Nieuwe praktijken aanmoedigen

Onze voortdurende investeringen in ESG-onderzoek, ons team van ervaren analisten en onze ervaring maken ons de bevoorrechte partner om onze cliënten te helpen hun ESG-engagementen na te komen.

;
Wim Van Hyfte
Global Head of ESG Investments and Research
'Vandaag is het onze taak onze cliënten te ondersteunen met stemmen, engagement, gegevens en reporting. En dat op alle aspecten van ESG waarmee zij te maken krijgen, waar wij echte expertise hebben en waar wij hen kunnen helpen.

SaisirOpportunites.svg

Meer kansen creëren

Onze onafhankelijk ESG-research werkt nauw samen met de beheerteams en creëert toegevoegde waarde en innovatie. Ze zorgt ervoor dat onze cliënten rekening kunnen houden met meer kansen en de risico's op lange termijn beter kunnen inschatten.

Innover.svg

Innoveren

Wij blijven onze expertise verfijnen en onze processen en kennis verrijken om onze cliënten beleggingsoplossingen te bieden die een reële, inclusieve en duurzame impact hebben die iedereen ten goede komt.

SourcePerfMultiples.svg

Delen

Candriam schenkt een deel van haar inkomsten aan de financiering van maatschappelijke projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, milieu en sociale integratie. Wij delen onze ESG-expertise via de Candriam Academy, 's werelds eerste vrij toegankelijke online opleidingsplatform over duurzaam beleggen.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

€101

miljard AuM

2006

oprichtend ondertekenaar PRI

1996

Eerste SRI-strategie

23

ESG-experts

Een unieke benadering van verantwoord beleggen

Uniek omdat het gebaseerd is op onze eigen research, die al meer dan twintig jaar groeit, en op de bewezen expertise van ons team van ESG-analisten, een van de grootste in Europa, dat centraal staat in al onze strategieën.

Uniek omdat wij ervan uitgaan dat elk bedrijf op twee manieren bijdraagt tot duurzaamheid: door zijn activiteiten en door de manier waarop het wordt geleid. Deze dubbele dimensie vindt u terug in al onze duurzaamheidsfondsen via onze analyse en de ESG-rating die we opstellen voor alle bedrijven waarin we beleggen.

Capture d’écran 2022-04-04 à 11.35.15.png

Uitsluitingen

In al onze fondsen hebben we ervoor gekozen activiteiten uit te sluiten zoals tabak, thermische kolen, controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens, waaronder witte fosfor).

Discipline.svg

Onze verantwoordelijkheid nemen

Wij geloven dat engagement met emittenten en een actief stembeleid essentiële componenten zijn van waardecreatie op lange termijn. Elk jaar wonen we 1.200 algemene vergaderingen bij en stemmen we over bijna 16.000 resoluties. Wij leiden of nemen ook deel aan ongeveer 50 samenwerkingsinitiatieven om de duurzaamheidsstrategie van bedrijven positief te beïnvloeden

Construction.svg

Handelen

We nemen op twee vlakken onze verantwoordelijkheid: door rechtstreeks te beleggen in ondernemingen die oplossingen bieden voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd; door via het Candriam Institute for Sustainable Development projecten te steunen die werken aan een duurzamere samenleving op het gebied van gezondheid, onderwijs en ESG-onderzoek, sociale inclusie en welzijn, of het milieu (circulaire economie, klimaatverandering en billijke transitie).

Nadruk op dialoog als sleutel tot succes

Wij staan voortdurend in dialoog met de ondernemingen waarin wij beleggen en koppelen ons ESG-onderzoek aan een engagementbeleid dat sterk de nadruk legt op eerlijke arbeidsomstandigheden, energietransitie en bedrijfsethiek.

We doen zelf wat we vragen van anderen

 • We doen zelf wat we vragen van anderen
 • De voorwaarden creëren voor een verrijkende carrière voor onze teams op lange termijn
 • Verantwoordelijk handelen tegenover elke werknemer
 • Strikte governance- en complianceprocedures toepassen
 • Een jaarlijks CSR-verslag publiceren waarin onze maatregelen als verantwoordelijke onderneming worden beschreven
 • Een ambitieus klimaatbeleid voeren, in overeenstemming met de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord.
FONDSEN

Wilt u meer weten over deze fondsen?

ESG maakt deel uit van elke beleggingsbeslissing

Niets aan het toeval overlaten

Ons uitsluitingsbeleid wordt toegepast op al onze beleggingen. Wij verfijnen voortdurend onze niet-financiële criteria om groeibronnen en langetermijnrisico's nauwkeurig te kunnen beoordelen en na te gaan hoe zij bijdragen of afbreuk doen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

1. Uitsluiting

Wij sluiten bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële activiteiten (bijv. alcohol, gokken, tabak...) en zorgen ervoor dat onze selectie van bedrijven in overeenstemming is met de belangrijkste internationale verdragen.

2. ESG-research

Het team heeft een eigen ESG-analysemethode ontwikkeld die wordt toegepast op drie soorten emittenten: ondernemingen, overheden en supranationale instellingen. De ESG-analisten van bedrijven zijn gespecialiseerd per ESG-thema om expertiseclusters te creëren. Zo worden de strategieën steeds verbeterd en krijgen de beleggingsteams meer inzicht in de specifieke risico's en kansen die aan elk E, S en G thema verbonden zijn.

3. ESG-rating

Het ESG Universum bestaat uit de bedrijven met de beste ESG-ratings, die het resultaat zijn van de analyse van de activiteiten van de onderneming en haar stakeholders, en die ook de normatieve analyse en de controle van de blootstelling aan controversiële activiteiten hebben doorstaan.

4. Waardering

Wanneer ze aanbevelingen doen, kijken onze analisten diepgaand naar het bedrijfs- en financiële profiel door ESG-criteria mee te nemen bij het evalueren van bedrijven, met behulp van een uitgebreid kader.

5. Langetermijnbelegger

Wij zijn een actieve belegger die transparantie bevordert, duurzame praktijken stimuleert en beleggingsbeslissingen ondersteunt. Wij hebben regelmatig contact met ondernemingen via een rechtstreekse dialoog en nemen deel aan of nemen het initiatief tot samenwerkingsinitiatieven terwijl wij ons stemrecht uitoefenen.

Meer weten

 • Al onze publicaties
 • Ontmoet onze experten
 • Candriam in de pers

Laatste analyses

 • ESG, Kroum Sourov, Sovereign Sustainability, Research Paper, Wim Van Hyfte

  Duurzaamheid in het tijdperk van de grijze zwaan

  Een grijze zwaan is een gebeurtenis die mogelijk en bekend is, potentieel uiterst belangrijk is, maar waarvan het niet erg waarschijnlijk wordt geacht dat ze zich zal voordoen.
 • Circular Economy, David Czupryna, ESG, SRI, Research Paper

  Investing in the Circular Economy. We are all plastic now.

  Perhaps like us, you are a bit frightened about all the news stories and the statistics – the plastic ‘eighth continent’ in the Pacific Ocean, using our natural resources more rapidly than they can be replaced.
 • ESG, SRI

  De volgende halte: Biodiversiteit

  De biodiversiteit van onze planeet - de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten - stort in. Aangezien ongeveer de helft van het wereldwijde bbp sterk afhankelijk is van de natuur, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
 • ESG, Research Paper, SRI, Vincent Compiègne

  Capital Goods companies: enablers of a low-carbon economy

  Dull, boring, capital goods? Not at all! These companies are the next new thing in our Climate fight. As developers and providers of a wide range of components and automation products, capital goods companies develop the often un-seen products to reduce energy use and other sources of Greenhouse Gas emissions (GHGs).
 • Climate Action, Aandelen, ESG, SRI, Paulo Salazar, Galina Besedina, David Czupryna

  ESG in groeilandaandelen: Alles aan elkaar breien

  5 jaar ervaring in ESG, 25 jaar ervaring in groeilandaandelen, meer dan 15 jaar om het allemaal samen te brengen. Verdubbeling van de aanjagers van rendement: Historisch gezien zijn de opkomende markten de motor van de wereldwijde groei. De tijden veranderen - deglobalisering is de nieuwe trend - maar de opkomende markten zijn nog steeds goed voor meer dan de helft van onze wereldwijde economische groei.
 • ESG, SRI

  Beleggers kunnen de klimaatcrisis positief beïnvloeden

  Elke dag worden we herinnerd aan de ingrijpende gevolgen van de klimaatverandering. Als verantwoorde beleggers hebben wij een sleutelrol te spelen in de financiering van de transitie naar een koolstofarme economie .... wij hebben een rol te spelen in de financiering van een overgang die op een rechtvaardige en gelijke manier verloopt ... en wij kunnen helpen de klimaatverandering onder controle te houden.
 • Duurzame obligaties: focus op resultaten

  Duurzame obligaties worden steeds vaker gebruikt om specifieke milieu- en sociale projecten en andere duurzame activiteiten te financieren. De groei van de markt voor duurzame obligaties wordt aangevuurd door emissies van centrale en regionale overheden, supranationale organisaties en bedrijven.
 • ESG, SRI, Wim Van Hyfte

  Wapenproductie is niet duurzaam. Geen excuses.

  Beleggers hebben door de opmars van ESG-beleggen de defensiesector jarenlang van hun beleggingen uitgesloten omdat bewapening vaak schade toebrengt, die herhaaldelijk heeft gediend om mensenrechten te schenden en heeft geleid tot verwoestende effecten op mensenlevens en het algehele welzijn van de samenleving.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox