Het kapitaal optimaal inzetten.

Al onze Asset Allocatie oplossingen hebben drie kernelementen: onze convicties, ons actief en dynamisch beheer, dat gebaseerd is op een permanente analyse van de marktomgeving, en de diversificatie van onze portefeuilles. Wij geloven dat de optimale allocatie van het belegde kapitaal het resultaat is van de juiste combinatie van deze drie componenten.

;
Nadège Dufosse
Global Head of Multi-Asset
Het feit dat we kunnen vertrouwen op de expertise van de erkende specialisten van Candriam, in het bijzonder ons ESG-analyseteam, is een garantie voor geloofwaardigheid.

Visions360_Icon.png

Een 360 graden beeld hebben

Al onze beslissingen zijn gebaseerd op onze fundamentele analyse, die wordt gebruikt om onze scenario's te bepalen en die wordt aangevuld met kwantitatieve en technische analyses om onze keuzes te onderbouwen. We vinden het erg belangrijk om de markt te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, waarbij wij al onze knowhow inzetten.

impact-investing.svg

ESG-integratie

Wij houden rekening met ESG-criteria op het niveau van de onderliggende activa, via strategieselectie of via onze directe beleggingen, en het soort tools waaraan wij de voorkeur geven. Dankzij deze activamix kunnen wij onze portefeuilles aanpassen aan de ESG-profielen die onze cliënten wensen.

SourcePerfMultiples.svg

Uiteenlopende behoeften invullen

Profielfondsen, al dan niet met ESG-benadering, flexibele fondsen, multistrategie absoluut-returnfondsen met of zonder systematische benadering: dankzij ons erg diverse aanbod kunnen wij beleggingsoplossingen voorstellen die zijn aangepast aan de eisen van onze cliënten in termen van beleggingshorizon, rendement en risicoprofiel.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

52

miljard euro AuM

4

complementaire subteams in een interdisciplinair multi-asset team

30

jaar ervaring in multi-asset beleggen

6

activaklassen: aandelen, obligaties, valuta's, alternatieve beleggingen, grondstoffen, derivaten

Inspelen op alle marktcycli

Onze filosofie bestaat erin te beleggen in een activamix met een dynamisch portefeuillebeheer. Zo kunnen we de diversificatie van onze portefeuille waarborgen en kansen grijpen wanneer de marktomstandigheden dat toelaten.

Discipline.svg

Gedisciplineerd zijn

Ons beleggingsproces is gebaseerd op sterke convicties die voortkomen uit teamdiscussies. Het is in de eerste plaats gebaseerd op de macro-economische research van Candriam, voor een nauwkeurige beoordeling van de omgeving. De dubbele fundamentele en kwantitatieve analyse die daaruit voortkomt, beoordeelt de verwachte rendementen van elke activaklasse, nog voor een gedragsfilter de contextuele elementen inschat die de portefeuilles zouden kunnen beïnvloeden. De activa-allocatie wordt vervolgens geoptimaliseerd aan de hand van de rendements- en risicodoelstellingen van de strategieën. Uiteindelijk worden besluiten in teamverband genomen, tijdens wekelijkse en maandelijkse comités. Dit systematisch toegepaste beleggingsproces stelt ons in staat de best mogelijke portefeuilles te definiëren volgens onze overtuigingen, met een hoge mate van diversificatie naar gelang van de beoogde risiconiveaus.

GestionRisques.svg

Het risico rigoureus aanpassen

Diversificatie - ons vermogen om te investeren op meerdere markten en onafhankelijke rendementsbronnen - is onze voornaamste doelstelling en drijfveer voor risicobeheer. De beheerposities zijn voor risico gecorrigeerd, dus onze tweede drijfveer is portefeuille-optimalisatie. Deze laatste worden geoptimaliseerd door rekening te houden met diverse risico-indicatoren, zoals de Conditional Value at Risk (CVaR)[1] om het maximale potentiële verlies van de portefeuille te beperken. Voor elke transactie wordt een "stop-loss"[2] ingesteld. Een extra manier om risico's voortdurend grondig en gedisciplineerd bij te stellen.

SaisirOpportunites.svg

De mogelijkheden uitbreiden

Onze expertise op het gebied van activa-allocatie, ons vermogen om een groot aantal activaklassen te onderzoeken en te combineren, onze ESG-expertise, onze gesprekken met experts die gespecialiseerd zijn per beleggingscategorieeen en regio's, bieden onze cliënten doeltreffende strategieën die strategisch en tactisch kunnen worden aangepast aan erg uiteenlopende marktomgevingen.

[1] Een CVaR van 5% is het verwachte rendement van de portefeuille in de slechtste 5%-scenario's over een bepaalde tijdshorizon.

[2] Een stop-loss is het maximale verliesniveau dat op een transactie wordt aanvaard als de transactie zou tegenvallen, en zet een order in werking om de positie automatisch te verkopen wanneer de drempel wordt bereikt.

FONDSEN

Wilt u meer weten over deze fondsen?

Meer weten

 • Al onze publicaties
 • Ontmoet onze experten
 • Candriam in de pers

Belangrijkste risico’s bij asset allocatie strategieën

 • Risico van kapitaalverlies
 • Aandelenrisico
 • Renterisico
 • Kredietrisico
 • High Yield risico
 • Valutarisico
 • Derivatenrisico
 • Arbitragerisico
 • Risico opkomende markten

Laatste analyses

 • Absolute Return, Activa-allocatie, Johann Mauchand, Research Paper, Steeve Brument

  Lachen! CTA convexiteit gaat niet verloren...

  De convexiteit, of "glimlach", van CTA-fondsen evolueert in de tijd, maar sommige glimlachen zijn breder dan andere
 • Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

  Wachten op het keerpunt

  Al meer dan een jaar zit de kortermijnrente wereldwijd in de lift doordat de centrale banken de rente verhogen om de inflatie te bestrijden.
 • Activa-allocatie, Macro, Nadège Dufossé, Thibaud Marie-Regnault, Video

  Overloaded by the sheer number of forecasts at the moment?

  Despite this wealth of information – or perhaps because of too much information? – maybe you are still uncertain.  We can help you organize and develop your views, in a 20-minute video. Our economists and strategists will try to clarify the economic and financial risks.
 • Activa-allocatie, Olivier Clapt, Research Paper

  Illiquid investments – But how much?

  As 2022 opened, we all thought of Covid, war, oil prices, transient inflation... What do you see on the horizon now? Wheat supply crisis? Quantitative tightening? Sustained inflation?
 • Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

  Let op, heet

  De Europese zomerhittegolf en droogte van dit jaar kunnen de huidige energiecrisis nog erger maken, aangezien het waterpeil in de rivieren aanzienlijk is gedaald. De opwekking van waterkracht in Spanje en Italië, de koeling van de Franse kerncentrales en de verscheping van steenkool in Duitsland worden allemaal minder spielerei, terwijl het energieconflict tussen Europa en Rusland verder dreigt te escaleren. Als gevolg van de lagere groeiverwachtingen hebben we het relatieve gewicht in Europese aandelen afgebouwd tot licht onderwogen, terwijl de allocatie tussen aandelen en obligaties over het algemeen in evenwicht blijft.
 • Activa-allocatie, Nadège Dufossé, Outlook 2022

  Zet u schrap voor de landing

  Nu we halverwege het jaar zijn, worden de wereldwijde groeiprognoses verder neerwaarts bijgesteld en blijft de tegenwind sterk...
 • Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

  Zet u schrap voor de landing

  De simultane schokken die zich tot dusver in 2022 hebben voorgedaan, hebben geleid tot een zeldzame gelijktijdige daling van de aandelen- en obligatiekoersen.
 • Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

  Verkrappen tijdens de vertraging

  De argumenten voor een voorzichtige allocatie zijn de afgelopen weken niet veranderd: de hoge inflatie, de retoriek van de centrale banken en de beleidsinstrumenten hebben de financiële condities aangescherpt, terwijl de wereldwijde economische vertraging nu echt een feit is, aangezien de oorlog in Oekraïne en de Covid-lockdowns in China wegen op het vertrouwen en de bedrijvigheid.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox