Coffee Break

Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • De Reserve Bank of Australia en de Bank of Canada maakten een einde aan hun verkrappingspauze en verhoogden hun beleidsrentes met elk 25 bp.
 • China's economische berichten wezen op een teleurstellend herstel nu de economie worstelt met een afnemende vraag en een dalende export.
 • In de VS groeide de dienstensector nauwelijks in mei, terwijl de wekelijkse aanvragen voor werkloosheid stegen tot het hoogste niveau sinds oktober 2021, wat wijst op een toename van het aantal aangekondigde ontslagen.
 • Angst voor de vraag remde de stijging van de olieprijzen af na de laatste productieverlaging die werd aangekondigd door Saoedi-Arabië en de OPEC+-leden.

 

Komende week

 • De Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan zullen bijeenkomen en beslissen over hun monetaire beleid.
 • Vlak voor de FOMC komen er inflatiecijfers voor belangrijke landen, met name de VS. De cijfers zullen naar verwachting een geleidelijke daling laten zien.
 • Voorlopige zachte cijfers van de Amerikaanse Michigan University en ZEW over het sentiment zullen de impact laten zien van hogere financieringskosten en de oplossing van het Amerikaanse schuldenplafond.
 • In Azië zullen China en Japan activiteiten- en handelscijfers publiceren. Terwijl het herstel in China stokt, geniet Japan van een grote toestroom van internationale toeristen dankzij de zwakkere yen.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • Ons basiscenario gaat uit van trage groei, zowel in de VS als in de eurozone, en blijft het meest waarschijnlijke. Hoe groot het neerwaartse marktrisico wordt, risico zal afhangen van de nakende economische vertraging. In ons centrale scenario zou het beperkt moeten blijven tot een strakke trading range.
 • Vooruitkijkend wijzen al onze economische scenario's - hoewel met verschillende trajecten - op lagere groei, lagere inflatie, lagere Fed Fund rentes en lagere 10-jaars obligatierentes tegen het einde van volgend jaar.
 • In de eurozone is de verwachte volgende fase van lagere economische groei en toenemende cyclische zorgen waarschijnlijk al begonnen. De verslechtering van de economische cijfers is wijdverspreid. Na een piek in februari zijn de economische verrassingsindicatoren scherp gedaald naar negatief terrein.
 • In de opkomende markten was de inhaalvraag vanuit China een positief punt, maar een sterk duurzaam momentum achter de heropening is nog niet gerealiseerd. Dit is duidelijk niet het herstel na de pandemie waar de wereld op rekende.

 

Risico's

 • De sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verkrapping van de financiële voorwaarden. De risico's voor de financiële stabiliteit doken onlangs weer op in de VS, maar leken zich te hebben gestabiliseerd.
 • Na de dramatische daling van de groeiverwachtingen in alle belangrijke regio's worden de vooruitzichten minder gunstig.
 • Vooral in Europa denken we dat de groei in gevaar is, vooral aan de neerwaartse kant. De ECB is hawkish gekanteld en geopolitieke spanningen doen er geen goed aan.
 • In het algemeen hebben de centrale banken een smalle weg te gaan en zullen zij een compromis moeten sluiten tussen prijsstabiliteit (de rente langer op een restrictief niveau houden dan thans is voorzien) en financiële stabiliteit (doortastend optreden om te voorkomen dat het systeemrisico werkelijkheid wordt).

 

Algemene activastrategie

 1. We hebben een neutrale aandelenallocatie, gezien het beperkte opwaartse potentieel. Het positieve economische scenario lijkt al te zijn ingeprijsd voor aandelen, waardoor verdere opwaartse risico's worden beperkt. We willen vooral de carry binnenhalen en hebben een iets langere duration.
 2. Binnen een algehele neutrale aandelenpositionering hebben we convicties in specifieke activa:
  • Wat regio's betreft, geloven wij in opkomende markten, die zouden moeten profiteren van de economische en monetaire cycli die verschillen van die in ontwikkelde markten, omdat Europese aandelen onlangs zijn gedowngraded.
  • In deze fase van de cyclus geven we de voorkeur aan defensieve boven cyclische namen, zoals Gezondheidszorg en Basisconsumptiegoederen. De eerste zal naar verwachting voor enige stabiliteit zorgen: Geen negatieve impact van de oorlog in Oekraïne, defensieve kwaliteiten, lage economische afhankelijkheid, innovatie en aantrekkelijke waarderingen. De laatste, prijszettingsmacht.
  • Op langere termijn geven wij de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie door een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie. We houden Technologie in onze langetermijnconvicties, omdat we verwachten dat Automatisering en Robotisering vanaf 2022 verder zullen aantrekken.
 3. In de vastrentende allocatie hebben we een overwogen positie:
  • Wij zijn positief over Amerikaanse staatsobligaties omdat de vertraging in de regio is gevorderd. Wij verwachten niet zo snel een versoepeling van de Fed als de markten doen. Wij zijn neutraal wat betreft EMU duration.
  • Wij zijn overwogen in investment grade bedrijfsobligaties: Een sterke convictie sinds begin 2023 omdat carry en duration een buffer bieden en we ons richten op Europese emittenten.
  • Wij zijn voorzichtiger met High Yield obligaties omdat de sterk verkrappende kredietstandaard als tegenwind zou moeten werken.
  • Wij zijn kopers van obligaties uit opkomende landen, die nog steeds de aantrekkelijkste carry bieden. De versoepelende centrale banken zouden steun moeten bieden. De positionering van beleggers is nog steeds beperkt na de uitstroom uit 2022. De USD zal naar verwachting niet sterker worden.
 4. Wij zijn blootgesteld aan bepaalde grondstoffen, waaronder goud, en aan grondstoffenmunten, waaronder de Canadese dollar.
 5. Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Onze positionering

De algemene aandelenstrategie is neutraal, met een voorkeur voor opkomende markten. We zijn onlangs licht onderwogen geworden in aandelen uit de eurozone na de outperformance van de regio en de recente verslechtering van de cyclische indicatoren. Wat betreft de aandelenallocatie zijn we neutraal voor de VS, Japan en Europa buiten de EMU. Onze assetallocatiestrategie voor de "laatcyclisch" is gebaseerd op defensieve sectoren, bedrijfsobligaties en long duration.

20230612_horizon_nl.png

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox