Coffee Break


Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • Dankzij een positieve eerste jaarhelft en een veerkrachtige economische groei is het onwaarschijnlijk dat de markt in 2023 nog eens teleurstellend zal presteren.
 • Centrale bankiers kwamen bijeen op het ECB Forum in Sintra en herhaalden dat meer verkrapping gerechtvaardigd is. De renteverhoging van de ECB in juli werd gekwalificeerd als een "fait accompli".
 • Uit voorlopige cijfers over juni bleek dat de algemene en kerncijfers voor de consumenteninflatie in de eurozone achterbleven bij de marktverwachtingen.
 • In de VS kwamen het consumentenvertrouwen, de huisvestingsgegevens en de orders voor duurzame goederen allemaal beter uit dan verwacht, wat het hawkish standpunt van de Fed rechtvaardigt.

 

Komende week

 • Deze week ligt de focus op de publicatie van het banenrapport in de VS, omdat dit een beter beeld zal geven van de aanhoudende kracht van de arbeidsmarkt.
 • De kleinhandelsverkopen voor de eurozone zullen worden gepubliceerd, waardoor beleggers een update krijgen over de prijsgevoeligheid van consumenten in de aanloop naar het zomerseizoen.
 • Ook in de eurozone zal de enquête van de ECB naar de inflatieverwachtingen van consumenten waarschijnlijk de krantenkoppen halen, gezien het risico van vastgeroeste inflatieverwachtingen.
 • China zal cijfers publiceren over de verkoop van auto's in het kader van een landelijke campagne om de aankoop van elektrische auto's te stimuleren in een poging om de vraag op 's werelds grootste automarkt te stimuleren.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • In de tweede helft van 2023 verwachten we een minder ondersteunend marktklimaat dan in de eerste helft van het jaar, toen de financiële markten veerkrachtig waren, als gevolg van een betere groei-/inflatiemix dan de consensus aan het begin van het jaar verwachtte.
 • In juni hebben centrale banken uit Australië, Canada, Engeland, Noorwegen, de eurozone en de VS hun beleid verder verkrapt via renteverhogingen en hun discours.
 • De geleidelijke economische vertraging gaat door en de centrale banken blijven een hawkish houding aannemen, ook al is deze monetaire verkrappingscyclus al ongekend in de recente geschiedenis.
 • Ons basisscenario gaat uit van een trage groei, zowel in de VS als in de eurozone. Hoe groot het neerwaartse marktrisico wordt, risico zal afhangen van de nakende economische vertraging. In ons centrale scenario zou het beperkt moeten blijven tot een strakke trading range.
 • In de eurozone is de verwachte volgende fase van lagere economische groei en toenemende cyclische zorgen waarschijnlijk al begonnen. De verslechtering van de economische cijfers is wijdverspreid. Na een piek in februari zijn de economische verrassingsindicatoren scherp gedaald naar negatief terrein.
 • In de opkomende markten is een sterk, duurzaam momentum achter de heropening in China uitgebleven. Dit is duidelijk niet het herstel na de pandemie waar de wereld op rekende. In de hele regio zou de groei echter moeten aantrekken.

 

Risico's

 • De sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verkrapping van de financiële voorwaarden. De risico's voor de financiële stabiliteit doken dit voorjaar weer op in de VS, maar leken zich te hebben gestabiliseerd.
 • Na de dramatische daling van de groeiverwachtingen in alle belangrijke regio's buiten de VS, worden de vooruitzichten minder gunstig.
 • De markten lijken nog eens goed na te denken over de "eindrente" van verschillende centrale banken, omdat hun taak om de inflatie te beteugelen waarschijnlijk nog niet af is. Daarom denken we dat de groeivooruitzichten naar beneden overhellen.

 

Algemene activastrategie

 1. We hebben een neutrale aandelenallocatie, gezien het beperkte opwaartse potentieel. Een positief economisch resultaat met een zachte landing lijkt al ingeprijsd voor aandelen, waardoor een verder opwaarts potentieel beperkt is. We willen vooral de carry binnenhalen en hebben een iets langere duration.
 2. Binnen een neutrale aandelenpositionering hebben we de volgende convicties:
  • Qua regio's geloven we in opkomende markten, die zouden moeten profiteren van verbeterende economische en monetaire cycli in vergelijking met ontwikkelde markten.
  • Onze positionering in aandelen is iets defensiever en we zijn onderwogen in aandelen uit de eurozone omdat de koersen naar onze mening te hoog staan.
  • In deze fase van de cyclus geven we de voorkeur aan defensieve boven cyclische namen, zoals Gezondheidszorg en Basisconsumptiegoederen. De eerste zal naar verwachting voor enige stabiliteit zorgen: Geen negatieve impact van de oorlog in Oekraïne, defensieve kwaliteiten, lage economische afhankelijkheid, innovatie en aantrekkelijke waarderingen. De laatste, prijszettingsmacht.
  • Op langere termijn geven wij de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie door een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie. We houden Technologie in onze langetermijnconvicties, omdat we verwachten dat Automatisering en Robotisering vanaf 2022 verder zullen aantrekken, zij het in een lager tempo.
 3. In de vastrentende allocatie hebben we een iets langere duration:
  • We zijn positief over Britse en Amerikaanse staatsobligaties. Aan deze kant van de grote plas verwachten we niet dat de Bank of England zo ver zal gaan als de markten nu doen; en aan de andere kant verwachten we niet dat de Fed zo snel zal versoepelen als de markten doen.
  • Wij zijn overwogen in investment grade bedrijfsobligaties: Een sterke convictie sinds begin 2023 omdat carry en duration een buffer bieden en we ons richten op Europese emittenten.
  • We zijn voorzichtiger met High Yield obligaties omdat de strengere kredietstandaarden als tegenwind zouden moeten werken en de buffer voor stijgende wanbetalingen de afgelopen maanden is afgenomen.
  • Wij zijn kopers van obligaties uit opkomende landen, die nog steeds de aantrekkelijkste carry bieden. Accomoderende centrale banken zouden een steun moeten worden. De positionering van beleggers is nog steeds beperkt na de uitstroom uit 2022. De USD zal naar verwachting niet sterker worden.
 4. Wij zijn blootgesteld aan bepaalde grondstoffen, waaronder goud, en aan grondstoffenmunten, waaronder de Canadese dollar.
 5. In het kader van de valutastrategie houden we een longpositie in de Japanse yen (ten opzichte van de Amerikaanse dollar), een goede afdekking in een mogelijk risicovrije omgeving.
 6. Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Onze positionering

De globale aandelenstrategie is neutraal, met een 'barbell'-benadering: overwogen opkomende markten gebalanceerd door een onderweging in de eurozone. Elders zijn we neutraal. De blootstelling aan de Amerikaanse markt gaat gepaard met een afgeleide beschermingsstrategie, omdat het sentiment, de positionering en de marktpsychologie duur zijn. De markten weerspiegelen in toenemende mate onze vooruitzichten op een zachte landing, wat het stijgingspotentieel voor de toekomst beperkt. Onze assetallocatiestrategie is dan ook gebaseerd op defensieve sectoren, bedrijfsobligaties en long duration.

20230626_horizon_nl.png

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox