De argumenten die pleiten voor actief portefeuillebeheer in 2021: De belangrijkste punten om te onthouden

1. We verwachten dat dankzij de uitrol van de vaccins, in combinatie met beleidsondersteuning, de groei verder zal aantrekken. Die groei zal de mechanische inhaalbeweging overstijgen die volgt na het herstel na de 'Grote Lockdown'.

Hoewel de pandemie levens heeft geëist en banen heeft vernietigd in 2020, zou de lancering van een vaccin in 2021 het tij moeten keren. We keren stilaan terug naar een normale situatie.  Het snelle herstel in de loop van het derde kwartaal in de westerse landen en de aanhoudende expansie in Azië, waar een tweede besmettingsgolf grotendeels werd vermeden, gelden als blauwdruk voor de nabije toekomst. In eerste instantie zouden sterke economische cijfers de heropleving na de 'Grote Lockdown' in de hand moeten werken.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ondersteunende maatregelen van het budgettair en monetair beleid ook zullen blijven doorwerken wanneer het virus verdwenen is, en het herstel zullen vergemakkelijken. In Europa zijn het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) van vele miljarden van de Europese Centrale Bank en de herstelplannen beslist nieuwe mijlpalen op het vlak van solidariteit. In de Verenigde Staten zou het beleid van de Amerikaanse schatkist volledig moeten aansluiten bij dat van de Federal Reserve. Deze budgettaire en monetaire beleidsmaatregelen, die op elkaar inwerken, zullen de overgangsperiode van een mechanisch herstel naar een heus herstel mogelijk maken. Hierdoor zullen de groei en bedrijfswinsten meerdere jaren toenemen.

2. Nieuwe uitdagingen die meteen moeten worden aangepakt

Gaat deze herstelbeweging blijven duren? Er zijn verschillende onzekerheden die op korte termijn weggenomen moeten worden: op politiek vlak (het tijdperk-Merkel in Duitsland eindigt volgend jaar in september), in de lente van 2022 zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk, er zijn tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten in november 2022, enz.) en ook op monetair vlak, aangezien nieuwe aanpassingen steeds minder voor de hand liggen na het economisch herstel. Een voortijdige verstrakking van het monetair beleid, dat nefast is voor aandelen, kunnen we niet uitsluiten. China en Duitsland zijn de landen waar de kans op dergelijke maatregelen het grootste lijkt.

3. Beleggers zouden het jaar moeten beginnen door in te spelen op het herstel. Ze zullen meer de nadruk leggen op small- en midcaps en op ondergewaardeerde sectoren, zoals de banken

Het is duidelijk dat het economisch herstel in de kaarten speelt van de marktrotatie naar zogenaamde 'value' aandelen (met name kwaliteitsaandelen die ondergewaardeerd worden op de markt). In de laatste maanden van 2020 hebben we dat al vastgesteld.  In 2020 zijn de balansen van de Amerikaanse, Europese, Britse en Canadese centrale banken toegenomen met een ongeziene 7.000 miljard dollar. Hierdoor zijn beleggers gaan inzetten op een rotatie, en meer gaan beleggen in conjunctuurgevoelige small- en midcaps en 'value' sectoren die zwaar werden getroffen, zoals de banken.

Door een verwacht herstel van de economische groei gaat de langetermijnrente doorgaans stijgen. Maar zoals we eerder al aanhaalden, gaan de centrale banken sinds de grote financiële crisis van 2008/09 niet enkel meer de kortetermijnrente controleren via beleidsbeslissingen, maar gaan ze zich steeds meer toeleggen op de langetermijnrente via een politiek van 'kwantitatieve versoepeling'. Dat is een reeks niet-conventionele maatregelen waarbij activa worden opgekocht, waardoor het beleid nog soepeler wordt. In dat opzicht meent Candriam dat het volume van de obligatie-aankopen door de ECB niet zal worden gecompenseerd door het volume van de nieuwe emissies die op de markt komen. De stimulusprogramma's die werden uitgevoerd tijdens de 'Grote Lockdown' van 2020 impliceren dat de kloof tussen de kortetermijnrente en de langetermijnrente onder controle blijft.

Bovendien is er een verschil tussen de reële rentevoeten in de VS en die van de eurozone. Daarnaast zijn er de hardnekkige dubbele tekorten (op de handelsbalans en de begroting). Dat lijk te wijzen op een nieuwe terugval van de dollar tot het eerste halfjaar van 2021. Dat zwengelt weliswaar de winsten van de Amerikaanse bedrijven aan, maar hierdoor gaan beleggers ook activa van buiten de Verenigde Staten verkiezen. Er zijn sterke argumenten die pleiten voor een meerrendement van activa uit de groeilanden, zowel aandelen als obligaties in lokale munt. Een zwakkere Amerikaanse dollar is een zegen voor de Latijns-Amerikaanse landen, die te kampen hebben met hoge rentelasten van hun schulden die luiden in dollar, en bovendien ondersteunt dit ook de grondstoffenmarkten.

4. De pandemie heeft aangetoond dat de opname van beleggingstrends op lange termijn aangewezen is om een solide portefeuille samen te stellen. Oplossingen op het vlak van milieu, digitalisering en gezondheidszorg zijn volgens ons de sterkste thematische convicties 

De pandemie heeft bewezen dat het mogelijk is om de portefeuilles veerkrachtiger te maken via langetermijntrends, die in 2020 nog sterker zijn geworden. Wij raden dus aan om de 'winnaars' op lange termijn van de crisis bij te houden: een sterke governance lijkt tijdens de pandemie de beste resultaten te hebben opgeleverd. De sectoren en landen die tijdens de pandemie goed stand hebben gehouden en die ook na dit jaar bij beleggers in de gratie zullen staan, zijn technologie, gezondheidszorg, China en Duitsland.

Wij denken eveneens dat duurzaamheid nog verder aan belang zal winnen: de oplossingen voor een schonere toekomst hebben een sterk groeipotentieel, dat wordt aangevuurd door innovatie. We zijn in dat opzicht tevreden dat drie belangrijke landen - en vervuilers - de handen in elkaar hebben geslagen om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te binden, met name de Verenigde Staten, China en de Europese Unie. We blijven in onze portefeuilles beleggen in klimaat- en milieuthema's op lange termijn, omdat we ervan overtuigd zijn dat niemand hier omheen kan in de eerste helft van de 21e eeuw. We verwachten vooral dat schone energiesectoren en renovatie veel nieuwe investeringen zullen aantrekken om de doelstellingen op het vlak van klimaatneutraliteit te realiseren.

5. Lessen trekken uit 2020: dit pandemiejaar heeft bewezen dat de mens enorm vindingrijk is. Voor beleggers betekent dat flexibiliteit en actief portefeuillebeheer

Actief portefeuillebeheer zal opnieuw zijn vruchten afwerpen, omdat er sinds het goede nieuws over de vaccins dat begin november werd bekendgemaakt al veel in de koersen werd verrekend. Dat blijkt uit de nieuwe recordstanden van de wereldwijde beursindices. Daarom denken wij dat portefeuillebeheerders in 2021 flexibiliteit aan de dag zullen moeten leggen, en dat actief beheer zijn vruchten zal afwerpen.

Er werden al verschillende belangrijke hordes genomen, en de beleggingshorizon is wat langer geworden. Onze convicties zijn daarom geëvolueerd en de risicobereidheid is toegenomen.

Dat vertaalt zich in een aandelenportefeuille die gevoeliger is voor de (neerwaartse en opwaartse) marktevolutie en in een onderwogen positie in aandelen binnen de portefeuille.  Een van de lessen uit 2020 is dat de menselijke vindingrijkheid in de moeilijkste omstandigheden de bovenhand neemt. Daarom gaan we hoopvol het jaar 2021 in.