CONTACT

Candriam

Contact us

Candriam - Nederlands bijkantoor richt zich sinds 2004 op de Nederlandse markt op eindbeleggers (pensioenfondsen, verzekeraars,...) en distributeurs.

We hebben momenteel drie relatiebeheerders.

Op basis van haar lange ervaring in wereldwijde aandelen- en vastrentende beleggingen en dynamische assetallocatie biedt Candriam Investors Group klanten een breed scala aan alfagenererende producten en aangepaste beleggingsoplossingen.

Als pionier op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen en als autoriteit op het gebied van beleggen in opkomende markten, biedt Candriam Investors Group zijn cliënten innovatie en echte diversificatie.

Candriam Investors Group is ook Europees leider in gereglementeerde alternatieve beleggingen, met een brede waaier aan enkelvoudige strategieën en multimanagement (inclusief hedgefondsen).

CANDRIAM biedt institutionele beleggers ook LDI-strategieën die op twee pijlers zijn gebaseerd:

  • Risicovermindering / liability-matching: Vermindering van het relatieve risico van de activaportefeuille ten opzichte van de verplichtingen (voornamelijk afdekking van rente- / duration- en inflatierisico);
  • Rendement nastreven / surplus genereren: Een rendement genereren dat verder gaat dan het eenvoudigweg afstemmen op de verplichtingen om de dekkingsgraad op lange termijn te verbeteren en een overschot te creëren om onverwachte veranderingen in de verplichtingen op te vangen.

Onze kantoren

3 Gustav Mahlerplein, 26th floor
Amsterdam PO box 75926 1082 MS NEDERLAND

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox