Coffee Break

Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • De eurozone is in het eerste kwartaal met 0,1% gegroeid. De perifere landen groeiden, terwijl de Duitse groei stagneerde. De consumptie, met name voedsel, bleef achter.
 • China's industriële productie, kleinhandelsverkoop en werkloosheidscijfer lieten een klein herstel zien, ondanks de gestage ondersteuning van de consumptie.
 • De Amerikaanse consument stimuleert nog steeds de economie, zoals blijkt uit de stijging van de Amerikaanse kleinhandelsverkopen in april na twee maanden van dalingen.
 • Op het geopolitieke toneel woonde de Oekraïense president Zelensky persoonlijk de G7 bij terwijl de wereldleiders nieuwe sancties tegen Moskou voorbereidden.

 

Komende week

 • Er zullen wereldwijde flash-PMI's voor de belangrijkste landen worden gepubliceerd. We blijven de groeiende kloof tussen de industrie en de dienstensector volgen.
 • In Europa zal een raming van het consumentenvertrouwen in de eurozone worden bekendgemaakt, terwijl het Verenigd Koninkrijk een reeks gegevens over de inflatie zal publiceren, waaronder de index van de detailhandelsprijzen.
 • De publicatie van de FOMC-notulen, met hun gedetailleerdheid over de redenering achter beleidsmaatregelen, zal een geweldig hulpmiddel zijn voor marktdeelnemers, die op de volgende stap willen vooruitlopen.
 • De VS zullen ramingen publiceren van hun bbp-groei in het kwartaal, de bbp-prijsindex en de bedrijfswinsten, te midden van een beter dan verwacht winstseizoen voor het eerste kwartaal, en zullen de week afsluiten met de definitieve prijsindex van de PCE en de gegevens van Michigan.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • Ons basiscenario gaat uit van trage groei, zowel in de VS als in de eurozone, en blijft het meest waarschijnlijke. Hoe groot het neerwaartse wordt, risico zal afhangen van de economische vertraging. In ons centrale scenario zou het beperkt moeten blijven tot een strakkere trading range.
 • In de toekomst wijzen al onze economische scenario's - zij het met verschillende trajecten - op een lagere groei, een lagere inflatie, een lagere Fed Fund rente en lagere 10-jaars obligatierentes tegen eind volgend jaar.
 • In Europa houden het sentiment, de arbeidsmarkt en de consumptie stand en de aandelenmarkt wordt gesteund door een aantrekkelijkere waardering dan in de VS.
 • De Chinese inhaalvraag is een opsteker, maar de terugkeer naar de pre-pandemische trends verloopt traag. Positieve groeiverwachtingen met neerwaartse inflatieverwachtingen zijn doorgaans gunstig voor de financiële markten in het algemeen.
 • Europa profiteert van deze heropening via een hervatting van zijn exportgroei.

 

Risico's

 • De sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verkrapping van de financiële voorwaarden in de VS. De risico's voor de financiële stabiliteit zijn onlangs weer opgeflakkerd en vormen een nieuw macrorisico.
 • Ook in Europa zijn de risico's voor de groei volgens ons neerwaarts gericht, hetzij omdat de ECB door hardnekkige inflatie gedwongen wordt meer te verhogen, hetzij omdat de kredietvoorwaarden strenger worden.
 • In het algemeen hebben de centrale banken een smalle weg te gaan en zullen zij een compromis moeten sluiten tussen prijsstabiliteit (de rente langer op een restrictief niveau houden dan thans is voorzien) en financiële stabiliteit (doortastend optreden om te voorkomen dat het systeemrisico werkelijkheid wordt).
 • Van de opwaartse risico's is de Chinese heropening goed nieuws voor de binnenlandse en wereldwijde groei.

 

Algemene activastrategie

 1. Wij blijven neutraal voor aandelen, gezien het beperkte opwaarts potentieel, en hebben de duration verhoogd.
 2. De onzekerheid in verband met de financiële onrust en de mogelijke kredietbeperkingen in combinatie met het anti-inflatiebeleid van de centrale bank beperken het opwaarts potentieel voor risicovolle activa. Aan de andere kant neemt de inflatie af en beperkt een langzame maar positieve groei de neerwaartse beweging van de markt.
 3. Binnen een neutrale aandelenpositionering hebben wij overtuigingen in specifieke activa:
  • Wat de regio's betreft, geloven wij in de opkomende markten: China gaat weer open en is een belangrijke groeimotor voor de opkomende markten. Bovendien is er geen monetaire tegenwind omdat de inflatiecijfers in de regio lager uitkomen dan verwacht en de waardering relatief aantrekkelijker is.
  • In dit stadium van de cyclus verkiezen wij defensieve boven cyclische namen, die al geprijsd zijn voor een herstel, vooral in Europa. Wij geven de voorkeur aan gezondheidszorg en basisconsumentengoederen. De eerste zal naar verwachting voor enige stabiliteit zorgen: Geen negatieve impact van de oorlog in Oekraïne, defensieve kwaliteiten, lage economische afhankelijkheid, innovatie en aantrekkelijke waarderingen. De laatste, prijszettingsmacht.
  • Op langere termijn geven wij de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie door een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie. Wij houden Technologie in onze langetermijnconvicties, omdat wij verwachten dat Automatisering en Robotisering zich vanaf 2022 zullen herstellen.
 4. In het vastrentende luik hebben wij de duration verhoogd en zijn wij positief over Amerikaanse staatsobligaties.
  • Wij zijn positief over Amerikaanse staatsobligaties omdat de vertraging daar het verst gevorderd is. Wij verwachten niet zo snel een versoepeling van de Fed als de markten doen.
  • Europese investment grade bedrijfsobligaties zijn een sterke overtuiging aan het begin van 2023 omdat de carry die door de stijging van de rente in 2022 opnieuw werd samengesteld, er aantrekkelijk uitzag.
  • Wij zijn voorzichtig met High Yield obligaties.
  • Groeilandenobligaties blijven de aantrekkelijkste carry bieden en de USD wordt niet sterker.
 5. Wij zijn blootgesteld aan bepaalde grondstoffen, waaronder goud, en aan grondstoffenmunten, waaronder de Canadese dollar.
 6. Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Onze positionering

Wij zijn over het geheel genomen licht overwogen in duration, en we blijven zoeken naar instapmomenten. Wat de obligaties betreft, zijn wij positief over investment grade bedrijfsobligaties en groeilandenobligaties. In aandelen blijft onze huidige positionering neutraal, met een voorkeur voor aandelen uit opkomende markten.

HorizonNL.png

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox