Het beste voor risico gecorrigeerd rendement leveren

Wij zijn al meer dan 30 jaar actief op de obligatiemarkten. Onze strategieën kunnen bogen op een lang trackrecord dat de degelijkheid van onze processen in verschillende marktcycli aantoont, alsook de doeltreffendheid van een beheerstijl die kredietanalyse centraal stelt.

;
Philippe Noyard
Global Head of Fixed Income
Wat ons beheer kenmerkt, is de combinatie van drie essentiële elementen: een perfecte kennis van de emittenten, ongeacht de markt en de ratingbureaus, een strikte risicobeheersing en onze ESG-benadering, met name op de twee specifieke gebieden van governance en klimaatrisico.

Construction.svg

Risicobeheer in elke fase van ons proces

Bij onze beleggingskeuzes weigeren wij emittenten te selecteren die hun fiduciaire verantwoordelijkheid niet nakomen. Prestatiegerichtheid, strenge risicobeheersing en monitoring van ESG-criteria zijn kenmerkend voor ons beheer.

SourcePerfMultiples.svg

Volledig engagement.

Onze voornaamste overtuiging ligt in de kwaliteit van de emittenten die worden geselecteerd om toegevoegde waarde te genereren voor de portefeuille van onze cliënten. Het is ook belangrijk voor ons om hen te steunen in hun ESG-verbintenissen om naar een gezonder bedrijfsmodel te evolueren.

ProfondeurGamme.svg

Het werkingsveld verruimen

Wij bieden een waaier van beleggingsoplossingen die een uitgebreide dekking van de Europese en wereldwijde obligatiemarkt bieden: van korte tot lange termijn, van laag tot hoog risico, gebenchmarkt of gedecorreleerd. Ons ESG-aanbod is volgens de SFDR-classificatie op alle obligatiesegmenten ingedeeld als artikel 9.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

51

miljard euro AuM

4

 Expertisecentra: Bedrijfsobligaties, Wereldwijde obligaties, Groeilandenobligaties, Converteerbare obligaties

100%

van de strategieën maakt gebruik van ESG-integratie

41

hooggekwalificeerde beleggingsexperts

Beheer met een onafhankelijke visie

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op kennis van de emittent, aan de hand waarvan wij zijn vermogen en bereidheid om zijn schuld terug te betalen, beoordelen. Wij besteden veel aandacht aan het vormen van een fundamentele visie op ondernemingen, ongeacht marktwaarderingen en ratingbureaus. Deze onafhankelijke visie is de hoeksteen van ons beheer.

GestionRisques.svg

Klimaatrisico beschouwen als een topprioriteit

Onze beleggingsfilosofie legt de nadruk op een goede kennis van het bestuur van de emittent en zijn risico ten aanzien van de klimaatverandering - een risico dat vandaag niet tastbaar is, kan morgen sterk onderscheidend zijn. Het is onze obsessie om ons altijd bewust te zijn van het risico dat wordt genomen om te kunnen anticiperen op mogelijke gebreken.

IndependanceVSmarches.svg

Inzet van alternatieve strategieën

Wij geven de voorkeur aan beheer op basis van convicties in aantrekkelijke activaklassen (high yield, groeilanden), absolute-return strategieën in alle obligatiesegmenten op zoek naar alternatieven voor de lage rente, en verantwoord beheer als antwoord op maatschappelijke en regelgevingsvraagstukken.

Krediet

Pioniers op het gebied van krediet, die baanbrekende strategieën ontwikkelen in high yield, absolute return en gelabeld duurzaam krediet. Onze focus op marktontwikkelingen, in combinatie met ons streven naar innovatie, heeft ons ertoe aangezet om baanbrekende beleggingsoplossingen te creëren om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze cliënten te voldoen. We zijn actief op de kredietmarkten sinds de invoering van de euro in 1999. Onze historische aanwezigheid en onze omvang maken ons tot een van de belangrijkste Europese spelers in de sector.

Lees meer

Groeilandenobligaties

Wij geloven dat inefficiënties in opkomende schuldmarkten overvloedige langetermijnbeleggingskansen creëren door de veelheid aan krediet-, liquiditeits-, marktsegmentatie-, beleids- en geopolitieke risicopremies.
Externe marktomstandigheden of top-down factoren zijn onmogelijk te negeren omdat EMD blootgesteld is aan verschillende wereldwijde factoren zoals Amerikaanse Treasuries, Chinese groei en grondstoffen.

Lees meer

Wereldwijde obligaties

Onze wereldwijde en flexibele benadering van vastrentende waarden biedt beleggers toegang tot een breed scala aan beleggingskansen, gedreven door een veelheid aan rendementsdrijvers.

Lees meer

Geldmarkt

Met meer dan 30 jaar ervaring in geldmarktoplossingen en een team van 40 vastrentende beleggingsspecialisten bieden we geldmarktstrategieën die tegemoet komen aan een breed scala aan beleggersbehoeften.

Lees meer

 

FONDSEN

Wilt u meer weten over deze vastrentendefondsen?

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox