Zal het Congres de volgende Amerikaanse president afremmen of de wind in de zeilen geven?

De kloof tussen de Amerikaanse Republikeinen en Democraten is nog nooit zo groot geweest. Het ziet ernaar uit dat de komende presidentsverkiezingen de verdeeldheid in het land zelfs nog meer in de verf zal zetten.

Maar naast wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt op 3 november, zal ook de samenstelling van het Congres bepalend zijn voor het beleid dat de administratie van de volgende president zal voeren. Een verenigd Congres (dat wil zeggen dezelfde meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden) zal ervoor zorgen dat men het beleid van de nieuwe regering duidelijker zal kunnen uitvoeren. Een verdeeld Congres daarentegen (verschillende meerderheden) zal mogelijk meer onzekerheid met zich meebrengen.

Met een verenigd Congres zullen beleggers immers sneller kunnen inspelen op de binnenlandse en buitenlandse gevolgen van de programma's van de presidentskandidaten. De nieuwe regering zal op die manier tevens een beter onderbouwd en omvangrijker antwoord kunnen bieden op de economische crisis (hoewel Republikeinen en Democraten het niet eens zijn over de manier waarop die moet worden aangepakt). Ze kan zo ook voluit gaan voor het aanzwengelen van de economische groei. Meer algemeen zal het zo duidelijker worden welke weg het land inslaat: de Democratische Joe Biden zal inzetten op een vergroening van de economie en meer belastingen. Onder de Republikeinse Donald Trump zullen de interne en externe spanningen oplopen.

Wanneer het Congres daarentegen verdeeld is, zal de volgende president zijn programma maar gedeeltelijk in de praktijk kunnen brengen. Het meest zwartgallige scenario zou zijn dat de Democraten het presidentschap binnenhalen terwijl het Congres verdeeld is. In dat geval zouden de Republikeinen zich immers kunnen verzetten tegen een deel van het economische herstelplan (hogere uitgaven gefinancierd door belastingverhogingen). Indien daarentegen Donald Trump het pleit wint, dan zou een verdeeld Congres een voordeel met zich meebrengen, omdat deze checks and balances een matigend effect zouden hebben.

 

Indien Donald Trump het haalt

Het verkiezingsprogramma van Donald Trump is nagenoeg hetzelfde als dat van 2016. Hij zal zijn binnenlandbeleid verderzetten indien hij verkozen wordt, met name belastingverlagingen, minder regelgeving, beperking op de immigratie en gunsten voor de olie- en gezondheidssector.

Zijn buitenlandbeleid zal echter de belangrijkste bron van onzekerheid blijven, omdat het gedrag van de Amerikaanse president tijdens zijn eerste ambtstermijn grillig is gebleken. Het enige waar we zeker ogen van zijn is dat er steeds minder multilateralisme zal zijn en dat hij een harde toon zal aanslaan tegen China.

Dat zal Chinese aandelen opnieuw onder druk zetten, alsook groeilandenaandelen en Europese aandelen. In de Verenigde Staten daarentegen zullen de energie- en gezondheidsbedrijven hierbij garen spinnen.

 

Indien Joe Biden het haalt

Wanneer Joe Biden verkozen wordt, zal dit de binnenlandse Amerikaanse markt eerder destabiliseren dan de rest van de wereld. De economie zal uitgesproken ondersteund worden, maar dit zal op een andere manier worden toegepast, met name via belastingverhogingen, een stijging van het minimumloon, infrastructuurinvesteringen, klimaatmaatregelen en duurzamere ontwikkeling. De deregulering in de gezondheidssector zal normaal gezien stopgezet worden.

De Amerikaanse buitenlandse betrekkingen zouden weer zoals vanouds kunnen functioneren. Het multilateralisme zou opnieuw worden ingevoerd en vooral met Europa zouden de economische en handelsbanden weer nauwer worden aangehaald.

De grootste beurswinnaars van een Democratisch presidentschap zullen normaal gezien de infrastructuur- en transportsectoren worden, alsook hernieuwbare energie en meer algemeen duurzame ontwikkelingsthema's. De verliezers? De gezondheids- en energiesector (olie en gas).