Coffee Break

Wachten op de Fed

Coffee Break :
 • Week

De voorbije week in een notendop

 • Vooruitlopend op de Fed, verlaagde de Europese Centrale Bank de rente met 25 bp en dat deed ook de Bank of Canada.
 • De Amerikaanse economie voegde in mei 272.000 banen toe, boven alle ramingen, terwijl het gemiddelde uurloon met 4,1% op jaarbasis steeg.
 • Kiezers in 27 EU-landen hebben hun stem uitgebracht om 720 leden van het Parlement te kiezen en zo de prioriteiten en politieke richting van het blok opnieuw te bepalen.
 • Verkiezingsuitslagen in Mexico, Zuid-Afrika en India brachten valuta's en aandelen aan het wankelen en benadrukten de voortdurende invloed van politiek op de markten.

 

Komende week

 • Inflatiecijfers zullen de nieuwsstroom domineren met gegevens uit ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen, waaronder de Amerikaanse CPI en PPI.
 • De vergadering en persconferentie van de Federal Reserve bank zullen beleggers helpen om de mate van verstrakking van het monetaire beleid te beoordelen. De Bank of Japan komt ook samen.
 • De Amerikaanse consument zal in de schijnwerpers staan met voorlopige publicaties van de Universiteit van Michigan over het sentiment, de inflatieverwachtingen en de huidige omstandigheden.
 • De handelsbalans van de eurozone zal worden gecommuniceerd, wat licht werpt op het niveau van de import en export vanuit China en de VS alsook op gebied van verkoop en aankoop.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • De nieuwsstroom in de VS staat nu op gespannen voet met Europa en China: zwakker dan verwachte economische cijfers in de VS worden gecompenseerd door positieve verrassingen in de laatstgenoemde regio's. Hoewel de angst voor de Fed nog steeds overheerst, is het goede nieuws dat de hawkish repricing met betrekking tot renteverlagingen door de Fed waarschijnlijk zijn beloop heeft gehad.
 • In de eurozone zou het aantrekken van de activiteit na een quasi-stagnatie een steun moeten zijn voor aandelenwaarderingen. De indicatoren voor de toekomst wijzen ongetwijfeld in die richting.
 • De wereldwijde desinflatietrends zijn bevestigd door de meest recente inflatiegegevens en de daling van de olieprijs. Op dit moment hebben de rentevoeten waarschijnlijk hun hoogtepunt bereikt en blijft de groei veerkrachtig.
 • In China vertoont de economische activiteit voorzichtige tekenen van stabilisatie, terwijl de prijsontwikkeling deflatoir blijft.

 

Risico's

 • Een overschrijding van de Amerikaanse rente, de olieprijs en de Amerikaanse dollar zijn belangrijke variabelen om in de gaten te houden. De geopolitieke risico's voor de vooruitzichten van de wereldwijde groei blijven neerwaarts gericht door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne.
 • Obligatierendementen moeten in de gaten worden gehouden, vooral gezien de uiteenlopende parcours die de Amerikaanse en de Europese economie volgen.
 • Een hoger dan verwachte inflatie in de VS, terwijl de economische groei te veel vertraagt en de werkloosheid stijgt, zou de Federal Reserve kunnen dwingen om haar koers te herzien.

 

Algemene activastrategie

 1. We hebben een positieve kijk op aandelen. We zijn dan ook overwogen. De recente activiteitsindicatoren en aankomende renteverlagingen kunnen de markten verder ondersteunen.
 2. We hebben de volgende convicties op het gebied van aandelenbeleggingen:
  • Licht overwogen VS
  • Licht overwogen ontwikkelde markten exclusief VS, d.w.z. Europa en Japan. In de eurozone richten we ons op bèta en cycliciteit en profiteren we van een verbreding van het gunstige klimaat met een lagere inflatie dan verwacht en een hogere groei dan verwacht.
  • In het Verenigd Koninkrijk zijn de waarderingen aantrekkelijk.
  • In Japan zouden het einde van de decennialange deflatie en de hervormingen van het ondernemingsbestuur die hun vruchten afwerpen, een minder milde Bank of Japan meer dan moeten compenseren.
 3. In de allocatie vastrentende waarden:
  • We geven de voorkeur aan carry boven spreads.
  • We grepen een aantrekkelijk instapmoment op Amerikaanse staatsobligaties toen de rente in april omhoog schoot naar 4,7%.
  • We blijven positief over Europese uitgiftes, inclusief duratie van niet-kernlanden. Aankomende bezuinigingen en een afkoelende inflatie zouden een steun moeten zijn voor de activaklasse.
  • We hebben een relatief kleine blootstelling aan staatsobligaties van opkomende markten te midden van zeer nauwe spreads en een sterke Amerikaanse dollar.
  • We zijn neutraal over investment grade en high yield obligaties, ongeacht de regio van de emittent.
 4. In onze forexstrategie zijn we positief over grondstoffenvaluta's nu de wereldwijde productiecyclus aantrekt en hebben we onze longpositie op de Japanse yen afgebouwd omdat de BoJ te voorzichtig lijkt.
 5. We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enigszins afwijken van traditionele activa en behouden een allocatie naar goud.

 

Onze positionering

Onze visie op aandelen blijft positief, met een overwogen positie, via een voorkeur voor ontwikkelde markten (VS, Europa en Japan) boven opkomende markten. Met de toevoeging van cycliciteit aan de portefeuille profiteert de strategie van verbeterende PMI's en renteverlagingen door centrale banken. Dit laatste zou als een bovengrens moeten werken voor de obligatierente op lange termijn, wat onze positieve visie op staatsobligaties van de eurozone, de perifere eurozone en de VS ondersteunt. We zijn neutraal wat betreft investment grade en high yield bedrijfsobligaties, ongeacht de regio, omdat we de voorkeur geven aan carry boven spreads.

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox