Hoe belegt u het best vlak voor de presidentsverkiezingen die de Amerikanen lijnrecht tegenover elkaar zetten?

De Amerikaanse samenleving is zelden zo verdeeld geweest. Twee projecten die volledig verschillend zijn, verdelen het land in de aanhangers van de huidige Republikeinse president Donald Trump en die van de Democratische kandidaat Joe Biden. Die extreme polarisering maakt de marktprognoses heel delicaat, vooral gezien de gezondheidscrisis.

Hoe moet u nu uw vermogen beleggen of gewoon uw portefeuille herpositioneren tegenover zo’n grote onzekerheid?

De eerste factor die meespeelt, is de datum waarop we de naam van de nieuwe president van de Verenigde Staten zullen kennen. Als het verschil tussen beide kandidaten nipt is, wordt het resultaat wellicht betwist. 

Tot die datum reageren de markten wellicht met meer volatiliteit op die onzekerheid, dat wil zeggen met grotere prijsverschillen voor de financiële activa.

 

Hoe kunt u zich beschermen tegen dergelijke onzekerheid?

Het is nochtans mogelijk om portefeuilles goed te beschermen tegen die toegenomen volatiliteit. Wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om:

  • beschermingen (opties) op Amerikaanse en Europese aandelen te behouden om de impact van de volatiliteit op onze resultaten te verkleinen; 
  • onze blootstelling aan goud te vergroten, want het gele edelmetaal biedt een effectieve bescherming in deze context;
  • de Amerikaanse aandelen en de dollar te onderwegen (af te bouwen), want de VS doen niet langer dienst als veilige haven zoals dat wel het geval was tijdens de vorige crisissen. We hebben ook tijdelijk onze blootstelling aan Amerikaanse technologiewaarden teruggeschroefd. Ze zijn nu kwetsbaarder voor een correctie gezien hun sterke prestaties tijdens de vorige kwartalen.  

 

Twee kandidaten, twee scenario’s

Zodra de naam van de volgende president bekend is en naargelang de samenstelling van het Congres, zijn twee scenario's mogelijk:

  • Als Donald Trump opnieuw wordt verkozen, lijden de risicovolle activa in China, de groeilanden en Europa mogelijk onder het Amerikaanse protectionisme, zoals dat de voorbije vier jaar het geval was. Op de binnenlandse Amerikaanse markt kan zijn herverkiezing in de kaart spelen van de energiesector en de gezondheidszorg;
  • Als Joe Biden naar het Witte Huis verhuist, zullen de gevolgen mogelijk nog groter zijn voor de diverse sectoren in de VS. Ze zullen ongetwijfeld positief zijn voor de infrastructuur- en transportsector, voor hernieuwbare energie en meer in het algemeen voor thema’s rond duurzame ontwikkeling. De gevolgen zullen daarentegen negatiever zijn voor de gezondheidszorg en energie (olie en gas). De niet-Amerikaanse activa kunnen dan weer profiteren van meer constructieve relaties. De resultaten van Europa en de groeilanden worden wellicht niet naar beneden gehaald door de onvoorspelbaarheid van een politiek risico.

Onze allocatie blijft flexibel en opportunistisch, en kent mogelijk corrigerende periodes om onze blootstelling aan risicovolle activa (aandelen en obligaties) te vergroten, als ons economische scenario blijft gelden.