De Sustainable Finance Disclosure Regulation (of SFDR) is een van de resultaten van het in 2018 gelanceerde EU-actieplan om meer kapitaal te laten vloeien naar duurzamere activiteiten. De SFDR vereist dat financiële marktdeelnemers en financiële adviseursaan eindbeleggersinformatie verstrekken over de integratie van duurzaamheidsrisico's, het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten, duurzame beleggingsdoelstellingen of het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken in hunbesluitvorming overbeleggingenen in adviesprocessen.

De SFDR bevat de regels die de aard en de vorm bepalen van de duurzaamheidsinformatie die met betrekking tot een bepaald financieel product openbaar moet worden gemaakt.

De SFDR definieert niet wat een duurzaam financieel product is. De verordening moet ervoor zorgen dat elk product dat als "duurzaam" wordt gecommercialiseerd, specifieke informatie verschaft over de milieu-, sociale en governanceaspecten ervan.

De SFDR creëert twee categorieën duurzame financiële producten, omschreven in de artikelen 8 en 9 van de verordening, met specifieke informatie die daarop van toepassing is.

Duurzaamheid staat centraal in de beleggingsaanpak van Candriam. Een aantal door Candriam beheerde financiële producten is aangemerkt als artikel 8- of artikel 9-producten. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de verordening en de manier waarop deze door Candriam is uitgevoerd.

 

Sustainability-related disclosures

Openbaarmaking SFDR. Hoog niveau

Verklaring op hoog niveau van de SFDR-verordening die in maart 2021 van kracht wordt, inclusief de classificatie van financiële producten naargelang zij een duurzame beleggingsdoelstelling hebben of milieu- of sociale kenmerken bevorderen.

Verklaring over de belangrijkste negatieve gevolgen van investeringsbeslissingen voor duurzaamheidsfactoren

ngrijkste negatieve effecten en de genomen of geplande maatregelen. Dit verslag bestrijkt de periode van 1 januari tot 31 december van het voorgaande jaar.

Duurzaamheidsinformatie - Document Artikel 9

De informatie in deze mededeling is van toepassing op de artikel 9-producten van Candriam in het algemeen. Hoewel de artikel 9-producten van Candriam de in dit document gepresenteerde gemeenschappelijke kenmerken hebben, kunnen deze producten verschillende beleggingsstrategieën en verschillende milieu- of sociale doelstellingen hebben. Bijgevolg kunnen de artikel 9-producten van Candriam, naast de in dit document vermelde elementen, onderworpen zijn aan specifieke kenmerken, methodologieën en indicatoren die van product tot product kunnen verschillen.

Duurzaamheidsinformatie - Document Artikel 8

De informatie in deze mededeling is van toepassing op de artikel 8-producten van Candriam in het algemeen. Hoewel de artikel 8-producten van Candriam de in dit document gepresenteerde gemeenschappelijke kenmerken hebben, kunnen deze producten verschillende beleggingsstrategieën en verschillende milieu- of sociale doelstellingen hebben. Bijgevolg kunnen de artikel 8-producten van Candriam, naast de in dit document vermelde elementen, onderworpen zijn aan specifieke kenmerken, methodologieën en indicatoren die van product tot product kunnen verschillen.

Duurzaamheidsinformatie - Discretionary Portfolio Mandates and Dedicated funds

De informatie in deze mededeling is van toepassing op de artikel 8-producten van Candriam in het algemeen. Hoewel de artikel 8-producten van Candriam de in dit document gepresenteerde gemeenschappelijke kenmerken delen, kunnen deze producten verschillende beleggingsstrategieën en een verschillende milieu- of sociale focus hebben. Bijgevolg kunnen de artikel 8-producten van Candriam, naast de in dit document vermelde elementen, onderworpen zijn aan specifieke kenmerken, methodologieën en indicatoren die van product tot product kunnen verschillen. Voor meer details over de kenmerken kunt u de tabel aan het eind van het document raadplegen

Voor bepaalde beleggingsfondsen waarvoor Candriam het financiële beheer en de marketing aan een derde heeft gedelegeerd, is de relevante vereiste KRW-informatie beschikbaar op de website van Candriam, en zo niet, op de website van die derde.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox