Welke gediversifieerde portefeuille voor 2024?

Op zoek naar een 'nieuw' normaal 

De komst van de pandemie in 2020 heeft de mindset van investeerders veranderd. De opeenvolgende schokken van Covid en de energiecrisis introduceerden extreme punten in economische en financiële gegevens. Dit geluid begint te vervagen, zoals bij elk golfverschijnsel. Het jaar 2023 werd gekenmerkt door ongelijke economische prestaties en gemengde bedrijfsresultaten. Terwijl het jaar positief eindigt voor obligaties en aandelen, maar wordt beïnvloed door een hoog niveau van prestatieverschillen en aanzienlijk idiosyncratisch risico, rijst de vraag: welke portefeuille moeten we opbouwen voor 2024?

 

2024 zou meer zichtbaarheid moeten brengen voor beleggers

Betere zichtbaarheid of betere leesbaarheid? Waarschijnlijk allebei. Sommige economische cijfers keren eindelijk terug naar 'vertrouwd' terrein. De inflatie is afgenomen en zal snel dalen tot onder de 3% in zowel de Verenigde Staten als de Eurozone, waardoor inflatie niet langer het voornaamste zorgpunt blijft voor beleggers. Volgens de prognoses van het IMF zou het verschil in economische groei tussen landen ook aanzienlijk moeten afnemen tegen 2024/2025, nadat de schokken zijn geabsorbeerd. Hetzelfde geldt voor het monetaire beleid: we zijn aan het einde van de monetaire verkrappingscyclus, waarbij de centrale banken geslaagd zijn in hun missie en hun manoeuvreerruimte hebben hersteld. De centrale vraag voor beleggers is verschoven van de vraag of er renteverlagingen komen naar de vraag wanneer deze zullen plaatsvinden.

Het sentiment en de positionering van beleggers zijn veel positiever dan aan het begin van het jaar en daarin ligt de belangrijkste vraag voor 2024: in hoeverre is deze schijnbaar meer voorspelbare en duidelijkere omgeving nu geaccepteerd?

 

Structurele veranderingen in rentetarieven veranderen evenwicht in portefeuille

De ommekeer van de Amerikaanse en Europese centrale banken zal waarschijnlijk volgend jaar plaatsvinden, maar in ons centrale scenario verwachten we geen grote renteverlagingen. We zijn nu heel dicht bij onze Amerikaanse en Duitse rentestreefcijfers voor 2024. De inflatie is snel gedaald, maar de inflatieverwachtingen voor de middellange termijn (5-10 jaar) zijn in de Verenigde Staten verankerd op 3%, een niveau dat overeenkomt met het gemiddelde in de periode 1998-2008.[1] Het aanhouden van een hogere rente verandert de balans van een gediversifieerde portefeuille, waarbij beleggers een breder scala aan activa hebben die een positief reëel rendement bieden.

Nu het jaar ten einde loopt, lijken beleggers, gezien de verwachte rendementen op aandelen en obligaties, weinig motivatie te hebben om het risiconiveau in hun portefeuilles te verhogen. Naar onze mening zijn de verwachte rendementen op de aandelenmarkten onvoldoende om het risico van teleurstelling over de economische groei en geopolitieke risico's te dekken. 2024 is immers een jaar waarin de helft van de wereldbevolking naar de stembus gaat! Aan de obligatiekant biedt de carry beleggers rendement.

Onze streefportefeuille voor 2024 geeft daarom de voorkeur aan obligaties boven aandelen, met een langere duration, nu de Amerikaanse en Europese centrale banken tijdens hun laatste vergadering in december hebben bevestigd dat ze hun koers zullen wijzigen. In obligaties beleggen we in staatsschulden (ook in dollars, met valuta-afdekking). Wij geven ook de voorkeur aan kwaliteitsvolle obligaties (investment grade) in euro's en dollars. Schuldpapier van opkomende markten biedt ten slotte aantrekkelijke rendementen in zowel dollars als lokale valuta's en zou goed moeten presteren in een wereld van zwakkere maar positieve groei en een zwakkere dollar.

 

Selectief beleggen in aandelen

Nu 2023 ten einde loopt, komen de aandelenmarkten opnieuw in een voor hen gunstig “goudlokje”-scenario[2] .Op basis van het huidige niveau van de belangrijkste indices verwachten we een eencijferig rendement, ondersteund door een lage maar positieve winstgroei en dividendrendementen (zie artikel over aandelen van 7 december). Als gevolg daarvan zien we aandelenmarkten zonder grote trend en met een beperkt opwaarts of neerwaarts potentieel. In het geval van een economische teleurstelling of een exogene schok zouden centrale banken nu veel gemakkelijker kunnen ingrijpen dan vorig jaar.

Hoewel de markt als geheel volgens ons een katalysator lijkt te missen, geloven we niettemin dat ze voor bepaalde thema's aantrekkelijkere kansen biedt. Dit is het geval voor defensieve bedrijven van hoge kwaliteit in de sectoren gezondheidszorg en niet-cyclische consumptiegoederen. Deze sectoren hebben in 2023 grotendeels ondermaats gepresteerd, deels afgestraft door de stijging van de rente en door de veel sterker dan verwachte groei in de Verenigde Staten in 2023. In 2024 bieden deze bedrijven het dubbele voordeel van een lagere gevoeligheid voor veranderingen in de economische cyclus en relatief aantrekkelijke waarderingen. We blijven ook positief over bedrijven in de technologiesector die profiteren van het AI-thema. Hun beursprestaties worden ondersteund door een superieure winstgroei, die volgend jaar zou moeten aanhouden, terwijl het renteklimaat geen belemmering zou moeten zijn voor hun waardering. Tot slot vinden we kansen in aandelen die hebben geleden onder soms gedwongen en willekeurige verkopen. Dit is het geval voor de kleinste kapitalisaties in Europa en de Verenigde Staten. Een duurzame opleving zal echter afhangen van de vraag of de bedrijvigheid goed blijft.

 

"Voorspellingen zijn moeilijk, vooral als ze over de toekomst gaan". En als... we het mis hadden?

Is onze allocatie bestand tegen de verschillende mogelijke scenario's? Als de angst voor een recessie weer de kop opsteekt, zouden staatsobligaties het goed moeten doen en een gedeeltelijke afdekking vormen tegen het risicovollere deel van de portefeuille (met name aandelen). De correlatie tussen de twee activaklassen, obligaties en aandelen, zal waarschijnlijk weer negatief worden in een omgeving waar de inflatie genormaliseerd is. Andere activa kunnen de daling van aandelen opvangen: goud, de yen en alternatieve strategieën zouden in deze omgeving goed moeten presteren.

Een opleving van de inflatie zou over het geheel genomen het slechtste scenario zijn voor een gediversifieerde portefeuille, met een neerwaarts risico voor zowel obligaties als aandelen, zoals in 2022. In dit geval moeten we de voorkeur geven aan contanten en blootstelling aan bepaalde grondstoffen zoals goud of energie (olie) om de daling van de portefeuille te beperken.

Het laatste type risico is een exogeen risico (geopolitiek risico, risico voor de financiële stabiliteit). Dit soort schokken veroorzaakt een sterke stijging van de volatiliteit en moet vervolgens worden beoordeeld op zijn impact op de bedrijvigheid, wat ons terugbrengt bij het eerste scenario: staatsobligaties, goud, de yen en alternatieve strategieën kunnen een gediversifieerde portefeuille enige bescherming bieden.

We geven daarom de voorkeur aan een evenwichtige en selectieve benadering voor 2024: aan de obligatiekant zoeken we naar carry met een langere duration, blootstelling aan krediet van goede kwaliteit en opkomende schuld; en aan de aandelenkant een meer specifieke blootstelling aan bepaalde thema's die een groter opwaarts potentieel hebben dan de indices: niet-cyclische consumentengoederen, de technologiesector en kleinere kapitalisaties.

 

 

 

 

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

Waarschuwing: In het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

 

[1] Bron: Bloomberg
[2] Een ideaal scenario van een economie die niet te sterk en niet te zwak is

  • Nadège Dufossé, CFA
    Nadège Dufossé, CFA
    Global Head of Multi-Asset, Member of the Executive Committee