Het kapitaal optimaal inzetten.

Al onze Asset Allocatie oplossingen hebben drie kernelementen: onze convicties, ons actief en dynamisch beheer, dat gebaseerd is op een permanente analyse van de marktomgeving, en de diversificatie van onze portefeuilles. Wij geloven dat de optimale allocatie van het belegde kapitaal het resultaat is van de juiste combinatie van deze drie componenten.

;
Nadège Dufosse
Global Head of Multi-Asset
Het feit dat we kunnen vertrouwen op de expertise van de erkende specialisten van Candriam, in het bijzonder ons ESG-analyseteam, is een garantie voor geloofwaardigheid.

Visions360_Icon.png

Een 360 graden beeld hebben

Al onze beslissingen zijn gebaseerd op onze fundamentele analyse, die wordt gebruikt om onze scenario's te bepalen en die wordt aangevuld met kwantitatieve en technische analyses om onze keuzes te onderbouwen. We vinden het erg belangrijk om de markt te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, waarbij wij al onze knowhow inzetten.

impact-investing.svg

ESG-integratie

Wij houden rekening met ESG-criteria op het niveau van de onderliggende activa, via strategieselectie of via onze directe beleggingen, en het soort tools waaraan wij de voorkeur geven. Dankzij deze activamix kunnen wij onze portefeuilles aanpassen aan de ESG-profielen die onze cliënten wensen.

SourcePerfMultiples.svg

Uiteenlopende behoeften invullen

Profielfondsen, al dan niet met ESG-benadering, flexibele fondsen, multistrategie absoluut-returnfondsen met of zonder systematische benadering: dankzij ons erg diverse aanbod kunnen wij beleggingsoplossingen voorstellen die zijn aangepast aan de eisen van onze cliënten in termen van beleggingshorizon, rendement en risicoprofiel.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

32.9

miljard euro AuM

4

complementaire subteams in een interdisciplinair multi-asset team

30

jaar ervaring in multi-asset beleggen

6

activaklassen: aandelen, obligaties, valuta's, alternatieve beleggingen, grondstoffen, derivaten

Inspelen op alle marktcycli

Onze filosofie bestaat erin te beleggen in een activamix met een dynamisch portefeuillebeheer. Zo kunnen we de diversificatie van onze portefeuille waarborgen en kansen grijpen wanneer de marktomstandigheden dat toelaten.

Discipline.svg

Gedisciplineerd zijn

Ons beleggingsproces is gebaseerd op sterke convicties die voortkomen uit teamdiscussies. Het is in de eerste plaats gebaseerd op de macro-economische research van Candriam, voor een nauwkeurige beoordeling van de omgeving. De dubbele fundamentele en kwantitatieve analyse die daaruit voortkomt, beoordeelt de verwachte rendementen van elke activaklasse, nog voor een gedragsfilter de contextuele elementen inschat die de portefeuilles zouden kunnen beïnvloeden. De activa-allocatie wordt vervolgens geoptimaliseerd aan de hand van de rendements- en risicodoelstellingen van de strategieën. Uiteindelijk worden besluiten in teamverband genomen, tijdens wekelijkse en maandelijkse comités. Dit systematisch toegepaste beleggingsproces stelt ons in staat de best mogelijke portefeuilles te definiëren volgens onze overtuigingen, met een hoge mate van diversificatie naar gelang van de beoogde risiconiveaus.

GestionRisques.svg

Het risico rigoureus aanpassen

Diversificatie - ons vermogen om te investeren op meerdere markten en onafhankelijke rendementsbronnen - is onze voornaamste doelstelling en drijfveer voor risicobeheer. De beheerposities zijn voor risico gecorrigeerd, dus onze tweede drijfveer is portefeuille-optimalisatie. Deze laatste worden geoptimaliseerd door rekening te houden met diverse risico-indicatoren, zoals de Conditional Value at Risk (CVaR)[1] om het maximale potentiële verlies van de portefeuille te beperken. Voor elke transactie wordt een "stop-loss"[2] ingesteld. Een extra manier om risico's voortdurend grondig en gedisciplineerd bij te stellen.

SaisirOpportunites.svg

De mogelijkheden uitbreiden

Onze expertise op het gebied van activa-allocatie, ons vermogen om een groot aantal activaklassen te onderzoeken en te combineren, onze ESG-expertise, onze gesprekken met experts die gespecialiseerd zijn per beleggingscategorieeen en regio's, bieden onze cliënten doeltreffende strategieën die strategisch en tactisch kunnen worden aangepast aan erg uiteenlopende marktomgevingen.

[1] Een CVaR van 5% is het verwachte rendement van de portefeuille in de slechtste 5%-scenario's over een bepaalde tijdshorizon.

[2] Een stop-loss is het maximale verliesniveau dat op een transactie wordt aanvaard als de transactie zou tegenvallen, en zet een order in werking om de positie automatisch te verkopen wanneer de drempel wordt bereikt.

FONDSEN

Wilt u meer weten over deze fondsen?

Meer weten

 • Al onze publicaties
 • Ontmoet onze experten
 • Candriam in de pers

Belangrijkste risico’s bij asset allocatie strategieën

 • Risico van kapitaalverlies
 • Aandelenrisico
 • Renterisico
 • Kredietrisico
 • High Yield risico
 • Valutarisico
 • Derivatenrisico
 • Arbitragerisico
 • Risico opkomende markten

Laatste analyses

 • Nadège Dufossé, Florence Pisani, Activa-allocatie, Macro, Aandelen, Vastrentende effecten, Outlook 2023

  Vooruitzichten Candriam 2023

  Terug naar school en tijd voor investeringsbeslissingen... Zullen de Verenigde Staten in een recessie belanden?
 • Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

  De landing is ingezet

  Anderhalf jaar nadat de Amerikaanse Federal Reserve Bank haar verkrappingskoers heeft ingezet, groeit de Amerikaanse economie nog steeds sterk, terwijl de arbeidsmarkt geleidelijk afkoelt.
 • Research Paper, Activa-allocatie, Olivier Clapt

  Vermogensallocatie: Tips voor behendigheid

  Heb je je ooit afgevraagd wat je moet doen met de toewijzing van je portefeuille? onaangeroerd laten tijdens marktstijgingen en -dalingen, of herbalanceren? Wanneer precies? Wat is de juiste balans? Ons Quant-onderzoeksteam heeft de feiten duidelijk voor je op een rijtje gezet in deze studie.
 • Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

  Te strak is te strak

  De markten lijken nog eens goed na te denken over de "eindrente" van verschillende centrale banken in de ontwikkelde markten, omdat hun taak om te verkrappen waarschijnlijk nog niet af is.
 • Nadège Dufossé, Thibaut Dorlet, Thibaud Marie-Regnault, Activa-allocatie, Macro, Aandelen, Vastrentende effecten, Outlook 2023

  Candriam's vooruitzichten voor halverwege het jaar

  Nu we halverwege het jaar zijn, lijkt het erop dat een recessie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan kan worden vermeden, maar de groeivoorspellingen blijven zwak...
 • Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

  Verdedigend spelen

  De financiële markten waren veerkrachtig in de eerste helft van 2023, als gevolg van een betere groei-/inflatiemix dan de consensus aan het begin van het jaar verwachtte.
 • Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

  De volgende fase

  In onze economische en marktscenario's wijst de volgende fase op lagere groei, lagere inflatie, lagere Fed Fund rates en lagere 10-jarige obligatierentes in de VS tegen eind volgend jaar. Bijgevolg houden wij een voorkeur voor lange looptijden in vastrentende producten en kopen wij Investment Grade bedrijfsobligaties en groeilandenobligaties gezien de aantrekkelijke carry.
 • Nicolas Forest, Aandelen, Vastrentende effecten, Macro, Activa-allocatie

  Which way will Turkey turn?

  With the upcoming 2023 Turkish presidential election, scheduled to take place on 14 May, we are sharing our views and sentiments on the possible outcomes and their consequences.
 • Activa-allocatie

  Gauging local US banking fallout

  The once-in-a-generation monetary tightening engineered by the US Federal Reserve (Fed) over the past twelve months has produced financial vulnerabilities.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox