Coffee Break


Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • De industriële productie in Duitsland kromp met 0,8% op maandbasis in juli, maar steeg met 0,8% in Frankrijk, wat de regionale verschillen benadrukt.
 • In de VS bleek uit het Beige Book van de Fed een tragere groei van de bedrijvigheid en de nieuwe aanwervingen, terwijl bedrijven opnieuw rekenen op een tragere loonstijging.
 • De Japanse economie groeide in het tweede kwartaal met 1,2% op kwartaalbasis, iets minder dan de markt had voorspeld, door een afnemend sentiment in de dienstensector.
 • In de eurozone daalden de detailhandelsverkopen in juli met 0,2% op maandbasis. Op jaarbasis daalden de detailhandelsverkopen met 1%, waarmee ze voor de 10e maand op rij krompen.

 

Komende week

 • De ECB zal in de schijnwerpers staan en de noodzaak voor een 10e opeenvolgende renteverhoging ofwel eenpauze bevestigen. Onder het gewicht van de cumulatieve renteverhogingen van 425 basispunten sinds juli 2022 vertraagt de economische activiteit van het 20 leden tellende blok, waardoor de consensus verdeeld is.
 • Het VK zal een reeks economische gegevens bekendmaken, waaronder de recente bbp-groeicijfers, en kan de rangorde in de G7-groeicijfers herschikken door het beter te doen dan Duitsland, terwijl het nog steeds achterblijft bij de VS, Canada, Japan, Italië en Frankrijk.
 • China zal cijfers publiceren over de verkoop van voertuigen en de detailhandel, de huizenprijsindex en de werkloosheid, nu de autoriteiten net nieuwe stimuleringsmaatregelen hebben uitgerold om het vertrouwen in 's werelds op een na grootste economie te herstellen.
 • In het zog van de Amerikaanse CPI zullen de voorlopige gegevens van Michigan over het consumentenvertrouwen, de inflatieverwachtingen en de huidige omstandigheden een ontluikende zwakte onthullen: de Amerikaanse consument voelt niet langer de behoefte om de verloren tijd in te halen na de lockdowns uit het pandemie-tijdperk.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • Wat de economische groei betreft, is de landing ingezet in de VS, waar geen duidelijke vertraging te zien is. In de eurozone is de aanhoudende dataflow zwak. Ondertussen zien we in China dat de groei aan kracht verliest, maar dat de autoriteiten meer actie ondernemen, in kleine doses.
 • Het pad van de hardnekkige inflatie vertraagt eindelijk. In de VS zal de neerwaartse inflatietrend in het vierde kwartaal worden hervat, terwijl de ECB waakzaam zal blijven omdat de kerninflatie boven de 5% ligt (maar volgens de voorspellingen in het eerste kwartaal van 2024 onder de 4% zal liggen). China is nog steeds kandidaat om deflatie naar de wereld te exporteren.
 • De aanhoudende verkrapping door centrale banken in ontwikkelde markten heeft invloed op de financiële condities. Het kredietkanaal is nog steeds krap omdat centrale banken hun beleidsrente langer hoger houden.
 • Samengevat waren de markten aanvankelijk teleurgesteld door de hogere eindrente van de Fed en de ECB, maar de vertraging van de bedrijvigheid wordt gezien als een obstakel voor verdere verhogingen. Dit ondersteunt ons scenario van markten die binnen een bandbreedte evolueren: gedwongen tussen de economische vertraging in de ontwikkelde landen, en het einde van de verkrappingscyclus van de centrale banken.

 

Risico's

 • Terwijl de economische beleidsonzekerheid in Europa afneemt ten opzichte van de excessieve niveaus van vorig jaar, is deze in de VS stabiel maar hoog, ruim voor de presidentsverkiezingen van november 2024.
 • De sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verkrapping van de financiële voorwaarden. De risico's voor de financiële stabiliteit kunnen weer opduiken.
 • Een sterker inflatiepad dan nu al wordt verwacht, kan centrale banken dwingen om nog meer te verhogen, wat inhoudt dat de groeivooruitzichten zijn teruggevallen.

 

Algemene activastrategie

 1. We hebben een voorzichtiger aandelenallocatie dan in de eerste helft van het jaar, gezien het beperkte opwaartse potentieel. Op de huidige niveaus lijkt een positieve economische uitkomst met een zachte landing al te zijn ingeprijsd voor aandelen. We richten ons op het oogsten van de carry en zijn long duration.
 2. We hebben de volgende beleggingsconvicties:
  • Onze positionering in aandelen is iets defensiever. Wij zijn overwogen in opkomende markten versus onderwogen in de eurozone, waar de koersen volgens ons te hoog staan, gezien de restrictieve monetaire en financiële achtergrond.
  • Wij geloven in het opwaartse potentieel van opkomende markten, die zouden moeten profiteren van verbeterende economische en monetaire cycli in vergelijking met ontwikkelde markten, terwijl de waarderingen aantrekkelijk blijven.
  • Wij geven de voorkeur aan defensieve boven cyclische namen, zoals Gezondheidszorg en Basisconsumptiegoederen, omdat cyclische namen al een sterke verbetering en economisch herstel inprijzen. Bovendien hebben defensieve sectoren een beter prijszettingsvermogen, terwijl een verdere uitbreiding van de marges onwaarschijnlijk is.
  • Op langere termijn geven wij de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie door een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie. We houden Technologie in onze langetermijnconvicties omdat we verwachten dat Automatisering en Robotisering die begon in 2022 zullen blijven herstellen, zij het in een lager tempo dan in de eerste helft van het jaar.
 3. In de allocatie vastrentende waarden:
  • Wat staatsobligaties betreft, blijven we positief over de duration in de VS en de EU. Terwijl in de VS de landing is ingezet, is er geen reden voor de Fed om dovish te worden. Ook is er minder groei, maar de inflatie is nog steeds te hoog in de eurozone.
  • Bij bedrijfsobligaties richten we ons ook op carry en zijn we positief over Investment Grade, vooral bij Europese emittenten. De convictie is sterk sinds het begin van het jaar, omdat de carry-to-volatiliteit aantrekkelijk is.
  • We zijn voorzichtiger met hoogrentende obligaties: Na een rally in 2023 liggen de spreads nu dicht bij historische niveaus. Een sterk verkrappende kredietstandaard zou een tegenwind moeten zijn.
  • Wij zijn positief over groeilandenobligaties in harde en lokale valuta, omdat obligaties nog steeds de aantrekkelijkste carry bieden. De versoepelende houding van de centrale banken is positief voor de beleggingscategorie. Beleggers zijn nog steeds onderwogen en omdat de USD naar verwachting niet sterker zal worden, zou dit een ruggensteun moeten zijn voor obligaties in lokale valuta.
 4. We houden een longpositie aan in de Japanse yen en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud.
 5. Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Onze positionering

Onze convicties vertalen zich in een lange duration, voornamelijk via Amerikaanse en Europese staatsobligaties, een focus op bedrijfsobligaties met carry, d.w.z. investment grade en groeilandenobligaties, terwijl we voorzichtig zijn met high yield en tot slot een neutraal aandelenstandpunt innemen, maar met regionale nuances. Wij zijn positief over aandelen uit opkomende landen, te midden van dovish lokale centrale banken en mogelijk verdere Chinese stimuleringsmaatregelen. Wij zijn negatief over aandelen uit de eurozone vanwege aanhoudende negatieve economische verrassingen. Wij zijn neutraal voor Amerikaanse aandelen omdat het positieve Amerikaanse economische scenario lijkt te zijn ingeprijsd voor aandelen, waardoor verdere opwaartse risico's worden beperkt. Wat sectoren betreft, is onze assetallocatiestrategie voor de "late cyclus" gericht op defensieve sectoren in plaats van cyclische sectoren, die al geprijsd zijn voor een herstel.

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox