Laatste Inzichten

65 resultaten gevonden
  • Vastrentende effecten
Toon mij
  • Topic
  • Thema
  • Publicaties
  • Auteur
Toon mij
  • Topic
  • Thema
  • Publicaties
van
  • Auteur
65 resultaten gevonden
  • Vastrentende effecten
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Recessie blijft onwaarschijnlijk in de eurozone

In april presteerden de risicovolle markten positief: aandelen en converteerbare obligaties deden het beter, gevolgd door high yield. Staatsobligaties presteerden in de meeste belangrijke markten, behalve in Japan, minder goed. We zagen ook een herstel van achtergestelde en CoCo obligaties ten nadele van meer senior emissies.
Nicolas Forest, Aandelen, Vastrentende effecten, Macro, Activa-allocatie

Which way will Turkey turn?

With the upcoming 2023 Turkish presidential election, scheduled to take place on 14 May, we are sharing our views and sentiments on the possible outcomes and their consequences.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

De terugkeer van de decorrelatie tussen risicovolle activa en rente

In de weken tot half maart was het overheersende thema wellicht de terugkeer van de decorrelatie tussen risicovolle activa en rente. Alle overheidsemittenten van de G4 zagen hun 10-jaarsrente dalen, terwijl de belangrijkste aandelenindices allemaal klappen kregen. Ook de kredietspreads namen toe.
Activa-allocatie, Vastrentende effecten, Aandelen

Impact of Credit Suisse takeover

Portfolios managed by Candriam have no exposure to any Credit Suisse security, OTC exposure or stock-lending exposure.
Vastrentende effecten, Céline Deroux, Nicolas Forest

Investeren in bedrijfsobligaties en duurzame strategieën promoten: een winnende combinatie

Na 2022, een annus horribilis, biedt de herprijzing van obligaties nu veel kansen. Met een rendement van 3,75% lijkt de Investment Grade bedrijfsobligatiemarkt zeer interessant. Bedrijven staan echter onder druk van stijgende financieringskosten, een minder gunstige economische context, aanwervingsproblemen, enz., om nog maar te zwijgen van de noodzakelijke investeringen in verband met de energietransitie, de sociale uitdagingen en de digitalisering. Selectiviteit van de emittent en integratie van niet-financiële criteria zijn essentieel!
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Een zucht van opluchting

Het begin van het jaar gaf wereldwijde beleggers wat soelaas en stelde hen in staat een deel van de in het voorgaande jaar geleden verliezen te recupereren.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox