Coffee Break - Laat de draak binnen

Coffee Break - Laat de draak binnen :
 • Week

De voorbije week in een notendop

 • De wereldwijde productie van de verwerkende industrie steeg voor het eerst in acht maanden, terwijl ook de groei van de dienstensector versnelde aan het begin van het jaar.
 • De meest recente Senior Loan Officer Opinion Survey geeft aan dat het ergste van de kredietverkrapping voorbij kan zijn, maar niet voor de commerciële vastgoedmarkt.
 • De producentenprijzen in de EU daalden met -0,9% op maandbasis, de grootste daling sinds mei 2023, maar de beleidsmakers van de ECB merkten op dat ze "binnen een redelijke termijn geen volledige genoegdoening zullen krijgen".
 • Halverwege het winstseizoen overtreft de winst de verwachtingen dankzij lagere inkoopkosten en betere kostenbeheersing.

 

Komende week

 • Grote delen van Azië vieren het Maannieuwjaar van de Draak. Chinese beleidsmakers rolden tijdig beleidsversoepeling uit om markten en groei te verdedigen.
 • In de VS zullen de rapporten over de inflatie van consumenten- en producentenprijzen de belangrijkste aandachtspunten zijn, terwijl de detailhandelsverkopen en de voorlopige sentimentsenquête van de University of Michigan licht zullen werpen op de Amerikaanse consument.
 • In Europa wordt de publicatie van het voorlopige bbp-groeicijfer voor het vierde kwartaal en de ZEW-enquête aangevuld met de Britse inflatie- en arbeidsmarktgegevens.
 • Het resultatenseizoen gaat verder met publicaties van Coca-Cola, Kraft Heinz, Cisco en Applied Materials.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • De inflatie is gezakt en zal snel dalen tot onder de 3% in zowel de VS als de eurozone en zou, behoudens een nieuwe schok, niet langer een primaire zorg moeten zijn voor beleggers. De groei-inflatiemix keert daarmee eindelijk terug naar "vertrouwd" terrein.
 • Een zacht landing/aanhoudende desinflatie in de Verenigde Staten blijft ons meest waarschijnlijke scenario, wat impliceert dat centrale banken geen haast maken met monetaire steun. We verwachten de eerste monetaire versoepeling niet voor het einde van de eerste helft van 2024, waardoor er nog steeds ruimte is voor teleurstellingen ten opzichte van de huidige marktprijzen.
 • 2024 zou meer zichtbaarheid moeten brengen met een kleiner wordende economische groeikloof tussen landen, terwijl de meeste centrale banken weer speelruimte hebben.
 • In China vertoont de economische activiteit enkele voorzichtige tekenen van stabilisatie (4% bbp-groei verwacht in 2024), terwijl de prijsontwikkeling deflatoir blijft.

 

Risico's

 • Hoewel er onzekerheid blijft bestaan over de timing en de voorwaarden van de start van monetaire versoepeling, zou een neerwaarts risico een te voorzichtige benadering van monetaire versoepeling door centrale banken en een teleurgestelde markt zijn.
 • De geopolitieke risico's voor de vooruitzichten van de wereldwijde groei blijven neerwaarts gericht door de ontwikkelingen in de Rode Zee. Een stijging in de olieprijs, Amerikaanse rendementen of de Amerikaanse dollar zijn belangrijke variabelen om in de gaten te houden.
 • Een risico zou zijn dat de inflatie hoger uitvalt dan verwacht, wat centrale banken zou kunnen dwingen om hun dovish retoriek te herzien.
 • Afgezien van de blootstelling aan commercieel vastgoed, kunnen de risico's voor de financiële stabiliteit terugkeren als gevolg van de sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia.

 

Algemene activastrategie

 1. Onze assetallocatie laat een relatief evenwichtige benadering zien, omdat de risicopremie op aandelen momenteel onvoldoende is om beleggers aan te moedigen de activaklasse te herwegen.
 2. We hebben de volgende beleggingsconvicties:
  • We verwachten een beperkte stijging in aandelen en zijn op zoek naar een betere risico-rendementverhouding en duidelijkere signalen om onze blootstelling te beginnen verhogen. We handhaven een neutrale allocatie naar aandelenindices buiten Europa, met een voorzichtige kijk op aandelen uit de eurozone.
  • We zoeken naar specifieke thema's binnen aandelen. Wij houden van Technologie / AI en blijven ook kopers van laatcyclische sectoren zoals Gezondheidszorg en Basisconsumptiegoederen. We zoeken naar kansen in fors gedaalde aandelen van small- en mid-caps of binnen het segment van schone energie.
 3. In de allocatie vastrentende waarden:
  • We richten ons op hoogwaardige bedrijfsobligaties als bron van een stijging van de rendementen.
  • We kopen ook Europese kernobligaties met als doel te profiteren van de carry in een context van afkoelende inflatie.
  • We blijven blootgesteld aan groeilandenobligaties om te profiteren van de aantrekkelijke carry.
 4. We houden een long positie in de Japanse yen, zij het na wat winstnemingen, en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud, omdat beide goede hedges zijn in een risicoluw klimaat.
 5. We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enige decorrelatie hebben met traditionele activa.

 

Onze positionering

Onze strategie houdt rekening met de huidige achtergrond, die wordt gekenmerkt door economische veerkracht in de VS, het voorzichtige herstel in de EU en de voorzichtige benadering van het monetaire beleid in beide regio's. Deze achtergrond vereist een geduldige benadering van beleggen. Over het algemeen handhaven we een neutrale allocatie naar aandelenindices buiten Europa, waarbij de laatstgenoemde regio het dieptepunt lijkt te hebben bereikt, maar nog steeds relatief minder aantrekkelijk is dan de rest van de wereld. Wat sectoren betreft, zijn we positief over de sectoren Technologie, Gezondheidszorg en Basisconsumptiegoederen. Binnen het vastrentende segment blijven we profiteren van carry via Investment Grade bedrijfsobligaties en groeilandenobligaties, terwijl we een lange duration voor Europese obligaties aanhouden.

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox