Elke marktbeweging is een kans

Wij combineren een strikte kwantitatieve visie met een grondige convictiebenadering. Dankzij deze tweeledige aanpak kunnen we inzien dat een opportuniteit binnen een bepaalde context heel anders ervaren kan worden wanneer het tij keert. En te bedenken dat alle marktfasen - zelfs de moeilijkste - kansen bieden.

Wij hebben de ervaring en het track record om te weten hoe onze strategieën zich gedragen en om de beste kansen te identificeren. Dankzij deze kennis kunnen we streven naar consistente prestaties op lange termijn, binnen een kader van strikt risicobeheer, ongeacht de marktomstandigheden

;
Emmanuel Terraz
Global Head of Absolute Return & Quantitative Equity / Head of Equity Market Neutral
'We zijn zowel kwantitatief als fundamenteel ingesteld en bekijken elke positie in detail om kansen op te sporen en risico's te minimaliseren

InefficienceMarches.svg

 

Profiteren van marktinefficiënties

Ons beleggingsproces is gebaseerd op transacties die zijn opgebouwd via short- en longposities die zijn afgedekt tegen de belangrijkste risico's die het team heeft vastgesteld. Het is dus de bedoeling dat elke transactie weinig gevoelig is voor de marktbewegingen. Rendementen worden gegenereerd door de expertise van het beheerteam, dat inspeelt op waargenomen inefficiënties.

SourcePerfMultiples.svg

Zorgen voor meerdere rendementsbronnen

Onze Absolute Return-strategieën combineren verschillende prestatie-aanjagers om een optimale stabiliteit van de portefeuille te bereiken: index- of aandelenarbitrage, trendvolgend, tegendraads beheer, diversificatie van activiteiten, geografische zones, beleggingshorizonten en activaklassen...

ProfondeurGamme.svg

Een wereld van kansen blootleggen

Wij lanceerden onze eerste Absolute Return-strategie in 2003. Sindsdien hebben wij zorgvuldig een breed gamma beproefde strategieën ontwikkeld waarmee onze cliënten hun portefeuilles kunnen aanpassen aan uiteenlopende marktomgevingen, afhankelijk van hun risicoprofiel.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

11

miljard euro AuM

+18

jaar trackrecord

8

aanvullende strategieën

3

prestatieaanjagers: aandelen, obligaties, multi-assets

Streven naar rendement in elke marktomgeving

De lage correlatie van absolute returnstrategieën met de meeste traditionele activaklassen, vooral tijdens correctiefasen, tempert de schommelingen van een portefeuille en verlaagt het totale risico ervan. Door deze strategieën op te nemen in een portefeuille wordt hij beter gediversifieerd, en kan men zo het risico/rendementsprofiel ervan verbeteren.

SourcePerfMultiples.svg

Minder afhankelijk zijn van marktontwikkelingen

Wij beleggen ofwel in één activaklasse, zoals aandelen of obligaties, ofwel in meerdere activaklassen. Wij zorgen ervoor dat onze portefeuilles gediversifieerd zijn over geografische regio's, sectoren en marktkapitalisaties. Dankzij de combinatie van fundamentele en kwantitatieve analyse, de expertise en de onafhankelijkheid van ons team kunnen we het beheer van het toegewezen risicobudget optimaliseren en onze portefeuilles in hoge mate decorreleren.

IndependanceVSmarches.svg

Meervoudige veerkrachtige strategieën

Wij hebben een breed scala aan absolute return ststrategieën ontwikkeld: Long/Short-strategieën, via aandelen- of obligatiebeleggingen (krediet of high yield), M&A-arbitragestrategieën, Market Neutral-strategieën, alternatieve dakfondsen, gediversifieerde multi-assetstrategieën, systematische of trendvolgende strategieën (CTA)... Elk van deze strategieën wil consistente prestaties genereren door de verschillende marktcycli heen en het verlies beperken in perioden van sterke turbulentie.

Fondsen

Wilt u meer weten over deze fondsen?

Meer weten

 • Al onze publicaties
 • Ontmoet onze experten
 • Candriam in de pers

Belangrijkste risico’s bij absoluut rendement strategieën

 • Risico van kapitaalverlies
 • Aandelenrisico
 • Renterisico
 • Grondstoffenrisico
 • Kredietrisico
 • Risico van High Yield

 

 

 • Valutarisico
 • Liquiditeitsrisico
 • Concentratierisico
 • Derivatenrisico
 • Tegenpartijrisico
 • Modelrisico
 • Arbitragerisico
 • Volatiliteitsrisico
 • Risico opkomende markten
 • Hefboomrisico

Laatste analyses

 • Absolute Return, Activa-allocatie, Johann Mauchand, Research Paper, Steeve Brument

  Lachen! CTA convexiteit gaat niet verloren...

  De convexiteit, of "glimlach", van CTA-fondsen evolueert in de tijd, maar sommige glimlachen zijn breder dan andere
 • Absolute Return, Monthly Coffee Break

  Race naar de bodem

  September was nog steeds een zeer moeilijke maand voor beleggers. De markt is nog steeds zeer onzeker, en het is niet duidelijk hoe het nu verder moet.
 • Absolute Return, Monthly Coffee Break

  Niemand wil tegen de Fed vechten

  Na een periode van twee maanden waarin de risicobereidheid toenam, keerde de markt medio augustus onder invloed van de resultaten van de bijeenkomst in Jackson Hole naar beneden. De ferme toon van Jerome Powell had uiteraard een sterke impact op de markten, maar het was niet de enige sterke drijfveer. De verslechtering van de energievoorziening in Europa, nu de winter snel nadert, is een reden tot bezorgdheid voor de industriële productie, maar ook voor de consument, die met een recordrekening voor energie zal worden geconfronteerd.
 • Absolute Return, Monthly Coffee Break

  Het jaar van de beer

  Terwijl de beleggersgemeenschap zich langzaam opmaakte voor een welverdiende zomervakantie, deed een hoger dan verwachte Amerikaanse CPI-uitslag de recessievrees opnieuw oplaaien. De galopperende inflatie zet de centrale bankiers ertoe aan de kapitaalkosten te blijven verhogen, wat de Fed tijdens haar vergadering van juni heeft gedaan.
 • Absolute Return, Monthly Coffee Break

  Een lijn in het zand trekken

  De markten blijven nerveus omdat beleggers menen dat de Fed achterblijft bij het aanpakken van de inflatie. De stijgende prijzen tasten het consumentenvertrouwen en het spaargeld aan, waardoor de groeiverwachtingen afnemen.
 • Monthly Coffee Break, Absolute Return

  Zet u schrap

  Er zijn momenteel zoveel tegenwind voor de economie dat het moeilijk is om in een korte paragraaf dé drijvende kracht te bepalen die de grootste invloed heeft op de verslechtering van de economische fundamenten.
 • Absolute Return, Monthly Coffee Break

  Een veranderend volatiliteitsregime

  De wereldwijde economische vooruitzichten zijn gehuld in mist, en het begin van het jaar heeft de zaken nog complexer gemaakt.
 • Monthly Coffee Break, Absolute Return

  Het wereldevenwicht wordt op de proef gesteld

  Er zweeft momenteel heel wat stof door de lucht. Beleggers, die in januari door de Fed in snelheid werden gepakt, kijken nu toe hoe zich in Oekraïne een tragedie ontvouwt die ingrijpende gevolgen zal hebben voor het politieke en economische evenwicht in de wereld.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox