Voor altijd chemicaliën... voor altijd vervuiling?

Het publiek is zich meer bewust geworden van de risico's van PFAS voor de gezondheid en het milieu. Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende regelgevings- en marktrisico's. Investeerders moeten echter ook openstaan voor de potentiële kansen die de PFAS-markt biedt. 

 

PFAS, of Per- en Polyfluoralkyl Stoffen, algemeen bekend als "voor altijd chemische stoffen", worden al sinds de jaren 1940 op grote schaal gebruikt vanwege hun unieke eigenschappen zoals weerstand tegen water en olie. Deze chemicaliën zijn te vinden in alledaagse producten zoals anti-aanbak kookgerei, waterbestendige kleding, cosmetica en nog veel meer. Hun persistentie in het milieu en resistentie tegen degradatie hebben geleid tot wijdverspreide milieu- en gezondheidsproblemen. Ze zijn mogelijk aanwezig in het bloed van 95-100% van de Amerikaanse bevolking[1]! De meeste PFAS worden beschouwd als matig tot zeer giftigvoor mensen[2] en in verband gebracht met schildklieraandoeningen, vruchtbaarheidsproblemen en verschillende vormen van kanker. In het milieu hopen PFAS zich op in ecosystemen en waterbronnen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast en er risico's ontstaan voor in het wild levende dieren. Grote chemische bedrijven zijn aangeklaagd voor vervuiling van watersystemen.

Een gefragmenteerd regelgevend landschap met Europa in de voorhoede 

Regelgevers, vooral in Europa, hebben de risico's van PFAS onderkend en strenge regels en beperkingen op het gebruik ervan uitgevaardigd. Het Verdrag van Stockholm, aangenomen in 2009, wijst drie subgroepen van PFAS aan als industriële persistente organische verontreinigende stoffen en verbiedt het gebruik ervan in de EU. Voor sommige andere PFAS, aangeduid als zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern - SVHC), is het gebruik beperkt en gelden transparantie-eisen. In april publiceerde Frankrijk een wetsvoorstel om de productie, import en verkoop van producten die PFAS bevatten te verbieden.

In de VS is de reactie op de regelgeving gefragmenteerder, waarbij sommige staten zoals Californië of Colorado het voortouw nemen bij het opleggen van beperkingen. Het Environmental Protection Agency (EPA) heeft onlangs nationale drinkwaterlimieten voor PFAS voorgesteld, een belangrijke stap in de richting van federale regelgeving.

Landen als Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada overwegen ook regelgeving voor PFAS. Ondanks de verschillende beperkingen wereldwijd, wijst de algemene trend in de richting van strengere regelgeving.

 

Voor bedrijven nemen de risico's toe

De economische gevolgen voor bedrijven die te maken hebben met PFAS zijn aanzienlijk. Bedrijven hebben te maken met toenemende risico's op het gebied van regelgeving en de markt, waaronder milieuverplichtingen en kostbare rechtszaken. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten naarmate het bewustzijn en de regelgeving toenemen. Sectoren zoals halfgeleiders, elektronische componenten, industrie, afvalbeheer, vervoer van PFAS-houdende producten en detailhandelaren die kleding verkopen die PFAS bevat, kunnen te maken krijgen met meer rechtszaken en veranderende koopgewoonten van consumenten.

 

Kansen voor investeerders

Ondanks deze uitdagingen, zijn er aanzienlijke kansen in de PFAS-markt, met name in de ontwikkeling van minder schadelijke alternatieven en saneringstechnologieën. De wereldwijde markt voor de aanpak van PFAS verontreiniging wordt geschat op meer dan 250 miljard dollar[3]. Afvalwaterzuivering vormt de grootste subsector, gevolgd door industriële sanering. Innovaties in waterzuiveringstechnologieën, zoals Granular Activated Carbon en Anion Exchange, maken een vermindering van PFAS-niveaus in watervoorraden mogelijk. Behandelingsoplossingen op basis van UV-stralen zijn academisch bewezen maar nog in ontwikkeling. Met strengere regels voor de concentratie van PFAS zullen waterbedrijven grote investeringen moeten doen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Bedrijven die zich bezighouden met advies/engineering zullen ook profiteren van de toegenomen kapitaaluitgaven voor de sanering van PFAS.

Inzicht in risico's is essentieel om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. De verschuiving naar PFAS-vrije producten biedt zowel uitdagingen als kansen. Naarmate het publieke bewustzijn toeneemt en de regelgeving strenger wordt, zullen bedrijven die PFAS-problemen proactief aanpakken waarschijnlijk profiteren van een concurrentievoordeel. Op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen is de sleutel tot het beheersen van de risico's en het profiteren van de potentiële groeigebieden in de PFAS-markt.

 

[1] Bron: Amerikaanse centra voor ziektebestrijding (CDC)
[2] Het Amerikaanse Environmental Protection Agency beschouwt PFAS als een "urgent probleem voor de volksgezondheid en het milieu". https://www.epa.gov/pfas/our-current-understanding-human-health-and-environmental-risks-pfas
[3] Bron: AECOM, Wat is de adresseerbare PFAS-markt, 2023

 

 

 

 

Laatste analyses

 • Astrid Pierard, Alix Chosson, ESG, SRI, Water

  De stroom van waterrisico's beheersen... Een gids voor beleggers

  Nu extreme regenval en droogte steeds vaker voorkomen, wordt volgens de Verenigde Naties ongeveer de helft van de wereldbevolking geconfronteerd met ernstige waterschaarste gedurende ten minste een deel van het jaar.
 • Bastien Dublanc, Jessica Carlier, Astrid Pierard, Water, ESG, SRI

  Voor altijd chemicaliën... voor altijd vervuiling?

  Het publiek is zich meer bewust geworden van de risico's van PFAS voor de gezondheid en het milieu. Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende regelgevings- en marktrisico's. Investeerders moeten echter ook openstaan voor de potentiële kansen die de PFAS-markt biedt.
 • Bastien Dublanc, David Czupryna, Water, ESG, SRI, Artikel

  Van overvloed naar schaarste: hoe navigeren we door de dreigende watercrisis?

  Nu zoet water steeds schaarser wordt en er steeds dringender actie moet worden ondernomen, zijn innovatie en verantwoorde praktijken de sleutel tot het aangaan van deze groeiende uitdaging en het ontsluiten van kansen in een wereld met watertekorten.