Coffee Break


Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • De ECB verhoogde haar belangrijkste herfinancieringsrente met 25 bp naar 4,5%, "niet omdat we een recessie willen forceren, maar omdat we prijsstabiliteit willen", zoals president Christine Lagarde uitlegde.
 • De Chinese detailhandelsverkopen en industriële productie voor de maand augustus verrasten opwaarts, een mogelijk teken dat het pessimisme over het land kan afnemen.
 • Hoewel de inflatie een probleem blijft voor Amerikaanse huishoudens, lijkt het stijgingspercentage te vertragen, zoals blijkt uit de laatste CPI- en PPI-publicaties.
 • De leiders van de G20 wilden de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie verdrievoudigen tegen 2030, maar stelden geen belangrijke klimaatdoelen vast. Elders bespraken Vladimir Poetin en Kim Jong Un een mogelijke militaire samenwerking.

 

Komende week

 • Alle ogen zullen gericht zijn op de centrale banken. Rentebesluiten staan op de agenda van de Amerikaanse Federal Reserve Bank, de Bank of England en de Bank of Japan.
 • In de opkomende markten zullen de centrale banken ook in de schijnwerpers staan. Er wordt een renteverlaging verwacht in Brazilië en een verlaging van de prime rate voor leningen in China, terwijl Turkije en de Filipijnen zouden moeten verhogen en Zuid-Afrika onveranderd zou  
 • Op het wereldwijde datafront zal de publicatie van de PMI Manufacturing en Services flashschattingen voor september, beleggers helpen bij het beoordelen van de economische klimaatontwikkeling.
 • De VS publiceren een reeks gegevens over vastgoed, waaronder nieuwe woningbouw, bouwvergunningen en de NAHB Housing Market Index. Deze laatste is ontworpen om de polsslag van de eengezinswoningmarkt te meten en daalde vorige maand voor het eerst in 2023.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • Wat de economische groei betreft, is de landing ingezet in de VS, waar geen duidelijke vertraging te zien is. In de eurozone is de aanhoudende dataflow zwak. Ondertussen zien we in China dat de groei aan kracht verliest, maar dat de autoriteiten meer actie ondernemen, in kleine doses.
 • De inflatie vertraagt. In de VS zal de neerwaartse trend in het vierde kwartaal worden hervat, terwijl de ECB in Europa waakzaam zal blijven omdat de kerninflatie boven de 5% ligt (maar volgens de voorspellingen in het eerste kwartaal van 2024 onder de 4% zal liggen). China is nog steeds kandidaat om deflatie naar de wereld te exporteren.
 • De aanhoudende verkrapping door centrale banken in ontwikkelde markten heeft invloed op de financiële condities. Het kredietkanaal is nog steeds verkrappend omdat centrale banken hun beleidsrente langer hoger houden.
 • Samengevat hebben we een scenario met markten die evolueren binnen een bandbreedte: de vertraging van de activiteit zet een limiet op de opwaartse trend, maar het einde van de verkrappingscyclus van de centrale banken wordt gezien als een bodem.

 

Risico's

 • De sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verstrakking van de financiële voorwaarden. De risico's voor de financiële stabiliteit kunnen weer opduiken.
 • Een sterker inflatiepad dan nu al wordt verwacht, kan centrale banken dwingen om nog meer te verhogen, wat inhoudt dat de groeivooruitzichten zullen terugvallen.
 • Terwijl de onzekerheid over het economisch beleid in Europa afneemt ten opzichte van het buitensporige niveau van vorig jaar, staan de Amerikaanse verkiezingen van november 2024 voor de deur.

 

Algemene activastrategie

 1. We denken aan een markt gevangen in een bandbreedte en zien een beperkt opwaarts potentieel. Op de huidige niveaus lijkt een positieve economische uitkomst met een zachte landing al te zijn ingeprijsd voor aandelen. We richten ons op het oogsten van de carry en zijn long duration.
 2. We hebben de volgende beleggingsconvicties:
  • Onze positionering in aandelen is iets defensiever. Wij zijn onderwogen in de eurozone, waar de prijzen naar onze mening te zelfgenoegzaam zijn geworden gezien de restrictieve monetaire en financiële achtergrond.
  • Wij geloven in het opwaartse potentieel van opkomende markten, die zouden moeten profiteren van verbeterende economische en monetaire cycli in vergelijking met ontwikkelde markten, terwijl de waarderingen aantrekkelijk blijven.
  • Wij geven de voorkeur aan defensieve boven cyclische namen, zoals Gezondheidszorg en Basisconsumptiegoederen, omdat cyclische namen al een sterke verbetering en economisch herstel inprijzen. Bovendien hebben defensieve sectoren een beter prijszettingsvermogen, terwijl een verdere uitbreiding van de marges onwaarschijnlijk is.
  • Op langere termijn geven wij de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie door een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie. We houden Technologie in onze langetermijnconvicties omdat we verwachten dat automatisering en robotisering hun herstel zullen voortzetten, zij het in een lager tempo dan in de eerste drie kwartalen van dit jaar.
 3. In de allocatie vastrentende waarden:
  • Wat staatsobligaties betreft, blijven we positief over de duration in de VS en de EU. Terwijl in de VS de landing is ingezet, is er geen reden voor de Fed om soepeler te worden. Ook is er minder groei in de eurozone, maar de inflatie is nog steeds te hoog voor de ECB.
  • Bij bedrijfsobligaties richten we ons op carry en zijn we positief over Investment Grade, vooral bij Europese emittenten. De convictie is sterk sinds het begin van het jaar, omdat de carry-to-volatiliteit aantrekkelijk is.
  • We zijn voorzichtiger met hoogrentende obligaties: Na een rally in 2023 liggen de spreads nu dicht bij historische niveaus. Een sterk verkrappende kredietstandaard zou een tegenwind moeten zijn.
  • Wij zijn positief over groeilandenobligaties in harde en lokale valuta, omdat obligaties nog steeds de aantrekkelijkste carry bieden. De versoepelende houding van de centrale banken is positief voor de beleggingscategorie. Aangezien de beleggers nog steeds niet erg gepositioneerd zijn, zou dit een ruggensteun moeten zijn voor schuldpapier in lokale valuta.
 4. We houden een longpositie aan in de Japanse yen en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud.
 5. Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Onze positionering

Onze overtuigingen vertalen zich in een long duration, meestal via Europese en Amerikaanse staatsobligaties, een focus op obligaties die carry bieden, d.w.z. investment grade en opkomende obligaties, terwijl we voorzichtiger zijn met high yield en tot slot een neutraal aandelenstandpunt innemen, maar met regionale nuances. Wij zijn positief over aandelen uit opkomende landen, te midden van soepele lokale centrale banken en mogelijk verdere Chinese stimuleringsmaatregelen. Wij zijn negatief over aandelen uit de eurozone vanwege aanhoudende negatieve economische verrassingen en monetaire restricties. Wij zijn neutraal voor Amerikaanse aandelen omdat het positieve Amerikaanse economische scenario lijkt te zijn ingeprijsd voor aandelen, waardoor verdere opwaartse risico's worden beperkt. Wat sectoren betreft, is onze assetallocatiestrategie voor de "late cyclus" gericht op defensieve sectoren in plaats van cyclische sectoren, die al geprijsd zijn voor een herstel.

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox