Voting & Engagement: Pillars of sustainable investing

Duurzaamheid zonder rentmeesterschap bestaat niet

Nu duurzaamheid een centraal thema is voor de beleggingsgemeenschap, wordt de impact van stemmen en engagement steeds duidelijker.

Beleggers houden steeds meer rekening met criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG) in hun beleggingsbeslissingen. Deze kunnen in portefeuilles worden geïmplementeerd door middel van zowel risicogerichte negatieve selectiebenaderingen, zoals uitsluitingen op basis van internationale normen en controversiële activiteiten, als positieve selectiebenaderingen, die de best presterende ESG-emittenten willen selecteren, niet alleen in termen van het minimaliseren van risico’s, maar ook in termen van ESG-kansen en impact.

 

De verantwoordelijkheid houdt hier niet op

Wie echt een duurzame belegger is, identificeert niet enkel de juiste emittenten om erin te beleggen. De volgende stappen zijn net zo belangrijk. Wie duurzaam beleggen reduceert tot een binaire keuze tussen « perfect duurzame » en « niet duurzame » emittenten, slaat volgens ons de plank mis. Zij falen in hun rol als rentmeesters van activa. Een dergelijke binaire benadering strookt niet met de huidige sociale, ecologische en economische realiteit.

Bij duurzaam beleggen gaat het er immers ook om emittenten te begeleiden bij de verbetering van hun praktijken op het gebied van ecologie, sociaal wel zijn. Belegger zijn verleent bepaalde rechten en geeft invloed, met name via het stemrecht en engagement. Als actieve belegger en rentmeester beïnvloedt u niet alleen het gedrag van emittenten, maar helpt u beleggers ook gegevens en inzichten te verzamelen die de ESG-beleggingsanalyse kunnen verbeteren en kunnen bijdragen tot afstemming op nieuwe en toekomstige regelgeving voor duurzaam beleggen. Deze uit wisseling van informatie kan in twee richtingen gebeuren, of zelfs gezamenlijk , tussen emittenten en beleggers die informatie willen delen, beste praktijken willen uit wisselen en negatieve ESG-impacts willen beperken.

 

Download de studie