Coffee Break

Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • Na weken van gespannen onderhandelingen heeft het Amerikaanse Congres een wetsvoorstel aangenomen om het schuldenplafond te verhogen en zo wanbetaling te voorkomen.
 • Het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport gaf een gemengd beeld: er kwamen 358.000 nieuwe banen bij, terwijl de werkloosheidsgraad steeg naar 3,7%.
 • Schattingen van de inflatie en kerninflatie in de eurozone lieten een vertraging zien van 7% naar 6,1%, en een daling van de kerninflatie naar 5,3%.
 • De monetaire en kredietgegevens van de eurozone lieten een verdere vertraging zien, onder andere voor de particuliere kredietverlening, M3- en M1-groei.

 

Komende week

 • De voorlopige gegevens over de groei van het BBP in de eurozone en de industriële productie in Duitsland worden verwacht.
 • De detailhandelsverkopen in de eurozone en de enquête van de ECB naar de consumentenverwachtingen zullen ons een indicatie geven van het consumentengedrag en -sentiment in het kader van de monetaire verkrapping door de ECB.
 • De ontwikkeling van de Chinese PMI voor de dienstensector, handelsgegevens, autoverkopen en inflatie zullen licht werpen op de behoefte aan extra maatregelen om het heropeningsmomentum te ondersteunen.
 • De VS publiceren cijfers over de ISM dienstenindex, fabrieksorders en handelsbalans.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • Ons basisscenario gaat uit van trage groei, zowel in de VS als in de eurozone, en blijft het meest waarschijnlijke. Hoe groot het neerwaartse marktrisico wordt, zal afhangen van de nakende economische vertraging. In ons centrale scenario zou het beperkt moeten blijven tot een strakke trading range.
 • Vooruitkijkend wijzen al onze economische scenario's - hoewel met verschillende trajecten - op lagere groei, lagere inflatie, lagere Fed Fund rentes en lagere 10-jaars obligatierentes tegen het einde van volgend jaar.
 • In de eurozone is de verwachte volgende fase van lagere economische groei en toenemende cyclische zorgen waarschijnlijk al begonnen. De verslechtering van de economische cijfers is wijdverspreid. Na een piek in februari zijn de economische verrassingsindicatoren in mei scherp gedaald naar negatief terrein.
 • In de opkomende markten was de inhaalvraag vanuit China een positief punt, maar een sterk duurzaam momentum achter de heropening is nog niet gerealiseerd. Dit is duidelijk niet het herstel na de pandemie waar de wereld op rekende.

 

Risico's

 • In mei daalden de groeiverwachtingen in alle belangrijke regio's heel fors.
 • De sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verstrakking van de financiële voorwaarden. De risico's voor de financiële stabiliteit zijn onlangs weer opgedoken in de VS en vormen een nieuw macrorisico.
 • Ook in Europa denken we dat de risico's voor de groei neerwaarts gericht zijn. De ECB is hawkish ingesteld en geopolitieke spanningen doen er geen goed aan.
 • In het algemeen hebben de centrale banken weinig marge en zullen zij een compromis moeten sluiten tussen prijsstabiliteit (de rente langer op een restrictief niveau houden dan thans is voorzien) en financiële stabiliteit (doortastend optreden om te voorkomen dat het systeemrisico werkelijkheid wordt).

 

Algemene activastrategie

 1. We hebben een voorzichtige neutrale aandelenallocatie nadat we onze visie op aandelen uit de eurozone hebben verlaagd van neutraal naar licht onderwogen. De verwachte volgende fase van lagere economische groei en toenemende cyclische zorgen is waarschijnlijk al begonnen, terwijl het monetaire beleid hawkish gericht blijft. Daarnaast zijn de geopolitieke spanningen niet ondersteunend. Carry en long duration activa zijn in deze context steeds interessanter.
 2. De potentiële kredietbeperkingen en het anti-inflatiebeleid van de centrale bank beperken het opwaarts potentieel voor risicovolle activa. Aan de andere kant neemt de inflatie af en beperkt een vertragende groei de neerwaartse beweging van de markt.
 3. Binnen een voorzichtige neutrale aandelenpositionering hebben we overtuigingen in specifieke activa:
  • Qua regio's geloven we in opkomende markten en hebben we onze allocatie aan Europa verlaagd.
  • In deze fase van de cyclus geven we de voorkeur aan defensieve boven cyclische namen, vooral in Europa. Wij geven de voorkeur aan gezondheidszorg en basisconsumentengoederen. De eerste zal naar verwachting voor enige stabiliteit zorgen: Geen negatieve impact van de oorlog in Oekraïne, defensieve kwaliteiten, lage economische afhankelijkheid, innovatie en aantrekkelijke waarderingen. De laatste, prijszettingsmacht.
  • Op langere termijn geven wij de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie door een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie. We houden Technologie in onze langetermijnconvicties, omdat we verwachten dat Automatisering en Robotisering vanaf 2022 verder zullen aantrekken.
 4. In het vastrentende luik hebben wij de duration verhoogd en zijn wij positief over Amerikaanse staatsobligaties.
  • Wij zijn positief over Amerikaanse staatsobligaties omdat de vertraging in de regio is gevorderd. Wij verwachten niet zo snel een versoepeling van de Fed als de markten doen.
  • Europese investment grade bedrijfsobligaties zijn een sterke overtuiging aan het begin van 2023 omdat de carry die door de stijging van de rente in 2022 opnieuw werd samengesteld, er aantrekkelijk uitzag.
  • Wij zijn voorzichtig met High Yield obligaties.
  • Groeilandenobligaties blijven de aantrekkelijkste carry bieden en de USD wordt niet sterker.
 5. Wij zijn blootgesteld aan bepaalde grondstoffen, waaronder goud, en aan grondstoffenmunten, waaronder de Canadese dollar.
 6. Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Onze positionering

Na de outperformance van de eurozone dit jaar en de recente verslechtering van de cyclische indicatoren verlagen wij onze visie op aandelen uit de eurozone van neutraal naar licht onderwogen. De algehele aandelenstrategie is neutraal, met een gematigde voorkeur voor opkomende markten omdat we onlangs neutraal zijn geworden voor Chinese aandelen, bij gebrek aan een sterk duurzaam momentum achter de heropening. Wat betreft de aandelenallocatie zijn we neutraal voor de VS, Japan en Europa buiten de EMU. De assetallocatiestrategie voor de "late cyclus" is gebaseerd op defensieve sectoren, bedrijfsobligaties en long duration.

HorizonNL.png

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox