Coffee Break

Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • De Chinese economie is in 2022 met 3% gegroeid, boven de marktramingen van een stijging met 2,7%, omdat de data van december sterker waren dan verwacht.
 • De Bank of Japan heeft haar beleid ongewijzigd gelaten tijdens de voorlaatste monetaire beleidsvergadering van gouverneur Kuroda, wiens ambtstermijn op 8 april afloopt.
 • Een handvol grote banken trapten het winstseizoen van het vierde kwartaal af. Sterke rentewinsten hielpen de verwachte zwakte bij investment banking te compenseren.
 • De bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos is voorbij. Er werd stilgestaan bij de evoluerende globalisering. De piek in de internationale handel werd opgetekend in 2008.

 

Komende week

 • De Chinese Nieuwjaarsviering begint. Het evenement is een hoogtepunt in de binnenlandse economie, met veel reizen en een impuls voor de consumptie, nu de Covid-19 beperkingen zijn opgeheven.
 • De wereldwijde economische groei blijft in beeld met de publicatie van de wereldwijde flash-PMI, die de situatie in de verwerkende industrie en de dienstensector zal volgen.
 • Naar verwachting zullen de prijzen voor de kernuitgaven voor persoonlijke consumptie (PCE) in de VS worden bekendgemaakt, wat ons een laatste aanwijzing geeft over wat het FOMC van de Amerikaanse Federal Reserve Bank op 1 februari zou kunnen besluiten.
 • Een reeks indicatoren van het ondernemersvertrouwen in de belangrijkste landen van de eurozone, afkomstig van het Franse INSEE, het Duitse IFO en het Italiaanse ISAE, zal helpen het effect van de daling van de energieprijzen in te schatten.

 

Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • Ons huidige economische scenario omvat een vertraging van de inflatie en de economische groei, via een zachte landing van de Amerikaanse economie in 2023. Ook denken we niet dat de markt onder het dieptepunt van afgelopen oktober zal zakken.
 • Wij zien de aandelenmarkten binnen een brede bandbreedte bewegen: naar boven toe beperkt door het optreden van de centrale banken, die ervoor zullen zorgen dat de financiële voorwaarden niet te snel versoepelen als de economie goed standhoudt, en ondersteund door een snellere pivot van het monetaire beleid als de economie te zwaar wordt getroffen. Daarom hebben wij een constructieve positionering - d.w.z. een overwogen positie in aandelen - maar met een beheerst risicobudget.
 • Wij verwachten dat groeilandenactiva en Amerikaanse activa beter zullen presteren omdat de waardering aantrekkelijker is geworden, terwijl Azië superieure groeivooruitzichten op lange termijn behoudt ten opzichte van de ontwikkelde markten gezien de vrij snelle heropening van China.
 • Dankzij het warme weer is de kans kleiner geworden dat de groei in de eurozone zwaar wordt getroffen door de aardgascrisis. Aangezien de arbeidsmarkt en de consumptie standhouden, verwachten wij dat de Europese activa veerkracht zullen tonen.
 • Wat obligaties betreft, ziet de carry er na de stijging van de rente in 2022, opnieuw aantrekkelijk uit. De vertraging van de inflatie zou moeten leiden tot lagere volatiliteit van obligaties, waardoor de volatiliteit van andere activaklassen kan afnemen.
 • De centrale banken vertragen het tempo van de monetaire verstrakking en streven naar een definitieve streefrente in 2023. Nu de inflatieverwachtingen blijven dalen en de bottlenecks wegebben, verschuift de aandacht naar groei met behoud van de financiële stabiliteit.
 • In dit klimaat verwachten wij dat de positieve correlatie tussen aandelen en obligaties zal afnemen en dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Risico's

 • Wat de opwaartse risico's betreft, is de Chinese heropening goed nieuws voor de binnenlandse en wereldwijde groei, zolang er geen wereldwijde inflatoire neveneffecten zijn via een nieuwe stijging van de grondstoffenprijzen door een beperkt aanbod.
 • Voorts hebben ongewoon warme temperaturen de aardgasprijzen recentelijk lager gedrukt, waardoor het negatieve effect van de energiecrisis wordt afgezwakt.
 • De neerwaartse risico's zijn een monetaire beleidsfout door een te sterke verkrapping in de VS of de eurozone.
 • Algemeen beperken een daling van de inflatie en een stijging van de groei in de loop van 2023 het neerwaartse marktpotentieel. Maar we weten dat het anti-inflatiebeleid van de centrale banken ook het opwaarts potentieel voor risicovolle activa afremt.

 

Algemene activastrategie

 1. Onze multi-assetstrategie blijft optimistisch en is sinds oktober overwogen in aandelen op aantrekkelijke prijsniveaus. Ze is wendbaar en kan snel worden aangepast. Verder hebben we momenteel weinig sterke regionale convicties:
  • Neutraal aandelen uit de eurozone, met behoud van de blootstelling.
  • Neutraal Britse aandelen, gediversifieerde sectorsamenstelling en wereldwijde blootstelling.
  • Overwogen Amerikaanse aandelen, want ons scenario van een zachte landing komt uit.
  • Overwogen in de groeilanden, omdat de waardering aantrekkelijk is geworden en er ruimte is voor een inhaalbeweging ten opzichte van de ontwikkelde markten.
  • Neutraal Japanse aandelen, omdat de versoepelende centrale bank en de blootstelling aan cyclische sectoren doorgaans als tegengestelde krachten werken voor de aantrekkelijkheid voor beleggers
  • Positief over sectoren als gezondheidszorg, basisconsumentengoederen en de minder cyclische segmenten van de technologiesector.
  • Positief voor sommige grondstoffen, waaronder goud.
  • In het vastrentende universum zijn we licht short op duratie via de Europese kernlanden.
  • Wij blijven diversifiëren in Europese investment grade bedrijfsobligaties en halen de carry uit groeilandenobligaties en wereldwijde high yield obligaties.
 2. In onze allocatie naar langetermijnthema's en -trends: Wij geven de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie en houden gezondheidszorg, technologie en innovatie bij als convicties op lange termijn.
 3. In onze valutastrategie diversifiëren wij buiten de eurozone en zijn wij long CAD.

 

Onze positionering

Onze huidige positionering is overwogen in aandelen met een voorkeur voor de opkomende markten en de VS, gevolgd door de Europese markten. In het vastrentende luik blijft de portefeuille een korte duratie aanhouden via EU kernobligaties. Wij staan positief tegenover bedrijfsobligaties, waaronder high yield.De laatstgenoemde ziet er aantrekkelijk uit met een voldoende buffer voor wanbetalingen. We blijven belegd in grondstoffen via de CAD.

our-positioning_NL.png

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox