De stroom van waterrisico's beheersen... Een gids voor beleggers

Nu extreme regenval en droogte steeds vaker voorkomen, wordt volgens de Verenigde Naties ongeveer de helft van de wereldbevolking geconfronteerd met ernstige waterschaarste gedurende ten minste een deel van het jaar. In deze context zijn wij van mening dat bedrijven de toenemende operationele en strategische uitdagingen van water, de schaarste en ook de verslechterende kwaliteit ervan, moeten aanpakken. Hun duurzaamheid en winstgevendheid staan op het spel. Ook voor investeerders kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn; het beoordelen van de waterrisico's van bedrijven is dus essentieel bij duurzaamheidsanalyses, om negatieve gevolgen voor ecosystemen te beperken en potentiële risico's en investeringskansen te identificeren. 

 

Water is een vitale hulpbron voor bedrijven in veel sectoren; 69 procent van de beursgenoteerde bedrijven erkent dat ze blootgesteld zijn aan waterrisico's die aanzienlijke veranderingen in hun bedrijf zouden kunnen veroorzaken[1]. Bij Candriam zijn we ervan overtuigd dat bedrijven moeten overstappen op meer waterbestendige modellen; als de huidige consumptie- en productiepatronen niet veranderen, zullen er binnenkort ernstige tekorten aan water zijn.

De gevolgen voor bedrijven zijn zowel operationeel - zoals de waterbeperkingen die in delen van Europa zijn aangekondigd of al zijn ingevoerd - als financieel. Wereldwijde bedrijven in belangrijke sectoren verliezen nu al miljarden als gevolg van de wereldwijde watercrisis. CDP-onderzoek uit 2022 toonde aan dat 15,5 miljard dollar was gestrand of in gevaar was door uitgeputte en vervuilde watervoorraden[2]. Daarom moeten bedrijven water beschouwen en beheren als het strategische en operationele risico op lange termijn dat het kan vertegenwoordigen. Degenen die erin slagen om water te integreren in hun zakelijke en financiële langetermijnplanning, kunnen meer kansen realiseren dan anderen die dat niet doen.

Elektriciteitsproducenten zijn hier een treffend voorbeeld van, met hun grote afhankelijkheid van waterbronnen. Verschillende vormen van energieopwekking lopen vooral gevaar bij waterschaarste. Waterkracht is goed voor 15% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking[3] en is kwetsbaar voor veranderende neerslagpatronen. Terwijl droogte de stroomopwekkingscapaciteit kan beperken doordat het waterpeil daalt, kunnen overvloedige regenval en afvloeiing leiden tot overstromingen, waardoor schade aan de infrastructuur ontstaat. Thermische centrales op fossiele brandstoffen en kerncentrales hebben daarentegen grote hoeveelheden water nodig om te koelen. Zonder voldoende toegang tot zoet water kunnen ze niet veilig werken. In Frankrijk is de koeling van kernreactoren goed voor ongeveer een derde van het totale waterverbruik[4]. Het aandeel van de energievoorzieningsinfrastructuur in gebieden met hoge waterstress zal de komende jaren toenemen, wat aanzienlijke operationele en strategische risico's met zich meebrengt.

 

Het beoordelen van waterrisico's is cruciaal, zowel voor bedrijven als voor investeerders, maar het is een complexe taak

Omdat waterrisico's een belangrijk onderwerp zijn geworden voor bedrijven en investeerders, is het voor beide van cruciaal belang om ze goed in te schatten.

 • Beleggers moeten inzicht krijgen in de blootstelling van bedrijven aan waterrisico's en hoe dergelijke risico's de waarde van hun beleggingen kunnen beïnvloeden.
 • Bedrijven moeten waterrisico's beoordelen en passende strategieën ontwikkelen om ze aan te pakken, inclusief toezicht op het hoogste bestuursniveau.

Het beoordelen van waterrisico's vereist een analyse van de watervoetafdruk van bedrijven en inzicht in de impact van bedrijven op het milieu en de afhankelijkheid van water. Het gebrek aan relevante gegevens maakt dit tot een complexe exercitie. Hoewel de EU-regelgeving grote beursgenoteerde bedrijven nu verplicht te rapporteren over een reeks ESG-gegevens, waaronder watergebruik en biodiversiteitsverlies, is er nog veel ruimte voor verbetering. Bovendien moeten waterverbruik en -risico's niet op bedrijfsniveau worden geanalyseerd, maar individueel voor elke operationele locatie, met het oog op lokale geografische gegevens, waaronder "hotspots" (locaties met een hoog waterrisico).

Een oplossing voor beleggers is om hun eigen waterraamwerk te ontwikkelen of om samen te werken met vermogensbeheerders die dergelijke methodologieën en tools hebben ontwikkeld. Alleen dergelijke vermogensbeheerders  zijn in staat om vast te stellen welke activa risico lopen en in welke mate, waardoor een gedetailleerd inzicht wordt verkregen in de blootstelling van een bedrijf aan waterrisico's en de beheerstrategieën.

 

Voorbeeld van de analyse van het waterstressniveau van de bedrijfslocaties van een bedrijf

De reis naar waterbewuste bedrijfsmodellen en investeringsstrategieën is geen lange, rustige rivier en de tijd dringt. Maar juist uit complexiteit ontstaan zakelijke kansen en investeringsmogelijkheden. Laten we nu bouwen aan onze waterbestendigheid!

 

 

[1] Bron: Carbon Disclosure Project
[2] Bron:  CDP - https://www.cdp.net/en/research/global-reports/high-and-dry-how-water-issues-are-stranding-assets
[3] Bron: Internationaal Energieagentschap
[4] Bron: Frans ministerie van Milieutransitie (2022)

 • Astrid Pierard
  Astrid Pierard
  ESG Analyst
 • Alix Chosson
  Lead ESG Analyst – Environmental Research & Investments

Laatste analyses

 • Astrid Pierard, Alix Chosson, ESG, SRI, Water

  De stroom van waterrisico's beheersen... Een gids voor beleggers

  Nu extreme regenval en droogte steeds vaker voorkomen, wordt volgens de Verenigde Naties ongeveer de helft van de wereldbevolking geconfronteerd met ernstige waterschaarste gedurende ten minste een deel van het jaar.
 • Bastien Dublanc, Jessica Carlier, Astrid Pierard, Water, ESG, SRI

  Voor altijd chemicaliën... voor altijd vervuiling?

  Het publiek is zich meer bewust geworden van de risico's van PFAS voor de gezondheid en het milieu. Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende regelgevings- en marktrisico's. Investeerders moeten echter ook openstaan voor de potentiële kansen die de PFAS-markt biedt.
 • Bastien Dublanc, David Czupryna, Water, ESG, SRI, Artikel

  Van overvloed naar schaarste: hoe navigeren we door de dreigende watercrisis?

  Nu zoet water steeds schaarser wordt en er steeds dringender actie moet worden ondernomen, zijn innovatie en verantwoorde praktijken de sleutel tot het aangaan van deze groeiende uitdaging en het ontsluiten van kansen in een wereld met watertekorten.