Coffee Break

Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • De voorlopige gegevens over de inflatie in de eurozone zijn afgekoeld. Maar de kerninflatie - zonder energie en voedsel - steeg van 5,6% naar 5,7%.
 • Zowel de Amerikaanse als de Europese indicatoren voor het consumenten- en ondernemersvertrouwen vertoonden stabiliteit.
 • De Chinese kleinhandelsverkopen zitten weer in de lift, terwijl de investeringen in vastgoed bleven dalen ondanks krachtige overheidssteun.
 • Sprekers van zowel de Fed als de ECB hielden de deur open voor hogere rentevoeten.

 

Komende week

 • Het Amerikaanse banenrapport zal enig licht werpen op de kracht van de arbeidsmarkt. De veerkracht van de markt ondersteunt de economie.
 • De wereldwijde PMI's voor de belangrijkste landen zullen beleggers helpen bij de beoordeling van het volgende rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve Bank, nu de instelling streeft naar een zachte landing van de economie en daarbij jongleert tussen herstel van de prijsstabiliteit en handhaving van de financiële stabiliteit.
 • In Europa worden verschillende belangrijke indicatoren voor de economische activiteit van de landen verwacht (handelsbalans, fabrieksorders, industriële productie en kleinhandelsverkopen).
 • Op het geopolitieke front zullen voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Franse president Macron de Chinese leider Xi Jinping ontmoeten. Zijn houding ten aanzien van Oekraïne heeft de banden met de westerse wereld op de proef gesteld.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • Het optreden van de autoriteiten om het vertrouwen van het publiek in het bankwezen te behouden en de snelheid waarmee de huidige financiële schok wordt opgelost, zijn bepalend voor ons scenario.
 • Beleidsrenteverhogingen door de centrale banken in maart te midden van de bankturbulentie laten zien dat het niet eenvoudig is om zowel financiële stabiliteit als prijsstabiliteit te waarborgen. Wij erkennen dat het risico van een ongunstiger uitkomst dan ons zachte landingsscenario is toegenomen nu de financiële voorwaarden strenger worden.
 • Gezien de opwaartse en neerwaartse risico's in een vrij binaire situatie, staan wij klaar om het risico bij zelfgenoegzame financiële markten af te bouwen. Anderzijds zou een uitgesproken uitverkoop van de markt op middellange termijn waarschijnlijk nieuwe beleggingsmogelijkheden bieden.
 • Bedrijfsobligaties blijven een sterke convictie voor het begin van 2023 omdat de carry die door de stijging van de rente in 2022 opnieuw werd samengesteld, er aantrekkelijk uitziet. Wij zijn overwogen in bedrijfsobligaties, inclusief groeilandenobligaties.
 • Wij verwachten dat aandelen uit de opkomende markten beter zullen presteren omdat de waardering relatief aantrekkelijker is, terwijl Azië superieure groeivooruitzichten op lange termijn behoudt ten opzichte van de ontwikkelde markten gezien de snelle heropening van China.
 • In Europa houden het sentiment, de arbeidsmarkt en de consumptie stand. Met de heropening van China zal de regio waarschijnlijk haar exportgroei hervatten.
 • Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Risico's

 • De risico's voor de financiële stabiliteit zijn onlangs opnieuw opgedoken en hebben de VS ertoe gebracht liquiditeit toe te voegen aan het financiële stelsel.
 • De onzekerheid in verband met de financiële schok en de mogelijke kredietbeperkingen in combinatie met het anti-inflatiebeleid van de centrale bank beperken het opwaarts potentieel voor risicovolle activa.
 • Aan de andere kant neemt de inflatie af en beperkt een langzame maar positieve groei de neerwaartse beweging van de markt.
 • Nu de centrale banken afhankelijker worden van gegevens en de economie nog steeds verrassend positief is, zou het monetaire beleid aan beide zijden van de Atlantische Oceaan restrictiever kunnen worden.
 • Wat de opwaartse risico's betreft, is de Chinese heropening goed nieuws voor de binnenlandse en mondiale groei zolang er geen inflatiespoor optreedt via een opleving van de grondstoffenprijzen in de context van een beperkt aanbod.

 

Algemene activastrategie

 1. Gemotiveerd door een minder aantrekkelijk risico/rendement en een binaire uitkomst voor de economie gezien de recente financiële onrust, blijven we algemeen neutraal voor aandelen zoals opgebouwd in februari.
 2. Binnen een neutrale aandelen versus obligatie positionering hebben we convicties in specifieke activa:
  • Wat de regio's betreft, geloven wij in de opkomende markten, omdat de waardering relatief aantrekkelijk is en er ruimte is voor een inhaalbeweging ten opzichte van de ontwikkelde markten.
  • In het huidige klimaat geven wij de voorkeur aan defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen, terwijl een pauze in de technologiesector gerechtvaardigd lijkt.
  • De sector gezondheidszorg zal naar verwachting voor enige stabiliteit zorgen: Geen negatieve impact van de oorlog in Oekraïne, defensieve kwaliteiten, lage economische afhankelijkheid, innovatie en aantrekkelijke waarderingen.
  • Bovendien blijft de huidige context bedrijven met prijszettingsvermogen bevoordelen, wat wij vinden in het segment basisconsumptiegoederen.
  • In het vastrentende luik hebben wij momenteel een neutrale durationpositie omdat de meeste activaklassen een aantrekkelijke carry hebben.
  • European investment grade bedrijfsobligaties zijn een van onze sterkste convicties. Wij zijn ook blootgesteld aan groeilandenobligaties.
  • Wij zijn blootgesteld aan bepaalde grondstoffen, waaronder goud, en aan grondstoffenmunten, waaronder de Canadese dollar.
 3. In onze allocatie naar langetermijnthema's en -trends: Wij geven de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie en houden Technologie in onze langetermijnconvicties. Wij verwachten een herstel van automatisering en robotisering in 2023 en een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie (zoals industrie en technologie).

 

Onze positionering

Onze huidige positionering is neutraal voor aandelen en neutraal voor duration in obligaties, met een voorkeur voor opkomende markten, in afwachting van een verzachting van de bankenstress of een echte capitulatie van de beleggers.

Te midden van de toegenomen onzekerheid hebben grote kapitalisaties het in maart aanzienlijk beter gedaan dan small en mid-caps, wat een tradingkans biedt als het stof is neergedaald. Wij hebben een tactische positie opgebouwd in Amerikaanse small- en mid-caps om de opportunistische kansen van een inhaalbeweging van dit segment op korte termijn aan te grijpen.

In het vastrentende luik zijn we positief voor investment grade bedrijfsobligaties. Gezien de robuuste groei en de heropening in China blijven wij gealloceerd aan sommige grondstoffen.

horizonNL.png

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox