Nieuwe praktijken aanmoedigen

Onze voortdurende investeringen in ESG-onderzoek, ons team van ervaren analisten en onze ervaring maken ons de bevoorrechte partner om onze cliënten te helpen hun ESG-engagementen na te komen.

;
Wim Van Hyfte
Global Head of ESG Investments and Research
'Vandaag is het onze taak onze cliënten te ondersteunen met stemmen, engagement, gegevens en reporting. En dat op alle aspecten van ESG waarmee zij te maken krijgen, waar wij echte expertise hebben en waar wij hen kunnen helpen.

SaisirOpportunites.svg

Meer kansen creëren

Onze onafhankelijk ESG-research werkt nauw samen met de beheerteams en creëert toegevoegde waarde en innovatie. Ze zorgt ervoor dat onze cliënten rekening kunnen houden met meer kansen en de risico's op lange termijn beter kunnen inschatten.

Innover.svg

Innoveren

Wij blijven onze expertise verfijnen en onze processen en kennis verrijken om onze cliënten beleggingsoplossingen te bieden die een reële, inclusieve en duurzame impact hebben die iedereen ten goede komt.

SourcePerfMultiples.svg

Delen

Candriam schenkt een deel van haar inkomsten aan de financiering van maatschappelijke projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, milieu en sociale integratie. Wij delen onze ESG-expertise via de Candriam Academy, 's werelds eerste vrij toegankelijke online opleidingsplatform over duurzaam beleggen.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

€109

miljard AuM

2006

oprichtend ondertekenaar PRI

1996

Eerste SRI-strategie

26

ESG-experts

Een unieke benadering van verantwoord beleggen

Uniek omdat het gebaseerd is op onze eigen research, die al meer dan twintig jaar groeit, en op de bewezen expertise van ons team van ESG-analisten, een van de grootste in Europa, dat centraal staat in al onze strategieën.

Uniek omdat wij ervan uitgaan dat elk bedrijf op twee manieren bijdraagt tot duurzaamheid: door zijn activiteiten en door de manier waarop het wordt geleid. Deze dubbele dimensie vindt u terug in al onze duurzaamheidsfondsen via onze analyse en de ESG-rating die we opstellen voor alle bedrijven waarin we beleggen.

Capture d’écran 2022-04-04 à 11.35.15.png

Uitsluitingen

In al onze fondsen hebben we ervoor gekozen activiteiten uit te sluiten zoals tabak, thermische kolen, controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens, waaronder witte fosfor).

Discipline.svg

Onze verantwoordelijkheid nemen

Wij geloven dat engagement met emittenten en een actief stembeleid essentiële componenten zijn van waardecreatie op lange termijn. Elk jaar wonen we 1.200 algemene vergaderingen bij en stemmen we over bijna 16.000 resoluties. Wij leiden of nemen ook deel aan ongeveer 50 samenwerkingsinitiatieven om de duurzaamheidsstrategie van bedrijven positief te beïnvloeden

Construction.svg

Handelen

We nemen op twee vlakken onze verantwoordelijkheid: door rechtstreeks te beleggen in ondernemingen die oplossingen bieden voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd; door via het Candriam Institute for Sustainable Development projecten te steunen die werken aan een duurzamere samenleving op het gebied van gezondheid, onderwijs en ESG-onderzoek, sociale inclusie en welzijn, of het milieu (circulaire economie, klimaatverandering en billijke transitie).

Nadruk op dialoog als sleutel tot succes

Wij staan voortdurend in dialoog met de ondernemingen waarin wij beleggen en koppelen ons ESG-onderzoek aan een engagementbeleid dat sterk de nadruk legt op eerlijke arbeidsomstandigheden, energietransitie en bedrijfsethiek.

Onze betrokkenheid als aandeelhouder & Onze stemmen in detail

We doen zelf wat we vragen van anderen

 • We doen zelf wat we vragen van anderen
 • De voorwaarden creëren voor een verrijkende carrière voor onze teams op lange termijn
 • Verantwoordelijk handelen tegenover elke werknemer
 • Strikte governance- en complianceprocedures toepassen
 • Een jaarlijks CSR-verslag publiceren waarin onze maatregelen als verantwoordelijke onderneming worden beschreven
 • Een ambitieus klimaatbeleid voeren, in overeenstemming met de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord.
FONDSEN

Wilt u meer weten over deze fondsen?

ESG maakt deel uit van elke beleggingsbeslissing

Niets aan het toeval overlaten

Ons uitsluitingsbeleid wordt toegepast op al onze beleggingen. Wij verfijnen voortdurend onze niet-financiële criteria om groeibronnen en langetermijnrisico's nauwkeurig te kunnen beoordelen en na te gaan hoe zij bijdragen of afbreuk doen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

1. Uitsluiting

Wij sluiten bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële activiteiten (bijv. alcohol, gokken, tabak...) en zorgen ervoor dat onze selectie van bedrijven in overeenstemming is met de belangrijkste internationale verdragen.

Candriam Exclusion Policy

2. ESG-research

Het team heeft een eigen ESG-analysemethode ontwikkeld die wordt toegepast op drie soorten emittenten: ondernemingen, overheden en supranationale instellingen. De ESG-analisten van bedrijven zijn gespecialiseerd per ESG-thema om expertiseclusters te creëren. Zo worden de strategieën steeds verbeterd en krijgen de beleggingsteams meer inzicht in de specifieke risico's en kansen die aan elk E, S en G thema verbonden zijn.

SRI Publicaties

3. ESG-rating

Het ESG Universum bestaat uit de bedrijven met de beste ESG-ratings, die het resultaat zijn van de analyse van de activiteiten van de onderneming en haar stakeholders, en die ook de normatieve analyse en de controle van de blootstelling aan controversiële activiteiten hebben doorstaan.

4. Waardering

Wanneer ze aanbevelingen doen, kijken onze analisten diepgaand naar het bedrijfs- en financiële profiel door ESG-criteria mee te nemen bij het evalueren van bedrijven, met behulp van een uitgebreid kader.

5. Langetermijnbelegger

Wij zijn een actieve belegger die transparantie bevordert, duurzame praktijken stimuleert en beleggingsbeslissingen ondersteunt. Wij hebben regelmatig contact met ondernemingen via een rechtstreekse dialoog en nemen deel aan of nemen het initiatief tot samenwerkingsinitiatieven terwijl wij ons stemrecht uitoefenen.

Onze betrokkenheid als aandeelhouder & Onze stemmen in detail

Meer weten

 • Al onze publicaties
 • Ontmoet onze experten
 • Candriam in de pers

Laatste analyses

 • Fabrice Sauzeau, ESG

  Nieuwe pensioenregels: welke gesprekken zijn er gaande?

  25 mei 2023 was de sluitingsdatum voor reacties op EIOPA's raadpleging over de herziening van de IORP II-richtlijn. over de herziening van de IORP II-richtlijn, die de activiteiten van Europese pensioenfondsen reguleert.
 • Sophie Deleuze, Corporate, ESG, Artikel

  Engagement verslag 2022: En nu?

  Bij Candriam zijn we zowel actiever als veeleisender in onze engagementactiviteiten, een houding die gedeeld wordt door verschillende andere investeerders, meestal Europese.
 • Artikel, Research Paper, ESG, Marouane Bouchriha

  Groene innovaties: Biobrandstoffen

  De Russische invasie in Oekraïne heeft ons weer eens wakker geschud over onze behoefte aan energieonafhankelijkheid. De afhankelijkheid van Europa van Russisch gas was duidelijk, maar Rusland is ook een van de grootste olieproducenten en exporteert de helft van zijn productie naar Europa vóór februari 2022.
 • Artikel, Research Paper, ESG, Cemre Aksu, Lucia Meloni

  De staat van betaling: ESG-kenmerken in de beloning van bestuurders

  Beursgenoteerde ondernemingen zijn begonnen met het integreren van ESG-prestaties maatstaven in het beloningspakket van hun managers als onderdeel van inspanningen om meer transparantie over hun verantwoordingsplicht tegenover de aandeelhouders.
 • Alix Chosson, Marie Niemczyk, Climate Action, ESG

  Op de groene klinkerweg naar netto nul: Onze klimaatstrategie

  Ons klimaat verandert steeds sneller en brengt onze wereld elk jaar een stap dichter bij rampzalige sociale en economische gevolgen. We bereiken het omslagpunt op elke planetaire grens. Dat betekent dat we in het huidige tempo in dit decennium een point of no return bereiken, waardoor de toekomst van zowel onze planeet als de mensheid wordt bereigd.
 • ESG, Lucia Meloni

  De visie van Candriam op ESG in de banksector

  Terwijl het drama van maart zich ontvouwt, kan het ons helpen om de lange weg die de banken hebben afgelegd en de weg die voor ons ligt in gedachten te houden. Die wegen zijn heel verschillend aan weerszijden van de Atlantische Oceaan.
 • ESG, Marie Niemczyk, Alix Chosson, Artikel

  Is biodiversiteit een beleggingsuitdaging?

  Beleggers die in hun portefeuilles geen rekening houden met biodiversiteit vergroten het wereldwijde probleem nog meer, waardoor het groeipotentieel afneemt en het risico voor hun eigen beleggingen toeneemt. Deze twee nauw met elkaar verbonden systemen achtervolgen elkaar in een neerwaartse spiraal.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox