietsen en aanverwante accessoires. Wat voor ons bijzonder interessant is, is dat Yadea ook grafeenbatterijen heeft ontwikkeld[13], die een betaalbaar alternatief vormen voor acide en lithium-ionbatterijen.

Tot de belangrijkste enablers behoren duidelijk de meer voor de hand liggende bijdragen aan de energietransitie, zoals Sungrow Power Supply, een Chinese fabrikant van zonne-omvormers (PV-omvormers) met een wereldwijd marktaandeel van 21% in 2021[14]. Een omvormer voor zonne-energie is een apparaat dat de door een zonnepaneel opgewekte energie omzet in een gewone elektrische stroom die aan een lokaal energienet kan worden geleverd.

Focus op wat belangrijk is

Een wereldwijde nuluitstoot zal worden bereikt wanneer de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen (BKG) tot een absoluut minimum wordt beperkt, terwijl de resterende "restemissies" uit de atmosfeer worden verwijderd door installaties of nieuwe, speciaal daarvoor ontworpen technologieën. In het verleden hebben geavanceerde economieën meer koolstof uitgestoten dan groeilanden. De geavanceerde economieën van Europa en de VS waren ook de eersten die de uitstoot verminderden. Een wereldwijde reis zal echter pas slagen als opkomende markten zich gestimuleerd voelen om even doeltreffende maatregelen te nemen en investeerders een belangrijke rol zullen spelen bij het sturen van kapitaalstromen naar klimaatmaatregelen. Zodat de mensheid niet net als Assepoester bij de laatste klokslag van rijkdom naar vodden hoeft te springen.


Belangrijk

De in dit artikel vermeld bedrijven zijn op het moment van schrijven opgenomen in de Candriam portefeuilles.


Risico's

Aan al onze beleggingsstrategieën zijn risico's verbonden, waaronder het risico van kapitaalverlies. De belangrijkste risico's van onze strategie voor duurzame aandelen uit opkomende markten zijn: Risico op kapitaalverlies, Aandelenrisico, Renterisico, Valutarisico, Liquiditeitsrisico, Risico op opkomende markten, ESG-beleggingsrisico, Risico op A-aandelen (China), Duurzaamheidsrisico.

Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch, sociaal of governancevlak die een invloed kan hebben op de prestaties en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille. Het duurzaamheidsrisico kan eigen zijn aan de emittent, afhankelijk van zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.

in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.

 

[1] Page 11 IFC_GreenReport_FINAL_web_1-14-21.pdf
[2] Leveraging markets for the green push | Standard Chartered (sc.com)
[3] CLSA, 2022, Global clean energy, 2023 outlook: Time for realism
[4] China: installed solar power capacity 2021 | Statista
[5] In focus: Solar energy – harnessing the power of the sun (europa.eu)
[6] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6462
[7] https://www.ft.com/content/d407772c-4a76-4e59-9bb0-998b3f22383b
[8] an electricity supply network that uses digital communications technology to detect and react to local changes in usage.[9] https://www.weg.net/institutional/FR/fr/news/corporate/consistent-growth-supported-by-demand-for-renewable-energy-and-international-expansion
[10] https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/decarbonization-products-solutions.html
[11] https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-transmission/portfolio/transformers.html
[12] https://www.yadea.com/
[13] https://www.prnewswire.com/news-releases/yadea-unveils-the-guanneng-3-with-breakthrough-long-battery-life-301576616.html
[14] https://renewablesnow.com/news/huawei-sungrow-control-44-of-pv-inverter-market-in-2021-791023/