Coffee Break

Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • In de marge van de G20-top in Indonesië hebben de Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi's een ontmoeting gehad die de positieve signalen van de-escalatie onderstreepte. De daling van de geopolitieke risicopremie werd aangewakkerd door het vooruitzicht van een aanstaand vervolgbezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, aan China.
 • Terwijl de COVID-19 beperkingen in China stilaan worden versoepeld, kwam eindelijk de redding van de woningbouw met een gecoördineerd 16-puntenplan ter ondersteuning van de financiering van gezonde ontwikkelaars en bouwbedrijven nu de beperking op bankleningen tijdelijk kan worden versoepeld. De indices van de groeilanden reageerden duidelijk positief en zouden de komende weken verder moeten stijgen.
 • In de VS is de hypotheekrente gedaald tot onder de 7%, maar nog altijd 350 basispunten hoger dan begin dit jaar. Als gevolg daarvan blijven de nieuw gebouwde woningen en de bouwvergunningen afkoelen en verraste de NAHB Homebuilder sentiment index voor november opnieuw in negatieve zin.
 • Het GBP verzwakte ten opzichte van de USD nadat de minister van Financiën, Jeremy Hunt, het begrotingsplan van de regering had aangekondigd. De herfstbegroting bestaat uit hogere inkomstenbelastingen op de winsten van olie- en gasbedrijven en hogere energierekeningen.

 

Komende week

 • De activiteits- en sentimentgerelateerde gegevens zullen met argusogen worden opgevolgd, met de bekendmaking van de flash-PMI van de belangrijkste landen voor de industrie en de dienstensector, alsook de EU-indicator van het consumentensentiment.
 • De Amerikaanse Federal Reserve Bank zal de notulen van haar FOMC van begin november publiceren. De meest recente gegevens wijzen op tekenen van desinflatie, maar verschillende Fed-leden waarschuwen voor een beleidspauze van de Fed. De nadruk zal liggen op hun denkproces over de eindrente.
 • De Europese Commissie, die de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne wil indammen, is van plan een plafond voor de aardgasprijzen voor te stellen. Maar sommige EU-leden promoten het alternatief van een snellere integratie van hernieuwbare energie.
 • De VS vieren donderdag Thanksgiving, gevolgd door Black Friday, de aftrap van het jaarlijkse vakantieseizoen. Het vakantiewinkelseizoen begint met een veerkrachtige consument ondanks de pijnlijk hoge inflatie en de stijgende rente.

 

Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • Onze assetallocatie is positiever geworden door aantrekkelijke koersen en krijgt nu steun van verbeterende fundamentals.
 • In oktober wees onze analyse van het beleggerssentiment, de marktpsychologie en de technische opzet op wijdverbreid pessimisme, waaruit zeer lage graadmeters bleken. Die extreme configuratie was een koopsignaal.
 • In november volgen wij de positievere ontwikkeling van aandelen, maar met een beheerst risicobudget. Bedrijven die weer eigen aandelen inkopen, short covering en positieve seizoenseffecten kunnen absoluut meevallende factoren worden. Wij handhaven een positieve, overwogen aandelenpositie voor het einde van het jaar.
 • Centrale banken moeten een evenwicht vinden tussen inflatiebestrijding en het risico van financiële instabiliteit. De volgende renteverhoging zou kleiner kunnen zijn, maar de eindrente in 2023 zou hoger kunnen zijn dan enkele maanden geleden werd verwacht.
 • Na de sterke stijging van de rente in het afgelopen jaar lijken de kortetermijnrenteverwachtingen, en dus ook de langetermijnrente, nu relatief goed verankerd. We beginnen onze portefeuille stilaan uit te breiden met vastrentende waarden via het hoogrentende segment.
 • Wij verwachten dat aandelen uit Aziatische groeilanden superieur zullen presteren omdat de waardering aantrekkelijk is geworden en de regio op lange termijn superieure groeivooruitzichten heeft ten opzichte van de ontwikkelde markten.

 

Risico's

 • De opwaartse risico's omvatten dat de maatregelen een quasi hoogtepunt in het verstrakkend beleid inprijzen en een zwak sentiment een zwakke positionering. De heropening van China in 2023 zou een aanzienlijke steun zijn voor de wereldeconomie.
 • Voorts verlenen de overheden in Europa steeds meer begrotingssteun naarmate de energiecrisis zich verdiept, wat de negatieve gevolgen ervan zou kunnen afzwakken.
 • Het anti-inflatiebeleid van de centrale bank zet een rem op de groei.
 • De neerwaartse risico's zijn een fout in het monetaire beleid via een te sterke verstrakking in de VS of een sterk recessierisico via een diepere energiecrisis in Europa.
 • Niettemin beperken een daling van de inflatie en een stijging van de groei in de loop van 2023 het neerwaartse marktpotentieel.

 

Algemene activastrategie

 1. Onze multi-assetstrategie is positiever geworden door de aantrekkelijker koersen, maar blijft wendbaar en kan snel worden aangepast:
  • Neutraal aandelen uit de eurozone.
  • Neutraal voor Britse aandelen, veerkrachtige sectorsamenstelling en wereldwijde blootstelling.
  • Overwogen Amerikaanse aandelen.
  • Neutraal over opkomende markten, maar positief over Aziatische groeilanden, die naar verwachting beter zullen presteren omdat de waardering aantrekkelijk is geworden en de regio superieure groeivooruitzichten op lange termijn houdt ten opzichte van de ontwikkelde markten. Op korte termijn is er ruimte voor een inhaalbeweging ten opzichte van de ontwikkelde markten.
  • Neutraal Japanse aandelen, omdat de versoepelende centrale bank en de blootstelling aan cyclische sectoren als tegengestelde krachten werken voor de aantrekkelijkheid voor beleggers
  • Positief over sectoren als gezondheidszorg, basisconsumentengoederen en de minder cyclische segmenten van de technologiesector.
  • Positief voor sommige grondstoffen, waaronder goud.
  • In het vastrentende universum zijn we licht short op duration.
  • Wij blijven diversifiëren in Europese investment grade bedrijfsobligaties en halen de carry uit groeilandenobligaties en wereldwijde high yield obligaties.
 2. In onze allocatie naar langetermijnthema's en -trends: Met behoud van een breed spectrum aan langetermijnconvicties geven wij de voorkeur aan Klimaatactie (gekoppeld aan de energietransitie) en houden wij Gezondheidszorg, Technologie en Innovatie in portefeuille.
 3. In onze valutastrategie diversifiëren wij buiten de eurozone:
  • Wij zijn long CAD en onderwogen EUR.

 

Onze positionering

De wereldwijde economische groei en inflatie blijven vertragen, maar de groei begint nu positief te verrassen en we krijgen minder opwaartse verrassingen over de inflatie.  Onze huidige positionering is overwogen in aandelen met een voorkeur voor Amerikaanse en Aziatische groeilandenaandelen. Omdat de Europese markten hun opmars voortzetten, hebben wij wat winst genomen op aandelen uit de eurozone en de allocatie in groeilandenaandelen wat opgetrokken. In het vastrentende luik blijft de portefeuille een korte duratie aanhouden en hebben wij onze positie in high yield-obligaties verhoogd om een aantrekkelijke carry vast te klikken. De activaklasse ziet er aantrekkelijk uit met een voldoende buffer voor wanbetalingen. We blijven belegd in grondstoffen via de CAD.

 

our-positioning_NL.png

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox